Piráti: Babiš nezvládá řídit státní firmy, chystáme žaloby

Vratislav Dostál

Pokud ministr financí a předseda ANO Andrej Babiš nezasáhne, jsou Piráti připraveni žalovat státní firmy. Ty jim totiž opakovaně odmítají vyřídit žádosti o informace. Babiše proto v otevřeném dopise vyzvali, aby okamžitě zjednal nápravu.

Ministr financí Andrej Babiš podle Pirátské strany nezvládá řídit státní firmy. Konkrétně hovoří o ČEZu a pražském Kongresovém centru, obě společnosti jim odmítají vyřídit žádosti o informace. V otevřeném dopise se proto obrátili na Babiše s tím, aby ihned zjednal nápravu. „Požádal jsem ministra financí Andreje Babiše, aby okamžitě zjednal v řízených firmách nápravu, protože sám od sebe to dosud neudělal," uvedl v úterý pražský zastupitel Jakub Michálek.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Pokud bude Babiš krýt porušování zákona o informacích, budou dle jeho slov Piráti proti firmám podávat žaloby a následně požadovat po ministru financí, aby uhradil vzniklou škodu. Michálkovi vadí, že mu ČEZ odmítl dát informace o tom, na jakých systémech běží informatika ČEZu.

Pokud jde o Kongresové centrum, Praha v něm drží pětačtyřiceti procentní podíl, většinový podíl je v rukou ministerstva financí. „Firma musí dodržovat zákon o přístupu k informacím, ale ve skutečnosti neposkytuje informace ani občanům ani nám zastupitelům hlavního města Prahy," tvrdí Michálek s tím, že to primátorka Adriana Krnáčová odmítá řešit. „A odkazuje nás na to, ať se s Kongresovým centrem soudíme, ačkoliv spolu s Babišem obsazují představenstvo Kongresového centra," uvedli Piráti.

Upozorňují také na to, že povinnost státních firem vyřizovat žádosti o informace deklaroval již před šesti lety Nejvyšší správní soud v rozsudku se státní firmou ČEZ. Kongresové centrum Praha, kde ministerstvo financí nedávno koupilo většinový podíl, ani ministerstvem ovládaný ČEZ se necítí, že by měly povinnost říkat lidem informace o své činnosti, o které podle zákona požádají.

„Vzhledem k tomu, že jde o jev týkající se více právnických osob v působnosti ministerstva financí, vyvolává to dojem o koordinovanosti jednání řízených právnických osob a plnění jednotných pokynů ministerstva financí jako ovládajícího orgánu státu anebo absenci dozoru nad postupem ovládaných právnických osob. Takové organizované porušování zákona o svobodném přístupu k informacím, byť by k němu došlo opomenutím, je nezákonné," uvedl Michálek v dopise Babišovi.

„Žádám Vás, abyste jako odpovědný zástupce státu bez zbytečného odkladu zjednal nápravu, a to uložením pokynu akcionáře na valných hromadách představenstev všech obchodních společností ovládaných státem v působnosti Ministerstva financí, aby dodržovaly zákon o svobodném přístupu k informacím, a poskytovaly informace požadované občany," dodal.

Babiše také upozornil, že porušováním zákona o svobodném přístupu k informacím je ztěžováno právo pražských zastupitelů, mezi které patří, na účinnou kontrolu Kongresového centrum. „Dále Vás upozorňuji, že pokud ministerstvo financí nezjedná požadovanou nápravu, budete jako jeho představitel odpovědný za škodu nebo újmu, která z toho vzejde, a to včetně případných nákladů soudních sporů," uzavřel Michálek s tím, že odpověď očekává do třiceti dnů.

    Diskuse