Cruz, Paul a Clintonová nejsou první

Štěpán Steiger

Hillary Clintonová potvrdila prezidentskou kandidaturu. Spolu s republikány Paulem a Cruzem tak tvoří první uchazečskou trojici. Jak ovšem upozorňuje Štěpán Steiger, přihlášeny jsou také desítky jiných kandidátů, o nichž masmédia nemluví.

Nedávno média na celém světě informovala o oznámení amerického

senátora Teda Cruze, republikána z Texasu, a mimochodem tvrdého konzervativce a favorita „čajovníků“ — sympatizantů Tea Party, že bude příští rok kandidovat na prezidenta USA. Cruze vzápětí doplnil libertariánský kolega republikán Rand Paul, senátor za Kentucky, a dnes v neděli 12. dubna konečně i demokratka Hillary Clintonová.

Většina zpráv uváděla a stále uvádí, že příslušníci trojice Cruz — Paul — Clintonová jsou prvními, kdo záměr kandidovat na post amerického prezidenta oficiálně oznámili. Že tak už před Cruzem, který je považován za úplně prvního, učinilo 196 jiných Američanů, o tom ví málokdo. Jak je to možné?

Hillary Clintonová je zatím favoritkou. Foto Mike Mozart, flickr.com

Stát se prezidentem v USA je pro řadového Američana skoro až nemožné, ale o tom jindy. Stát se kandidátem na prezidenta je naopak velice snadné — stačí dostát několika formalitám. Každý jednotlivec, jenž tak hodlá učinit, musí dle zákona o federální volební kampani z roku 1971 sdělit svůj záměr Federální volební komisi a do patnácti dnů vyplnit formulář číslo dvě této komise. Může tak učinit písemně nebo elektronickou cestou. Lze se přihlásit i klasickým dopisem, tento však musí obsahovat všechny údaje vyžadované formulářem.

Důležité je, aby uchazeč oznámil, že obdržel finanční příspěvky ve výši nejméně 5000 dolarů, či stvrdil, že takový obnos sám vynaložil, anebo by ohlásil, že dal jiné osobě souhlas k tomu, aby pro něj finanční příspěvky přesahující 5000 dolarů přijala, či uvedl, že za něj takovou sumu vydala. Jen když jsou tyto sumy Federální volební komisí schválené, jsou úředně považovány za příspěvky nebo výdaje podle zákona.

Jak jsme uvedli, seznam kandidátů zveřejněný ke 24. březnu 2015, to jest po Cruzově oznámení, obsahuje 196 jmen. Mnozí kandidáti uvádějí svou politickou příslušnost — republuikán či demokrat — , je mezi nimi ovšem nejeden „nezávislý“, bez stranické příslušnosti anebo žádnou neuvedl.

Neudiví, že jsou mezi kandidáty také ženy — spíš mne udeřila do očí některá jména, i na americkou pestrost v tomto ohledu mimořádná — například Jeho královská výsost Caesar de Buonaparte. A další zvláštnost: první kandidáti pro prezidentské volby v roce 2016 se přihládili už v prosinci 2008. Inu, v USA jso i tyto možnosti.

Velkou kampaň si užijeme dopřesyta zvláště příští jaro. Na její začátek si ale ještě více než půl roku počkáme. Hillary Clintonová se sice už dnes v Iowě činí a je prakticky jisté, že bude ve své (demokratické) straně hlavní kandidátkou; v republikánském táboře je ale vážných zájemců mnoho a Jeb Bush nemá tak jistou pozici, jak se obvykle soudívá.

Sotva se ovšem vůbec kdy dovíme něco o některém/některé ze zmíněných 196, kteří se přihlásili vůbec nejdříve.