Iniciativa chválí novelu Pražských stavebních předpisů

Redakce DR

Podle iniciativy Auto*Mat je návrh novely Pražských stavebních předpisů krokem správným směrem. Za znepokojující považuje snahu ministerstva pro místní rozvoj zrušit možnosti Prahy definovat si své stavební požadavky, včetně regulace parkování.

Aktuálně zveřejněný koncept novely Pražských stavebních předpisů považuje iniciativa Auto*Mat za krok správným směrem, a to i přesto, že požadavky na zřizování parkovacích stání jsou stále nastaveny příliš vysoko. Za znepokojující považují zástupci iniciativy snahu ministerstva pro místní rozvoj o zrušení možnosti Prahy definovat si své stavební požadavky, včetně regulace parkování.

„Návrh novely zavádí řadu opatření, která směřují k úspornějšímu nakládání s přírodními zdroji a energiemi, zejména s vodou a teplem. Novela zároveň posiluje ochranu hodnot v území na základě přesnějších definic jeho charakteru, který zohledňuje obvyklé výšky, hmoty a strukturu zástavby v daném místě,“ uvedl náměstek primátorky Matěj Stropnický.

Co se týče regulace reklamy, novelizovaný předpis přichází s novým modelem nastavení regulativů. Zatímco původní verze počítala s regulací volně stojících reklamních ploch o ploše větší než 6 m2 v zastavitelném území, nové předpisy zakazují umísťovat reklamní poutače o ploše převyšující 4 m2 v památkových rezervacích a památkových zónách.

Regulace je tak zajištěna vedle zastavitelného (cca 47% území Prahy) i na nezastavitelném území, tedy na celém území Hlavního města Prahy. „Jako nezastavitelné jsou však v územním plánu vedeny například i pozemky okolo Jižní spojky a komunikací tohoto druhu, takže posílení regulace je zásadní,“ vysvětlil Stropnický. V oblastech, které nejsou památkově chráněny, musí být rozestupy mezi reklamními panely minimálně sto metrů. Regulativy byly upravovány také na základě připomínek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Podle Auto*Matu je novela PSP krokem kupředu směrem k městu krátkých vzdáleností. Zástupci iniciativy zdůrazňují, že se novela snaží alespoň trochu vybalancovat skrytou podporu automobilové dopravy, která je zakódována v povinnosti stavebníků zřizovat značný počet parkovacích stání. „Za pozitivní lze označit požadavek stavět přednostně v místech dobře obsloužených veřejnou dopravou a povinnost zřizovat alespoň v minimálním počtu také stání pro kola.“

Požadavky na parkovací stání v novele nicméně označují stále za přehnané. Stávající celostátní a pražské předpisy, ale i tato novela, nutí stavebníky, tvrdí Auto*Mat, budovat parkovací stání i tehdy, když je k ničemu nepotřebují. „Jedná se o skrytou subvenci automobilové dopravy a to dokonce ani ne ze státního rozpočtu, ale přímo ze soukromých peněz stavebníků, respektive jejich koncových zákazníků, se značným vlivem na cenu bytů a tím pádem jejich dostupnost,“ zdůrazňuje iniciativa.

„V centru Prahy jsou již dnes v garážích tisíce parkovacích stání, která nikdo nevyužívá,” komentuje situaci Vratislav Filler. „Jestliže mají stavební předpisy pro centrální části města vůbec stanovovat nějaký limit pro počty parkovacích stání, pak by to měla být horní hranice a nikoliv dolní,” dodává.

Zástupci iniciativy se pak pozastavují nad snahou ministerstva pro místní rozvoj, které chce Praze v budoucnosti vydávání stavebních předpisů prakticky znemožnit, a to  včetně stanovení požadavků na parkovací stání. Podle Auto*Matu by měl být postup opačný: O tom, kolik parkování se má stavět, by neměla rozhodovat ministerská vyhláška, nýbrž samospráva, která zná místní podmínky a může jim předpis pro počty parkovacích míst přizpůsobit.

Nedostatky, které jsou pražským PSP dlouhodobě vytýkány, považuje Auto*Mat za účelovou snahu o potření zatím nejlepších stavebních předpisů, které na území ČR kdy vznikly. „Kdyby mělo ministerstvo pro místní rozvoj zájem udělat něco rozumného, tak by pravidla nastavená pražskými stavebními předpisy adaptovalo do vlastní vyhlášky,” uzavírá Filler.

    Diskuse