Referendum posílí vnitrostranickou pozici Sobotky, shodují se experti

Vratislav Dostál

ČSSD posílí vliv členů strany na tvorbu kandidátek, zavede čtyřicetiprocentní kvóty a zamezí kumulaci funkcí. Takový je výsledek vnitrostranického referenda, který je pro vedení strany závazný, příští rok proto dojde ke změně stanov.

Vůbec první řádné korespondenční referendum v historii ČSSD ukázalo na vůli členské základny získat možnost schvalovat kandidátky, posílit postavení žen na kandidátkách nebo omezit kumulaci placených veřejných funkcí. Podmínkou platnosti referenda byla účast alespoň 25 % všech členů ČSSD. Tato podmínka byla překročena dvojnásobně. Výsledek referenda je podle stanov ČSSD závazný.

Tak zní hlavní výstupy z historicky prvního referenda, ke kterému některá z českých politických stran v novodobé historii přistoupila. Odpovědi na první otázku (Souhlasím s tím, aby podle Stanov o konečné podobě kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce, města, kraje, Senátu a PS rozhodovali v přímém hlasování všichni členové ČSSD v příslušném volebním obvodu.) rozhodly o tom, že napříště se bude o kandidátních listinách rozhodovat v primárních volbách. 88,76 % (v absolutním čísle 7689) hlasujících se totiž vyslovilo pro, 11,24 % (absolutně 974) naopak proti.

Na druhou otázku (Souhlasím s tím, aby podle stanov alespoň čtyřicet procent všech kandidátů na kandidátkách do zastupitelstva kraje a Poslanecké sněmovny tvořily osoby opačného pohlaví.) odpovědělo kladně 51,79 % (absolutně 4477) hlasujících, ne pak 48,21 procent (absolutně 4168). Pokud jde o třetí otázku (Souhlasím s tím, aby ČSSD navrhla zákonem omezit kumulaci placených veřejných funkcí.), celkem 92,51 procent (absolutně 7995) hlasujících si přálo zákonem omezit kumulaci veřejných funkcí, pouze 7,49 procent (absolutně 647) mělo opačný názor.

„Na úvod chci připomenout, že se jednalo o první skutečně velké referendum v politické straně, které bylo v České republice v novodobé historii zrealizováno," připomněl předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka na tiskové konferenci. „Třikrát ano je dobrá zpráva pro sociální demokracii," dodal k výsledku.

„Z výsledků referenda mám obrovskou radost. Jsem hrdý na členy sociální demokracie. Chtěl bych především poděkovat všem členkám a členům, kteří přišli hlasovat. Referendum ukázalo, že sociální demokracie je živoucí organizací a moderní politickou stranou. Ukázalo se také, že většina našich aktivních členů podporuje reformu sociální demokracie,“ řekl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Již v průběhu odpoledne sociální demokraté oznámili, že účast v referendu dosáhla 52,19 procent, což v absolutních číslech znamená 11 783 hlasů. Platných hlasů bylo 8731 hlasů. Nejčastější příčinou neplatnosti byl chybějící verifikační lístek. Odesláno bylo celkem 22 577 obálek. Znamená to, že výsledky referenda budou pro vedení strany závazné. Účast sociálních demokratů totiž pohodlně překročila limit pětadvaceti procent. Podle Sobotky tak strana změní příští rok své stanovy.

Vnitrostranické referendum bylo vyhlášeno na základě rozhodnutí Ústředního výkonného výboru z 14. června letošního roku. Nejvyšší orgán strany mezi sjezdy tak potvrdil relativně pevnou pozici svého předsedy. Primární volby sociální demokraté poprvé aplikují při sestavování kandidátních listin pro krajské volby v roce 2016.

Experti se shodují, že výsledky referenda posílí pozici Bohuslava Sobotky. „Sobotkova pozice ve vedení strany je výsledky referenda posílena. Především on si připíše body za snahu demokratizovat vnitřní poměry ve straně. Mnozí se báli nezájmu straníků, anebo v něj doufali, ale mýlili se. Letní dovolené nerozředily zájem o referendum, naopak potvrdili, že obyčejným straníkům není jedno, jak demokraticky strana funguje, nebo nefunguje,“ uvedl politolog Milan Znoj v rozhovoru pro Deník Referendum.

