Ministerstvo odmítá rozvolnit pravidla pro očkování

Vratislav Dostál

Liga lidských práv spolu se sdružením Rozalio navrhly poslancům, aby v projednávaném návrhu zákona o dětské skupině zrušili podmínku povinného očkování a namísto toho nechali rozhodnutí na poskytovateli služby.

Liga lidských práv a sdružení Rozalio navrhují, aby poslanci zrušili podmínku povinného očkování a namísto toho nechali rozhodnutí na poskytovateli služby. S návrhem ale nesouhlasí resort zdravotnictví či exministr zdravotnictví a současný poslanec Leoš Heger z TOP 09.

Způsob jejich argumentace je ale podle Ligy lidských práv vyhrocený, neboť úmyslně nastavuje optiku vnímání individuálního přístupu k očkování jako kontroverzní odmítání očkování. Tímto zjednodušením dochází k odmítnutí jakékoliv diskuze nad zájmem dětí a přiměřeností navrhovaného represivního opatření.

„Některá zavádějící až nepravdivá tvrzení chceme uvést na pravou míru. Žádáme poslance a poslankyně, aby se předtím, než budou pro podmínku očkování pro přístup do dětské skupiny hlasovat, seznámili i s našimi argumenty a zvážili, zda se přiklonit k liberálně-demokratickému modelu, nebo modelu, který nelze než nazvat jako represivně-totalitní,“ uvedly Martina Suchánková ze srdužení Rozalio a Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv.

Tvrdí přitom, že liberálně-demokratický model umožní předložení a přijetí jejich pozměňovacího návrhu, anebo přijetí některého z alternativních již předložených pozměňovacích návrhů poslankyně Niny Novákové.

Hlavním jejich argumentem pro zrušení či úpravu podmínek povinného očkování pro přístup do dětské skupiny je to, že nebyla prokázána medicínská nezbytnost vyloučení dětí z kolektivu. Ostatně například v Německu a Rakousku se žádné očkování pro přístup do mateřské školy či kolektivu nevyžaduje. Suchánková a Candigliota tvrdí, že jde pouze o represivní opatření proti „neposlušným“ rodičům.

Vyloučeny totiž budou nejen zcela neočkované děti, ale i ty, které mají na přání rodičů individuální šetrnější očkovací kalendář nebo které měly nežádoucí účinky po očkování a rodiče dále proto odmítli v očkování pokračovat.

Připomínají také, že neformální dětské skupiny již existují i bez podmínky očkování a žádné problémy nebyly zaznamenány, zavedení podmínky povede k obcházení zákona, falšování dokumentace a tím i neobjektivním informacím o skutečné proočkovanosti.

„Vzhledem k tomu, že je navrhováno tak tvrdé opatření, jako vyloučení části dětí z možnosti účasti v organizovaném dětském kolektivu, a to s deklarovaným cílem ochrany veřejného zdraví, předestíráme zde základní otázky, které je potřeba si klást a žádat odpovědi po ministerstvu zdravotnictví,“ uvedly expertky.

Ptají se, zda disponuje ministerstvo dostupnými nezávislými analýzami k medicínské nezbytnosti tohoto kroku, a to pro každou z devíti povinně očkovaných nemocí zvlášť. Proč je hepatitida typu B součástí povinného očkování a podmínkou přístupu dítěte do organizovaného kolektivu, když nezávislá analýza Státního zdravotního ústavu medicínskou nezbytnost neshledala a doporučila očkování jen rizikových skupin?

Dále se táží, proč je podmínkou přístupu do dětské skupiny i očkování proti tetanu, které není přenosné z člověka na člověka, a očkování proti hepatitidě typu B, u kterého je s ohledem na způsob přenosu (krví, pohlavním stykem) přenos v rámci dětské skupiny prakticky vyloučen.

V neposlední řadě by dle jejich názoru měli zástupci ministerstva říct, proč není zaručena vyváženost systému povinného očkování a zájmu dítěte. Konkrétně se jim nelíbí, že stát nechce převzít odpovědnost za nežádoucí účinky očkování a odškodnění poškozených. V současné době totiž nesou následky jednotlivci a jejich rodiny.

Požadují také, aby stát zajistil efektivní systém hlášení nežádoucích účinků vakcín a jejich pečlivé vyhodnocování. Tvrdí také, že by měl stát umožnit svobodnou volbu vakcín, podle nich by to znamenalo prevenci vlivu farmaceutického průmyslu. V současné době je ve vyhlášce uvedena povinnost očkovat hexavakcínou, což je očkovací látka jen jednoho výrobce na trhu, a Národní imunizační komise vystupuje proti možnosti volby rodičů.

    Diskuse
    TT
    June 20, 2014 v 14.22
    Farmacie utržená ze řetězu
    Tady je vidět, jak to pravice myslí se svobodou. Svoboda občanů končí tam, kde začínají výnosy oligopolů. V orgánech, které by měly rozhodovat ve prospěch občanů a chránit je, sedí lidé kteří jsou přímo zainteresováni na aktivitách firem. dokud tohle nezrušíme, nebude to fungovat jinak.