Hrozí lesním školkám skutečně likvidace? Podle politiků se to nestane

Vratislav Dostál

Sněmovna tento týden schválila zákon o dětských skupinách. Jeho přijetí v původní sněmovní verzi může ohrozit existenci lesních školek. Jejich zachování si přitom nepřejí pouze kritici zákona, nýbrž i zástupci koalice a opozice.

Poslanci tento týden schválili zákon o dětských skupinách v původní sněmovní verzi. Podle jeho kritiků to může ohrozit či přímo zlikvidovat lesní školky. Všichni, kdo dosud pravidelně pečují o malé děti, se musí totiž do roka povinně přizpůsobit parametrům zákona, jinak jim hrozí sankce a zákaz provozu. Přizpůsobit se zákonu však pro stovky organizací není podle Asociace lesních školek možné.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová z ČSSD naopak tvrdí, že lesní školky ohroženy nebudou. „Není možné, aby tomuto typu školek nebylo umožněno stát se součástí systému předškolního vzdělávání jen proto, že nesplňují stavebně technické a hygienické požadavky kladené na klasické mateřské školy,“ uvedla ministryně práce v rozhovoru pro Deník Referendum.

Ty totiž z povahy věci splnit nemohou, což nepopírá ani Marksová-Tominová. Uvědomuje si také, že kvalita vzdělávání, kterou dětem poskytují, je často na vysoké úrovni. „Lesní školky už spustily proces registrace do sítě ministerstva školství. S ministrem školství už jednou jednaly, teď chystáme další společné jednání nejen s resortem školství, nýbrž také s ministerstvem zdravotnictví vysvětluje Marksová-Tominová.

Asociace lesních školek: máme jen sliby

„Ve sněmovně jsme od zastánců povinné registrace slyšeli jen samé sliby, žádné reálné řešení. Asociace má za sebou čtyři roky vyjednávání, a dobře proto víme, že řešení opravdu není snadné. V tuto chvíli kromě slibů nemáme žádnou záruku. Takže je téměř jisté, že tisíce zavedených míst zaniknou,“ tvrdí ale předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.

„Jsme hluboce zklamáni, protože dopad tohoto rozhodnutí bude skutečně devastující. Pár vyvolených dosáhne na slibované evropské dotace a stovky drobných rodinných iniciativ zmizí. Nechápu, jak toto mohou poslanci rodičům prezentovat jako pomocné řešení,“ uzavírá zklamaně Valkounová.

Jaké je tedy reálná šance, že školky nezaniknou? „Já bych tady chtěla říci, že samozřejmě záměrem tohoto zákona v žádném případě není nějak ublížit těmto lesním školkám. Ta historie je taková, že tyto tzv. lesní školky, protože to není nic, co by bylo nějak definováno v zákoně, již několik let usilují o to, zařadit se do sítě mateřských školek pod ministerstvo školství,“ vysvětluje Marksová-Tominová.

Řada z nich to podle jejích slov již udělala tím, že založily tzv. lesní třídu a připojily se k nějaké již existující mateřské školce. „Dá se říci, že tento proces je již započatý, jenom není dokončený. A my se domníváme, že ta lhůta jednoho roku je dostatečně dlouhá na to, aby se tato situace vyřešila. To znamená, že podle našeho názoru ta poslanecká verze je naprosto v pořádku,“ zdůvodňovala svůj návrh Marksová-Tominová ve sněmovně.

Na vyřešení budoucnosti lesních školek mají politici rok

To samé pak řekl předseda občanských demokratů Petr Fiala. Tím, že vejde zákon v platnost až od ledna roku 2016, je podle Fialy dostatek času na to, aby ministerstvo práce a sociálních věcí budoucnost lesních školek vyřešilo například novelou, nebo nějakou dobře interpretující vyhláškou.

„Podle mě je ta roční lhůta dostatečná záruka pro to, abychom si s tím nějakým způsobem poradili,“ nepochybuje Fiala. A lidovci ihned po schválení zákona vystoupili s prohlášením, ve kterém slíbili, že budou za existenci lesních školek i nadále bojovat. Jejich tiskový mluvčí Václav Pláteník připomněl, že KDU-ČSL byla od počátku pro zachování lesních mateřských škol.

Neopomněl také zdůraznit, že jim na jednání sněmovního klubu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová slíbila, že než začne daný zákon platit, připraví patřičná opatření, která lesní mateřské školy zachovají.