„Po ustání vnitrostranického puče a sestavení koaliční vlády s výrazně sociálně demokratickým programem jde o třetí jednoznačný úspěch Bohuslava Sobotky. Dvaapadesát procent členů aktivních i v době dovolených je slušný výsledek. Slabý zájem o kampaň ČSSD v prezidentské volbě a ne bůhvíjaká činorodost členů při hájení Sobotkova kabinetu byla vyvážena účastí i odpověďmi,“ doplnil politolog Lukáš Jelínek.

Primárky podle něj umožní, aby se členové nemuseli jen tiše smiřovat s kuloárovými dohodami, jejichž výsledkem bývají i dost problematičtí kandidáti. „Celá členskou základnou se ani manipulovat nedá,“ zdůrazňuje Jelínek. Odpověď na kvóty pak považuje za překvapení. Naznačuje mimo jiné, že ČSSD za dalšími sociálnědemokratickými stranami až tak nekulhá. „Možná nyní ČSSD zjistí, že k jejich naplnění bude muset oslovit ženy zvenčí — z neziskovek, profesionálky v různých oborech, prostě čerstvou krev, která může pomoci ČSSD dál měnit,“ upozorňuje politolog.

„Červená mnohoobročníkům potom prospěje k distribuci funkcí dalším členům. I to může ČSSD rozhýbat a učinit atraktivnější pro nové členy,“ dodává Jelínek s tím, že nyní bude pro sociální demokraty důležité neusnout na vavřínech a pokračovat v modernizačních opatřeních. „Počínaje reprezentativnějšími klíči pro zastoupení členů na sjezdech a konferencích, přes kluby sympatizantů, až třeba po otevřené primárky pro sympatizanty,“ uzavřel Jelínek rozhovor pro Deník Referendum.

Také Znoj zdůrazňuje, že přímá volba volebních kandidátů může rozbít lokální mafie, ale sama o sobě podle něj není zárukou modernizace sociální demokracie. „Silná bude sociální demokracie, až bude stavět do voleb kandidátky, kteří dokáží oslovit širší spektrum voličů, než jsou straníci. Myslím ale, že obyčejným straníkům může ležet úspěch strany ve volbách více na srdci než funkcionářům, kterým jde hlavně o vlastní znovuzvolení anebo kmotrovský vliv,“ doplnil Znoj.

ČSSD si od referenda kromě odpovědí členů na tři položené otázky ohledně vnitřního fungování strany slibuje také oživení stranického života. Sociální demokracie chce v této souvislosti především zlepšovat využití vlastního odborného zázemí i komunikaci s širokou veřejností. Dlouhodobým cílem je získat pro sociální demokracii nové členy a sympatizanty.

„Jsem velmi rád, že vnitrostranické referendum splnilo jeden ze svých hlavních účelů — tedy oživení vnitrostranického života. Účast přes dvaapadesát procent považuji za velký úspěch, který vyjadřuje zájem našich členů podílet se na modernizaci a prohloubení demokratických principů naší strany, “ uvedl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka již odpoledne.

Podle něj sociální demokraté píší novodobou historii naší strany. „Jsem velmi rád, že se sociální demokraté vyhlášení vnitrostranického referenda podpořili, protože tím projevili zájem prohloubit proces demokratizace a modernizace, který jsme úspěšně nastartovali. S napětím očekávám výsledky referenda,“ uvedl předseda sociálních demokratů.

Referendum proběhlo korespondenční metodou. Prý se ukázala z hlediska logistické a ekonomické náročnosti jako nejefektivnější. Pro inspiraci ČSSD nemusela chodit daleko, neboť korespondenční referendum již dříve vyzkoušela německá SPD, když jako celek schvalovala koaliční smlouvu. Účast 77,86 % jasně ukázala zájem německých sociálních demokratů o demokratické rozhodovací principy.