Piráti představili program. V případě volebního úspěchu do vlády nevstoupí

Vratislav Dostál

Také Pirátská stran představila předvolební program. Podle jejich předsedy Ivana Bartoše vychází z dlouhodobého programu, je výsledkem vnitrostranické diskuse a jednotlivé body byly schváleny hlasováním republikového výboru Pirátů.

Taktéž Pirátská strana již veřejnosti představila předvolební program. Jeho jednotlivé body vycházejí z dlouhodobého programu. Piráti chtějí dát voličům ve volbách možnost vyjádřit nesouhlas se současným pojetím politiky, které je podle jejich předsedy Ivana Bartoše založeno na organizované korupci, boji o moc a černém financování politických stran podnikateli a zájmovými skupinami.

„Nabízíme Pirátskou alternativu,“ uvedl Bartoš. Piráti slibují, že v příadě volebního úspěchu v krátkém čase zprůhlední všechny procesy ve státní správě a umožní občanům větší zapojení do projednávání veřejných záležitostí. Zároveň chtějí zvýšit kompetenci Poslanecké sněmovny v rozhodování o technologiích a dalších tématech, která jsou klíčová pro naši budoucnost a současné politické strany je neřeší.

„Budeme jako ostrá opozice kontrolovat vládu, upozorňovat na podezřelé kauzy, požadovat jejich prošetření a potrestání viníků,“ zdůraznila strana v tiskovém prohlášení. Program Pirátů je reakcí na současné technologické možnosti digitálního věku a současný stav české společnosti. Program obsahuje také konkrétní návrhy, například doplnění zákona o svobodném přístupu k informacím, ale i dlouhodobé koncepce (například v oblasti sociálních jistot).

„Svobodný přístup k informacím považujeme za hlavní prostředek omezení rozkrádání veřejných prostředků a zneužívání moci,“ tvrdí Piráti. V programovém bodu reforma demokracie uvádí návrhy na posílení prvků přímé demokracie a zároveň vytyčují požadavky na ochranu lidských práv. „V sociální a daňové oblasti neřešíme detaily procentuálních sazeb, protože taková opatření neřeší podstatu a příčiny současných problémů,“ tvrdí Piráti.

V případě volebního úspěchu chtějí zvrátit trend přibližování se rozvojovým zemím, tj. snahy konkurovat levnou pracovní silou. „Budoucnost spatřujeme ve směrování mezi technologicky vyspělé země s vysokou produktivitou. Takové země jsou na globálním trhu úspěšné, i když v nich mají lidé násobně větší mzdy,“ uvedla strana v tiskovém prohlášení.

Voličům slibují také rozvoj moderní informační společnost sebevědomých a rovnoprávných občanů, která dokáže vytvářet a rozdělovat dostatek zdrojů všem. „Proto jsme programový bod řešící vztah ekonomiky a společnosti nazvali znalostní společnost,“ zdůraznila strana, kterou v roce 2010 volilo 42 323 voličů.

Znamenalo to pro ně zisk 0,80 % hlasů. V loňských krajských volbách je volilo již 57 805, a to přesto, že se jich zúčastnilo oproti posledním sněmovním volbám asi o čtvrtinu méně voličů. „Politickou podporu pro svůj program budeme hledat u všech poslanců, a to i kdybychom se do sněmovny nedostali. Piráti nevstoupí do žádné vlády, podpoříme však vládu, která o to požádá, pokud podporu schválí pirátské vnitrostranické referendum,“ uvedl předseda Pirátů.

„Věříme, že během kampaně ukážeme, že máme z malých stran nejlepší vnitřní organizaci a naše kampaň bude gradovat,“ zdůraznil Ferjenčík. V kampani dle jeho slov budou spoléhat na dobrovolníky. Klíčovým tématem pro ně bude svobodný přístup k informacím. „Kampaň Pirátů bude dobrovolnická, naším cílem je dostat se i mimo Internet, takže chystáme plakátovací a letákovou kampaň a budeme mobilizovat naše příznivce, aby se přidali v co největším počtu,“ vysvětlil už dříve pro Deník Referendum místopředseda Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Cílit chtějí především na prvovoliče, nevoliče, liberály, podporovatele přímé a participativní demokracie či na příznivce léčivého konopí. „Naším tématem číslo jedna je svobodný přístup k informacím, především ve veřejné správě. Zákon o svobodném přístupu k informacím je v tuhle chvíli nevymahatelný a je potřeba to změnit. Ke smlouvám státních a polostátních firem se není možné dostat bez jejich součinnosti a právě tudy utíkají velké peníze. Mimo jiné skrze ČEZ,“ zdůraznil místopředseda Pirátů.

Mezi další témata jejich kampaně bude patřit například reforma české demokracie, tj. posílení dělby moci a zapojení veřejnosti do rozhodování. „Pro začátek by pomohlo alespoň oddělit mandát poslance a ministra,“ vysvětlil Ferjenčík. V ekonomické oblasti se Piráti zaměří na podporu nových technologií. Rádi by z České republiky udělali „datový ráj“, který by k nám přilákal velké softwarové firmy.

„Témata jsme zvolili tak, aby na nich panovala široká vnitrostranická shoda a současně se snažíme řešit problémy České republiky, které v tuhle chvíli považujeme za palčivé: korupci, rozklad parlamentní demokracie a státní správy a těžkosti při přechodu ekonomiky z doby průmyslové do doby informační. Současně finišujeme s dopracováním našeho dlouhodobého programu,“ uvedl Ferjenčík.

Na otázku, jak by se zachovali v případě, že by se po volbách ocitli v pozici strany, na které by závisel vznik buď pravicové nebo levicové vlády, Ferjenčík podobně jako Bartoš zdůraznil, že by odmítli účast v jakémkoli kabinetu.

„Do vlády bychom nešli, zformulovali bychom podmínky podpory vládě Pirátskou stranou — zcela jistě by tam bylo zavedení povinného zveřejňování státních smluv na Internetu, urychlené přijetí služebního zákona, novela zákona o svobodném přístupu k informacím, zrušení data retention — a podpořili bychom vládu, která by se zavázala daná opatření v nejkratší možné době přijmout,“ vysvětlil strategii Pirátů jejich místopředseda.

V opačném případě by jeho strana pro důvěru vládě nehlasovala. „Upřímně neočekávám, že by se v parlamentu našel blok ochotný tyto podmínky splnit, ale pokud ano, tak jen dobře,“ uzavřel Ferjenčík.

  #BečvaNevyšumí

  Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

  Diskuse
  September 20, 2013 v 16.26
  Svobodné informace = více demokracie
  Líbí se mi u Pirátů spojení svobodného přístupu k informacím s myšlenkou více demokracie obecně. Manipulace s informacemi je čím dál víc hlavním nástrojem zneužívání moci na všech úrovních.