Nový operační program životního prostředí počítá s podprůměrnou recyklací

Vratislav Dostál

Resort životního prostředí odeslal Evropské komisi finální verzi Operačního programu životního prostředí. Dokument obsahuje směšně nízké recyklační cíle. Vláda se přitom zavázala snížit podíl skládkovaných odpadů a zvýšit úroveň recyklace odpadů.

V pondělí večer poslalo ministerstvo životního prostředí Evropské komisi konečnou verzi Operačního programu životní prostředí. Ministr Richard Brabec z hnutí ANO v dokumentu požaduje, aby projekty energetického využití bylo možné podpořit z EU fondů pouze v případě, že zpracovávají „odpady, které již nelze dále adekvátně materiálově využít“. Spalovny odpadů tedy evropské peníze získat nemohou. Proto byly vyřazeny ze seznamu projektů navržených na podporu i dosud plánované spalovny v Karviné a Mostě.

Dokument nicméně nepočítá s tím, že by Česká republika zvýšila recyklaci alespoň na úroveň průměru Evropské unie, natož aby se vyrovnala zemím, jako je Německo nebo Rakousko. Ekologové nicméně připomínají, že to může ministr Brabec do konce roku napravit. Vláda bude totiž schvalovat Plán odpadového hospodářství ČR do roku 2024.

„Právě odeslaná finální verze nového Operačního programu životního prostředí už nepočítá s podporou českých spaloven z evropských fondů. Ministerstvo konečně pochopilo, že evropskou hierarchii hospodaření s odpady neobrátí vzhůru nohama a nepřiměje Evropskou komisi, aby financovala pálení recyklovatelných odpadů v ČR. Ze seznamu projektů navržených Českou republikou k evropské podpoře tak vypadly projekty megaspaloven v Karviné a Mostě. Takovou změnu k lepšímu vítáme,“ uvedl Ivo Kropáček z Hnutí DUHA.

Na druhou stranu ekologové zdůrazňují, že Brabec navrhuje směšně nízký cíl pro recyklaci komunálních odpadů, pouze 35%, tedy menší cíl, než u nás platí nyní, i nižší, než je reálný průměr recyklace v Unii. „Těžko tak přesvědčuje Evropskou komisi a českou veřejnost, že to se zvýšením recyklace podle programového prohlášení vlády myslí vážně,“ uvedl Kropáček.

„Stejně jako jeho předchůdci i ministr Brabec dosud podporoval zvýšení recyklace na úroveň našich sousedů. Obrat, který nyní oznámil v novém Operačním programu životní prostředí Evropské unii, je překvapivý a nepochopitelný,“ dodal Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu. Jindřich Petrlík z Arniky pak připomněl, že už dnes v míře recyklace dramaticky zaostáváme za vyspělou Evropou a kroky ministra Brabce nasvědčují, že nechce tristní stav řešit, ale zachovat.

Odeslaný dokument plánuje do roku 2020 zvýšit míru recyklace komunálních odpadů ze současných 31 % na směšně nízkých 35 %. Do konce roku 2014 přitom platí Plán odpadového hospodářství ČR schválený v roce 2003, který obsahuje cíl recyklovat 50 % komunálních odpadů. Průměr recyklace v Evropské unii již nyní přesahuje 40 % a Evropská komise navrhuje do roku 2030 recyklovat dokonce 70 % komunálních odpadů.

„Zatímco v Německu či Rakousku jsou dvě třetiny komunálního odpadu recyklovány a kompostovány, u nás se vyhazují na skládky nebo končí ve spalovnách. Cenné suroviny, které často musíme nákladně dovážet, jsou tak nenávratně zničeny. Ministr Brabec na tom do roku 2020 podle svých dosavadních kroků nemíní nic změnit," připomínají ekologické organizace.

Směšně nízké recyklační cíle pro rok 2020 přitom kontrastují s programovým prohlášením vlády, jež požaduje: „snížit podíl skládkovaných odpadů a naopak zvýšit úroveň recyklace odpadů“. O výrazném zvýšení pálení nebo energetického využití odpadů v programovém prohlášení vlády nestojí nic.