„Pokud by tak neučinila či přípravu opatření zbytečně oddalovala, předloží poslanci KDU-ČSL vlastní návrh, který lesní mateřské školky ochrání,“ uvedli lidovci. Kritici zákona tvrdí, že poslanci nereflektovali připomínky odborné veřejnosti a senátorů, kteří chtěli zavést místo povinnosti registrace dětských skupin jen její dobrovolnost.

Fakticky by to znamenalo, že pokud subjekt registraci provede, bude mít možnost čerpat jisté výhody. Ty organizace, které by se rozhodly neregistrovat, by mohly fungovat dál, ale bez nároku na daňové úlevy.

„Místo toho budou muset všechny subjekty, které pracují se skupinou čítající více jak čtyři děti, například zajistit, že se ručníky zavěšené na stěně nesmí dotýkat, že umyvadla musí být ve výšce 50 cm nad zemí, musí mít předsíňky atd.,“ uvedl Martin Kovalčík z organizace Člověk v tísni. Nejde však pouze o ručníky či umyvadla.

Zkrátka, kritici zákona tvrdí, že provozovatelé předškolních klubů a podobných zařízení budou muset splňovat těžko splnitelné technické normy. „Každý předškolní klub, rodičovské centrum, lesní školka či skautský oddíl pracující s předškolními dětmi bude muset mít zřízenu samostatnou místnost, která slouží jako šatna,“ vysvětluje Jan Černý, ředitel Programů sociální integrace Člověka v tísni.

Marksová-Tominová s ním ale nesouhlasí. „Objevily se zde názory, že tento zákon by reguloval také nejrůznější spolky, které v podstatě dělají kroužky pro děti, jako skauty či dobrovolné hasiče, a tak by je negativně postihl. Podle právního názoru ministerstva, my si to opravdu nemyslíme.“

Proti zákonu ve schválené podobě vznikly dvě petice, přesto nakonec sněmovnou prošel. Zda-li ohrozí existenci lesních školek, budeme vědět za rok touto dobou. Michaela Marksová-Tominová a její úředníci mají nyní přibližně dvanáct měsíců na to, aby dokázali, že svá slova mysleli vážně.

Likvidaci lesních školek si přitom nepřejí nejen výše citovaní zástupci ČSSD, ODS a lidovců, nýbrž i politici dalších stran. „Pokud hledáme cesty, jak pomoci lesním školkám, myslím si, že současná novela školského zákona, která se teď projednává, dává prostor, abychom vymezili lesní školky v rámci předškolního vzdělání. Já to vidím jako velmi realistickou cestu,“ uvedla například poslankyně TOP 09 Anna Putnová.

Pomohou resorty školství a zdravotnictví?

Radka Maxová z Hnutí ANO pak citovala z dokumentu ministerstva školství. Údajně je vzdělávání v lesních třídách možné realizovat z hlediska obsahu a výsledku vzdělávání v rámci současné podoby rámcově vzdělávacích plánů a provozních podmínek mateřské školy, včetně personálních, materiálních, organizačních.

Omezujícím prvkem však zůstává dodržení současně platných právních předpisů stanovujících hygienické požadavky pro školy a školská zařízení. Ministerstvo školství již proto také jednalo - a to je podle Maxové podstatné - v uvedené věci s ministerstvem zdravotnictví.

„A z tohoto jednání samozřejmě jsou nějaké závěry: vzhledem k uvedenému navrhujeme na základě výsledku jednání s resortemm zdravotnictví připravit metodický materiál pro mateřské školy s doporučeným postupem pro zřizování, provoz a vzdělávání v lesních třídách integrovaných do mateřských škol, a za druhé, prověřit a dořešit možnost případného vyššího financování lesních tříd, a to zejména ve vztahu k možnostem státního rozpočtu," citovala Maxová z dokumentu resortu školství.

O těchto možnostech ví i předsedkyně Asociace lesních mateřských škol. Deníku Referendum totiž řekla, že se pokusí co nejdříve zahájit jednání právě s ministerstvem zdravotnictví. „Měsíc až dva teď počkáme, zda politici učiní nějaká konkrétní opatření, jež nám slíbili. Pokud se tak nestane, začneme jednat s resortem zdravotnictví," uzavřela Valkounová rozhovor pro Deník Referendum.