Rada Českého rozhlasu: ČRo selhává v informování o TTIP

Vratislav Dostál

Český rozhlas dostatečně neinformuje o vyjednávání obchodní smlouvy TTIP mezi Evropskou unií a USA. Rada proto vyzvala vedení Českého rozhlasu k tomu, aby téma dostalo stejně jako jiná závažná témata zvýšenou pozornost.

Český rozhlas (ČRo) selhává v informování o TTIP. Tvrdí to Rada Českého rozhlasu, která dala za pravdu stížnosti Pavla Buršíka, který tvrdí, že téma smlouvy rozhlas zpravovává příliš zřídka a především na stanicích s nízkou poslechovostí. Předseda Rady ČRo Petr Šafařík označil kritický podnět na adresu zpravodajství Českého rozhlasu za velmi komplexní a s mnoha relevantními argumenty.

„Předně Vám děkujeme za velmi komplexní podnět, podle našeho soudu uvádí velké množství relevantních argumentů. Oceňujeme rovněž preciznost, s níž odkazujete na konkrétní pořady Českého rozhlasu i přesvědčivou argumentaci dokládající, že by danému tématu měl Český rozhlas věnovat velkou pozornost," uvedl Šafařík.

„Obáváme se, že si Český rozhlas stále není dostatečně vědom závažnosti problematiky a souvislostí TTIP,“ píše dále Šafařík s tím, že si radní prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyžádali ke stížnosti stanovisko. V něm se podle Šafaříka ČRo příliš váže k textu smlouvy.

„Přitom z odborné, politické i občanské sféry existuje velké množství dokladů o tom, že fenomény související s problematikou TTIP již v řadě zemí přinesly závažné reálné právní, ekonomické a společenské dopady a jsou výše zmíněnými sférami reflektovány,“ připomíná Šafařík.

Vyjádření ČRo přitom v jedné části proklamuje: „Naše ambice je rozebírat dopady skutečných (nikoliv jen domnělých) ustanovení této dohody.“ A Šafařík se táže, zda bude ČRo čekat (v případě schválení TTIP) několik měsíců či let po nabytí účinnosti TTIP.

„Vždyť důležitými tématy jsou například již nyní fungující arbitrážní mechanismy (které má TTIP rozšířit), otázky transparentnosti onoho smluvního textu, fungování EU v té věci, přístupy jednotlivých politických stan, reakce občanské veřejnosti atd.,“ uvádí předseda rady.

Šafařík kritizuje obhajobu ředitele Centra zpravodajství Českého rozhlasu Tomáše Pancíře. Označuje ji za zavádějící nebo dokonce tendenční. „Zaráží nás, že je z několika míst vyjádření Českého rozhlasu patrná tendenčnost: kritické hlasy vůči TTIP podává s negativním nádechem coby projevy „aktivistů“ a šířeného strachu.“

Radní vyzvali vedení Českého rozhlasu k tomu, aby téma TTIP dostalo stejně jako jiná závažná témata zvýšenou pozornost a aby bylo zpracováno v širokých souvislostech a s potřebnou pluralitou dle Zákona o Českém rozhlase a Kodexu Českého rozhlasu.

Jedná se už o druhý případ v řadě, kdy Rada Českého rozhlasu negativně ohodnotila zpravodajské pokrytí tématu obchodní úmluvy TTIP Českým rozhlasem. Již v květnu konstatovala na základě dřívějšího podnětu, že „Český rozhlas v daném případě neplnil dobře svou povinnost“.

Šéf rozhlasového zpravodajství Pancíř přitom již tenkrát sliboval, že rozhlas tématu vyčlení dostatečný prostor ve vysílání a že „naší snahou je a bude skutečně vysvětlit (a přinést v tomto směru i širokou paletu rozdílných pohledů a názorů), co navrhovaná úmluva přinese.“