Ochránci přírody budou v Jeseníkách monitorovat šelmy a kočky divoké

Vratislav Dostál

Experti předpokládají, že Jeseníky představují typické prostředí trvalého výskytu velkých šelem a kočky divoké. Jsou zde dochována souvisle zalesněná území, s řadou míst s obtížně přístupným terénem a množstvím skalnatých hřebenů.

Ekologové zahajují monitoring velkých šelem a kočky divoké v širší oblasti Jeseníků. Kromě stopování plánují umisťovat fotopasti na vytipovaná místa, která jsou svým charakterem přitažlivá pro hledané šelmy. Hlavním cílem bude věrohodně prokázat přítomnost velkých šelem a kočky divoké na sledovaném území.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

S monitoringem pomohou i dobrovolnické hlídky, které se budou od konce podzimu pravidelně vydávat do jesenických vrchů. Do pátrání jsou zapojeni také vědci z Ostravské univerzity, kteří budou v případě nálezu vzorků trusu a srsti provádět genetické analýzy.

Odborníci předpokládají, že Jeseníky a jejich předhůří představují typické prostředí trvalého výskytu velkých šelem a kočky divoké. Jsou zde stále dochována souvisle zalesněná území, s řadou míst s obtížněji přístupným terénem a množstvím skalnatých hřebenů, které zatím poskytují dostatek klidových lokalit vhodných pro tyto šelmy.

Zároveň tvrdí, že je zde předpoklad dostatku přirozené kořisti. „Bohužel nemáme jednoznačné důkazy o tom, jaká populace rysa a kde se v jesenických horách aktuálně vyskytuje,“ uvádí Petr Šaj ze Správy CHKO Jeseníky.

Důležitou součástí projektu je i monitoring pobytových znaků, který bude probíhat zejména v období se sněhovou pokrývkou. Cílem této části výzkumu je ověřit přítomnost velkých šelem podle stop, získat vzorky trusu a srsti pro DNA analýzu a nalézt vhodná značkovací místa pro fotomonitoring.

„Pro náš výzkum je velmi důležitá aktivní pomoc veřejnosti. Velmi rádi zájemce o monitoring velkých šelem v Jeseníkách zapojíme do našeho projektu. Zajistíme pro ně odborné třídenní školení, po jehož absolvování budou v terénu pod odborným dohledem schopni objektivně identifikovat pobytové znaky velkých šelem,“ uvedl Jiří Beneš, koordinátor jesenického monitoringu šelem.

Kromě aktivního monitoringu bude Hnutí DUHA Olomouc sbírat a vyhodnocovat údaje o náhodných pozorováních a nálezech pobytových znaků.

    Diskuse