Ztělesněná arogance

Veronika Sturmová

Lokální radnice by měly být lidem tou nejbližší reprezentací. Jejich protagonisté a protagonistky si to ale často neuvědomují. Příkladem může být Praha 3.

Již léta žiji v Praze 3 na Žižkově. Byla doba, kdy se mi zde dokonce začínalo líbit, navzdory rostoucímu provozu. Poslední dobou se ale dějí věci, které mne nenechávají v klidu a protože jsem se již poučila, že ač z radnice stále lákají občany ke komunikaci, v praxi se člověk setkává s naprostou ignorací.

Nepomůže ani to, že své otázky na radnici posíláte podle všech pravidel a trpělivě čekáte oněch 30 dní na odpověď, kterou ale nedostanete ani za 30 let. Starostka se s lidmi zkrátka nebaví. A když už k tomu dojde, postará se, aby občany přešla chuť jakkoli se zapojit, nebo třeba i jen nahlédnout na skutečné dění a plánování na Praze 3.

Co naplat, řekla jsem si, a vyrazila jsem opět na zasedání zastupitelstva. Co si člověk osobně neověří… Podotýkám, že mě vysedávání v úřední síni s desetiměsíčním synem opravdu nebaví a nedělám to pro povyražení. Ale co mohu dělat, když se chci nějak vyjádřit směrem k vládě naší obce a položit pár dotazů, které budou alespoň zaznamenány, když ne zodpovězeny?

Chtěla jsem se zeptat, komu vlastně slouží nynější vláda, která zavírá mateřské školky a pak platí velice drahou ochranku, která objekt střeží… Za ty peníze mohla školka ještě rok být v provozu.

Panorama Žižkova. Foto praguecityline.cz

Komu slouží, když staví tisíce nových bytů a nikdy nerozšíří ani nezaloží žádný park, jen vytěžuje ty stávající? Komu slouží, když souhlasí s tím, aby na nákladovém nádraží byly postaveny komerční prostory, když v přilehlých ulicích je spousta opuštěných obchodů? Proč raději nepodpoří malé obchodníky a podnikatele, kteří zde již žijí a musí za prací dojíždět? Komu slouží, když má snahu řešit parkování ve vnitroblocích, kde nyní rostou stromy?

Proto, abych se na toto mohla zeptat, čekala jsem tři hodiny na konec zastupitelstva, kdy mají dovoleno vystoupit občané. Pak jsem se s unaveným synkem vydala domů.

Otrlejší Vašík, syn mé kamarádky, která se taky chtěla zapojit do diskuze a přednést něco za nás všechny, kteří zde žijeme a rádi bychom žili dále, vydržel čekat až do půl deváté. Pak až mohla kamarádka vystoupit s příspěvkem.

A věřili byste tomu, co se dozvěděla? Že měla sedět doma a sledovat dění online. Toto jí řekla naše paní starostka, která se tak ohání transparentností a tím, že jsou tu pro nás, pro občany Prahy 3.

Je mi tedy trochu na nic, ale zase jsem blíže k odpovědi na svou otázku. Pro lidi tu opravdu vedení Prahy 3 není. A pro koho tu tedy je?

    advertisment