Resort školství dotoval neprůhledně sport

Vratislav Dostál

Ministerstvo dalo například miliardu korun žadatelům, kteří nesplňovali podmínky pro přidělení dotace, z některých žádostí nebylo možné ani vyčíst, zda vlastní sportoviště. Podle Chládka resort přijal opatření, která by měla chyby eliminovat.

Kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zjistili pochybení v rozdělování dotací ministerstva školství na podporu sportu v letech 2011 až 2013. Ministerstvo jejich prostřednictvím mělo podporovat sportovní činnost dětí, mládeže či zdravotně postižených, provozování sportovních zařízení, organizovaní sportovních akcí nebo projekty nestátních neziskových sportovních organizací.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

NKÚ zjistil, že ministerstvo při poskytování peněz závažně chybovalo. Ministerstvo rozdělilo v rámci kontrolovaných programů v letech 2011 až 2013 dotace za víc než tři miliardy korun. Velkou část peněz přitom poslalo příjemcům na základě neúplných, chybných, pozdě doručených nebo zcela chybějících žádostí o dotace.

Ministerstvo například poskytlo dotace za víc než 1,2 miliardy korun, aniž by bylo schopné doložit, kdy si o ně jejich příjemci zažádali. Miliarda korun putovala k žadatelům, kteří nesplňovali podmínky pro přidělení podpory - například z jejich žádostí o dotace nebylo možné vyčíst, jestli vůbec vlastní nebo si pronajímají sportoviště. „Takový přístup ministerstva vytvářel mezi žadateli nerovné podmínky, stejně jako netransparentní prostředí při rozhodování o dotacích,“ píše NKÚ.

Od roku 2012 na sport nepřispívala společnost Sazka. Poslanecká sněmovna proto koncem roku 2011 při schvalování státního rozpočtu rozhodla, že ministerstvo školství dostane na podporu sportu o 800 milionů korun víc, než se plánovalo. Toto rozhodnutí padlo už po termínu, do kterého ministerstvo školství přijímalo žádosti o dotace na rok 2012.

Resort už další kolo přijímání žádostí neotevřel a 800 milionů korun rozdělil dle vlastního uvážení. Kontroloři zjistili, že dvanáct z devatenácti kontrolovaných příjemců získalo větší dotaci, než o jakou si původně požádali. Celkem si zažádali o 215 milionů korun a nakonec získali téměř 547 milionů korun. NKÚ takové rozhodování o dotacích považuje za netransparentní.

Kontroloři zjistili, že jedenáct příjemců dotací využilo peníze na jiné účely, než na jaké prostředky získali. Dotace směřovaly i do sportovních svazů a sdružení, které je dále přerozdělovaly nestátním neziskovým organizacím.

Část těchto přerozdělených peněz, které byly určeny na sportovní projekty, si ale svazy a sdružení nechávaly na svůj provoz. Například Česká unie sportu ze dvaačtyřiceti milionů použila šestadvacet milionů korun na mzdy, u Sdružení sportovních svazů České republiky šlo na mzdy třináct z pětačtyřiceti milionů.

„Chyby jsou prakticky v celém kontrolovaném období, tedy za ministrů Dobeše, Fialy a Štyse, kdy po celou dobu působil jako náměstek pro sport pan Kocourek (ODS),“ reagoval na zjištění kontrolorů ministr školství Chládek.

Ministerstvo školství se podle něj tehdy zbavilo jak role koordinátora, tak kontrolora. „Zpráva uvádí, že v letech 2011 — 2013 proběhly jen dvě kontroly. Za mého působení v roce 2014 proběhlo kontrol dvanáct a v tomto roce jich je naplánováno pětadvacet,“ zdůraznil Chládek s tím, že resort chce i nadále kontrolní činnost zintenzivňovat.

„Program, ve kterém je podle NKÚ nejvíce chyb, byl zrušen již v létě minulého roku, tedy dávno před zprávou NKÚ,“ uvedl tiskový odbor resortu. Na ministerstvu byl zároveň schválen nový systém rozdělování finančních prostředků. Vzniklo sedm programů a také Národní rada pro sport, ve které jsou jak zástupci všech svazů, tak politiků napříč spektrem. „Všechna tato opatření, včetně posílení kontrolních mechanismů, povedou k tomu, že systém bude přehlednější, adresnější a transparentnější,“ tvrdí Chládek.

Podle NKÚ ministerstvo v kontrolovaném období selhávalo jako hlavní garant oblasti podpory sportu. V kontrolovaných programech nestanovilo žádné měřitelné cíle. Fakticky tak jen přerozdělovalo státní prostředky, aniž by mohlo vyhodnotit, jaký výsledný efekt dotace přinášejí.

    Diskuse