Význam slova mlčenlivost

Saša Uhlová

Saša Uhlová reaguje na polemiku Tomáše Zdechovského ohledně kauzy odebrání dětí v Norsku.

Tomáš Zdechovský reaguje na mou analýzu Český lidový soud versus Norsko. A děti odebírané Čechy Čechům polemikou Omyly a nepravdy Saši Uhlové. Potěšující je, že ve svém textu žádnou nepravdu nedokládá.

Svou analýzou jsem se v žádném případě nesnažila navodit dojem, že je norský systém bezchybný a neomylný. Žádný takový systém neexistuje. Ani že rodině Michalákových norské úřady zcela jistě neukřivdily. Byť se dle dostupných informací jeví, že v rodině problémy byly, nemám k tomu dostatečné znalosti.

Tvrdím totiž, že z definice nemůžeme mít dostatek informací, abychom případ mohli kvalifikovaně rozhodovat. Rozhodování přísluší soudům, nikoli lidovým masám, a je to tak správně. Informace, které se dostávají ven, jsou jednostranné, neboť norské a zatím i do značné míry české úřady zachovávají mlčenlivost. Mlčenlivost znamená, že nemohou o případu sdělovat žádné informace, jakkoli lidé mají pocit, že mají právo vědět. Nemají.

Můj odkaz ke slovům ministryně Marksové byl pouze upozorněním, že ne každý, kdo si přečetl norské rozsudky, má na věc stejný názor jako obhájci Evy Michalákové. Citovat bych mohla i některé novináře. Stále by to ale byly citace, nikoli má vlastní tvrzení. Ten rozdíl je možná pro někoho obtížně pochopitelný, ale je zásadní. 

Medializace se postupem času může obracet i proti matce, až začnou vyplývat různé detaily z rozsudků, jako se tomu stalo v pořadu 168 hodin minulou neděli. To bude přímý důsledek toho, že různé strany sporu budou chtít dokazovat, že právě ony mají pravdu. Zveřejňované podrobnosti nejvíc ublíží oběma dětem, proto nemá smysl vést boj o děti skrz média.

Rozplétání jakéhokoli podobného případu jasně ukazuje, že sociálně-právní ochrana dětí, ale ani právo obecně, se neřídí stejnými zákonitostmi jako věda. Mezilidské vztahy jsou natolik komplikované, že na ně nelze aplikovat jednoduchá pravidla.

A poznámka k babyboxům. Nejsou prevencí potratů. Žena, která otěhotní, rozhodně neuvažuje tak, že na potrat nepůjde, protože své dítě pak odloží do babyboxu. Že se Zdechovský nevytasil s argumentem, že jsou babyboxy alternativou k zavraždění již narozeného dítěte, kvituju s povděkem.

Babyboxy slouží jako možnost pro ženy, které se již po narození dítěte ocitnou v situaci, již nezvládají. A odložit anonymně dítě se jeví v ten okamžik jako nejsnazší řešení, jenže pro dítě i matku je definitivní. Alternativa by byla celkem jednoduchá. Slovo sociálka by nesmělo mnoha Čechům na okraji společnosti znít stejně strašidelně, jako zní Barnevernet českým bojovníkům proti norskému systému sociálně-právní ochrany dětí. Kdyby byla sociálka institucí, na kterou by se zoufalé matky mohly s důvěrou obrátit, bylo by to pro všechny lepší.

Radu pro vás mám. Zajistěte paní Michalákové kvalitní právní zastoupení v Norsku, aby nejen tam, ale i v řízení před evropským soudem měla šanci.