Piráti: Novela zákona o svobodném přístupu k informacím je nepřijatelná

Vratislav Dostál

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím jde proti programovému prohlášení vlády, zhoršuje postavení žadatelů o informace a dotkla by se i podstaty sporů, které vede Česká pirátská strana s ministerstvem financí a s NKÚ.

Minulý týden vypršel termín pro veřejné připomínkování návrhu novely zákona o svobodném přístupu k informacím, který připravilo ministerstvo vnitra. Pirátská strana vypracovala rozsáhlou oponenturu novely, ve které analyzuje kladné a záporné stránky návrhu, upozorňuje na největší problémy a navrhuje zlepšení přístupu k informacím. Piráti své připomínky zaslali ministerstvu vnitra.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Podle nich je zákon v navržené podobě jednoznačně krokem zpět. A to přesto, že obsahuje i pozitivní prvky jako je informační příkaz podřízenému úřadu, který odmítá poskytovat informace. Podle místopředsedy Pirátů Jakuba Michálka je nicméně součástí novely i celá řada zhoršení oproti stávajícímu stavu. „Navíc stále prakticky neexistují sankce,“ dodal Michálek.

„Novela by zákon nepřiměřeně zkomplikovala a zhoršuje i srozumitelnost pro žadatele. Návrh neobsahuje dostatečnou úpravu povinného zveřejňování informací na internetu, dokonce chce zrušit povinnost zveřejňovat na internetu informace, které úřad již občanům poskytl na žádost,“ vysvětlil Michálek.

Novela podle něj také podstatně zužuje okruh poskytovaných informací, například část informací o platech, podkladová data nebo zápisy z neveřejných jednání. „Návrh se v řadě věcí neřídí tím, jak platný zákon vykládaly soudy a v rozporu s jejich dlouhodobým rozhodováním má zákon nově vymezit i skupinu povinných subjektů,“ uvedl Michálek v tiskovém prohlášení.

Ivan Bartoš, předseda Pirátů, je znepokojen sérií návrhů, které by v praxi znemožnily Pirátům uspět ve sporech o informace, které nyní probíhají. „Soudíme se s ministerstvem financí o seznam dlužníků Konsolidační agentury, novela by nás odsoudila k neúspěchu v důsledku nelogického rozšíření bankovního tajemství,“ vysvětlil Bartoš s tím, že zajišťovat bankovní tajemství je povinnost bank.

„Rozhodně nemá fungovat jako ochrana úřadů před veřejnou kontrolou. V takovém případě lze informace odepřít jen ze zákonem stanovených důvodů. Navrhované znění zákona by znemožnilo Pirátům uspět i ve sporu s Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ) a do značné míry by zvrátilo úspěch Luďka Maděry, kandidáta Pirátů ve Zlínském kraji, který uspěl u Nejvyššího správního soudu v přelomovém sporu a donutil úřady zveřejňovat odměny úředníků,“ doplnil Bartoš.

Pirátská strana podle něj navrhuje naopak podstatné rozšíření svobodného přístupu k informacím. „Svobodný přístup k informacím Piráti chápou jako bezprostřední, okamžitý přístup k informacím, kde žadatel nečeká na informace roky, ale má je na několik kliknutí k dispozici,“ uvedl Jakub Michálek.

„Proto Piráti navrhují, aby veřejné instituce zveřejňovaly většinu informací, o které dnes musí občané zdlouhavě žádat, sám automaticky na internetu. Jedná se především o informace o veřejných zakázkách, účetnictví veřejných institucí a organizačních složek státu, informace o veřejném majetku a dispozicích s ním a o to, jak hlasovali jednotliví zastupitelé obcí a krajů,“ vysvětlil Michálek.

„V neposlední řadě chceme, aby se zákon 106 vztahoval i na politické strany, které pobírají státní příspěvky, a stejně tak i na další instituce, které mají příjmy zajištěné zákonem, jako je například kolektivní správce autorských práv OSA,“ uzavřel Michálek.

Podle Bartoše je v současné podobě novela zákona nepřijatelná. „Je třeba odstranit omezení v přístupu k informacím, která zavádí, rozšířit ji o automatické zveřejňování informací na internetu a zaměřit se na drobná promyšlená vylepšení zákona, nikoliv jeho komplikaci. Potom by mohla být přínosem, jinak by bylo lepší odmítnout ji jako celek,“ doplnil předseda Pirátů.

    Diskuse