Předsedkyně asociace lesních školek: jde o konflikt mezi regulací a svobodou volby

Vratislav Dostál

Tereza Valkounová v rozhovoru pro Deník Referendum vysvětluje postoj Asociace lesních mateřských škol k přijatému zákonu a dětských skupinách. Znamená to konec existence lesních mateřských školek, jak je dnes známe, tvrdí.

Navzdory deklarovaným slibům většiny politiků, kteří vesměs tvrdí, že zákon o dětských skupinách, který minulý týden přijala Poslanecká sněmovna, nebude znamenat hrozbu pro lesní školky, je Tereza Valkounová z Asociace lesních mateřských škol spíše skeptická. Podle ní přijetí zákona znamená konec existence lesních mateřských školek, jak je dnes známe. Řekla to v rozhovoru pro Deník Referendum.

Jak hodnotíte rozhodnutí Sněmovny? Co to bude pro lesní školky znamenat?

Pro nás to znamená konec existence lesních mateřských školek, jak je dnes známe. Sněmovna rozhodla o tom, že rodič nebude mít na výběr v pestré škále zařízení pro své děti, všichni jsou pod hrozbou sankcí donuceni vejít se do parametrů dětské skupiny.

Poslanci, nejlépe to vystihl bývalý ministr školství Fiala, nejednou výslovně řekli, že schvalují zákon, který situaci lidem komplikuje a rodičům nepomůže. Přesto i on nakonec doporučil raději zákon přijmout, což mi nedává smysl.

Co podle vás nakonec rozhodlo o tom, že se poslanci nepřiklonili k senátní verzi zákona?

Ve sněmovně se debata vůbec nevedla o tom, co je jádrem problému, tedy konflikt mezi regulací a svobodou volby. Místo toho se opírali o další dodatky v pozměňovacím návrhu, které možná nebyly dobré, ale v rámci již předjímané novelizace jistě mnohem snáze řešitelné.

Byly to zejména kvalifikace, z nichž vypadly chůvy. A to skutečně vnímám jako věc, kterou by bylo třeba napravit, ale rozhodně ne jako důvod k zamítnutí senátní verze. Dále rozporovali upřesnění „pravidelnosti“, což je základ pro definování dětské skupiny.

Neurčité vymezení ve sněmovní verzi ohrožovalo i organizace, které pečují pravidelně o malé děti třeba jednou týdně. To je při doslovném výkladu také pravidelně a zákon takový výklad umožňuje. Poslanci však mátli ostatní, když řekli, že senátní návrh je přísnější tím, že nutí k pravidelné péči v určitém rozsahu.

Nikdo však nerozporoval diametrálně přísnější povinnou registraci, oproti nám tolik potřebné volitelné. A nakonec, poslanci zcela uzavřeli variantu, že by zákon nebyl schválen vůbec. Což nechápu při jejich poměrně otevřené kritice zákona jako takového.

Na mne to působí tak, že rádi ukáží, že zákon, který jednou prošel sněmovnou je zkrátka dobrý nehledě na čtrnáct tisíc podpisů pod peticí, nehledě na Senát a hlavně nehledě na dopad v praxi.

Podle ministryně práce Michaely Marksové-Tominové ale není jejím záměrem, cituji, „v žádném případě ublížit takzvaným lesním školkám." A předseda ODS Petr Fiala názor ministryně podpořil s tím, že v zákoně je přechodná lhůta, takže je čas do začátku roku 2016, aby se vyjasnilo, za jakých podmínek budou dál fungovat lesní školky. Co na to říkáte?

Já na jednu stranu samozřejmě vítám, že lesní školky jsou veskrze vnímány jako něco, co nikdo nechce rušit. Ovšem sliby o řešení jejich situace za rok považuji za přinejmenším velmi optimistické. Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají.

Ve sněmovně také zazněly vyloženě nepravdy o tom, že naše legislativní úprava už je téměř hotová a my ji cíleně brzdíme a děláme humbuk kolem zákona, to mne opravdu pobavilo.

Kdo teď může situaci napravit a jaké vidíte optimální řešení?

Za velmi důležité považuji vrácení debaty zpátky k volitelné registraci. Nejde totiž zdaleka pouze o lesní školky. Jde tu o radikální zásah do rodičovských práv a do existující a fungující pestrosti zařízení.

Přitom volitelná registrace by nijak nebránila vzniku dětských skupin, takže nechápu, proč je to takový problém. Nabízí se veto prezidenta, ústavní stížnost, pozměňovací návrhy poslanců, vše ale závisí na tom, aby si sněmovna uvědomila devastující následky zákona, který právě schválila.

Další řešení už se týkají čistě lesních mateřských škol. Tam pochopitelně budeme pokračovat započatou cestou do rejstříku ministerstva školství. K tomu je zapotřebí spolupráce zejména ministerstva zdravotnictví. Ovšem jeho postoj vnímám, jako zatím nepřekonatelnou překážku. Pokud parametry interiéru dětské skupiny považuje za nepřekročitelné minimum, pak se nemáme, o čem se bavit.

Takže jste již zahájili jednání s ministrem školství a ministrem zdravotnictví?

Ministr školství Marcel Chládek se se mnou sešel koncem července s tím, že lesní mateřské školky mají být ukotveny do rejstříku. Nutnou podmínkou k tomu je součinnost s ministerstvem zdravotnictví.

Slibovaná schůzka však dosud nenastala a tak ani nevíme, jakým směrem se ono rychlé řešení má ubírat. Nelze se tedy divit tomu, že slibům paní ministryně nevěříme.