Zákon o dětské skupině může způsobit zánik lesních mateřských škol

Vratislav Dostál

Podle Asociace lesních mateřských škol hrozí, že zákon o dětské skupině, který schválila na sklonku minulého týdne Poslanecká sněmovny, povede k zániku některých lesních mateřských škol a rodinných center a způsobí konflikt s aktivními rodiči.

Asociace lesních mateřských škol upozorňuje, že zákon o dětské skupině, který prošel minulý pátek dolní komorou, může způsobit zánik některých lesních mateřských škol. Podle schválené verze zákona o dětské skupině se lesní mateřské školy a rodinná centra budou muset registrovat jako dětské skupiny. Mají sice roční výjimku, ale ani tak mnohá z nich nevyhoví stanoveným provozním a hygienickým podmínkám.

Důsledkem tohoto kroku nebude jen omezení kapacity předškolních zařízení v době, kdy je míst ve školkách velký nedostatek, ale také vlna odporu ze strany rodičů, kteří lesní školky a rodinná centra zakládali. „Schválením zákona o dětské skupině stát zreguloval to, co zde již léta funguje a řadě alternativ hrozí zánik. To se týká i více než stovky lesních mateřských škol,“ uvedla předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.

Asociace lesních mateřských škol přitom prosazovala místo povinné registrace volitelnou možnost vybrat si, zda být dětskou skupinou zaštítěnou státem či nikoli. Návrh ale neprošel. „Jako řešení zákonodárci zvolili posunutí povinnosti registrace na září 2015 s tím, že se do té doby lesní mateřské školy vyřeší. Vzhledem ke stanoviskům ministerstva zdravotnictví je však oprávněná obava, že takto rychle to nepůjde. Za lesními mateřskými školami tak nyní tiká časovaná bomba,“ zdůraznila Valkounová.

Podle tiskové mluvčí obecně prospěšné společnosti Eduin, která se věnuje problematice vzdělávání, Ogy Pohl, zaplňují lesní mateřské školy a rodinná centra mezeru, kterou zatím nedokázal vyplnit stát. „Nabízejí řešení rodinám, jejichž děti se do státní školky nedostaly, a umožňují ženám vrátit se na pracovní trh, proto není dobré ohrozit jejich existenci. Lesní školky už z povahy věci nemohou splnit podmínku, že děti budou mít k dispozici zděný objekt nebo předepsaný počet splachovacích záchodů,“ připomněla Pohl

Eduin také připomíná, že v posledních letech strmě stoupá počet iniciativních rodičů, kteří jsou zpravidla dobře informovaní a o tom, jak by měla vypadat škola pro jejich děti. „Jejich hlas je v debatě o školství nejsilnější a právě oni budou spoluurčovat podobu vzdělávání u nás,“ uvedla společnost s tím, že by si stát neměl tuto skupinu aktivních rodičů proti sobě popudit.

Pokud jejich důvěra ve stát ještě poklesne, hrozí zesílení už tak výrazného trendu, kdy řada rodičů své děti do státních škol nedává, posílá je do soukromých nebo zakládá vlastní školy. Důsledkem bude pokračující odliv potenciálně nejschopnějších dětí z hlavního vzdělávacího proudu a rozevírání sociálních nůžek.