Pražané si v sobotu pojedou pro dvě procenta rozpočtu na cyklodopravu

Vratislav Dostál

V rámci nadcházejícího týdne Evropské mobility připravila iniciativa Auto*Mat Velkou podzimní cyklojízdu s podtitulem Cyklojízda za 2 %. Iniciativa po městu požaduje, aby vydalo alespoň dvě procenta rozpočtu na rozvoj cyklodopravy.

V rámci nadcházejícího týdne Evropské mobility chystá iniciativa Auto*Mat Velkou podzimní cyklojízdu s podtitulem Cyklojízda za 2 %. Iniciativa požaduje, aby magistrát vydal alespoň dvě procenta rozpočtu na rozvoj cyklodopravy.

Podíl cyklistů na celkovém dopravním výkonu stále stoupá, město ale výdaje na bezmotorový způsob dopravy snižuje. Na kole se v Praze uskuteční právě dvě procenta cest, a v sezóně sedá na kolo aspoň jednou týdně 190 000 Pražanů.

„Máme jedinečnou šanci se ozvat a ukázat, že pražská doprava není věcí automobilistů, ale že se týká cyklistů, pěších, cestujících MHD a dalších, kdo se dopravují jiným způsobem, než vozem,“ uvedl Vít Masare z iniciativy Auto*Mat.

„Vloni se magistrát pokusil neuatomobilovou dopravu zcela zničit, když na ni v rozpočtu nevyčlenil ani korunu. Teprve odpor veřejnosti je zastavil. Úředníci si musí uvědomit, že Praha není parkoviště,“ doplnil Masare.

Dvě procenta lidí, kteří městem denně cestují, si zvolilo kolo jako hlavní dopravní prostředek. Podle magistrátní koncepce rozvoje cyklistické dopravy má do roku 2020 podíl kol na všech vykonaných cestách dosáhnout sedmi procent. Velká podzimní cyklojízda proto chce upozornit na nesmyslné snižování výdajů města na neautomobilovou dopravu.

Kromě rozsáhlé rekonstrukce křižovatky na nábřeží Kapitána Jaroše nevzniklo za poslední dva roky žádné opatření, které by zásadně zlepšilo podmínky cyklistické infrastruktury. Klíčové úseky v centru města jsou totiž stále obtížně průjezdné. Iniciativa Auto*Mat považuje za adekvátní začátek, aby magistrát vyčlenil dvě procenta z rozpočtu na dopravu pro rozvoj cyklistiky.

Jezdci na kolech v Praze vyjedou na cyklojízdu tuto sobotu v 15:00 z Václavského náměstí.