Sobotka chce vnitrostranické referendum o způsobu tvorby kandidátek

Vratislav Dostál

Pokud návrh schválí ÚVV ČSSD, uspořádají sociální demokraté vnitrostranické referendum. Členská základna v něm rozhodne mimo jiné o svém vlivu na podobu kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce, města, kraje i obou komor parlamentu.

Předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka ve středu na webu své strany konkretizoval představu vedení strany o vnitrostranickém referendu, jehož cílem je zlepšení fungování strany, zvýšení úlohy řadových straníků a posílení pozice u voličů.

Politické grémium podle Sobotky připravilo konkrétní návrh na uspořádání vnitrostranického referenda, které by, pokud tento návrh včetně otázek schválí jednání Ústředního výkonného výboru tuto sobotu, mohlo proběhnout na přelomu června a července.

Politické grémium navrhuje v referendu hlasovat o třech otázkách. První se týká toho, zda bude členská základna rozhodovat o kandidátních listinách pro volby do zastupitelstva obce, města, kraje, Senátu a Poslanecké sněmovny.

„V případě schválení primárek přístupných všem členům by na sjezdu ČSSD na jaře 2015 proběhla příslušná změna stanov, která by garantovala všem členům ČSSD přímou účast na sestavování uvedených kandidátních listin,“ uvedl Sobotka.

Pokud budou s primárkami členové ČSSD souhlasit, pravidla by se poprvé použila při sestavování kandidátních listin pro krajské volby v roce 2016. Při sestavování kandidátních listin na krajské úrovni by volební řád vhodným způsobem kombinoval okresní a krajské přímé primární volby.

Sociální demokraté rozhodnou také o tom, zda budou tvořit osoby opačného pohlaví alespoň čtyřicet procent všech kandidátů. Návrh se ale nijak netýká pořadí kandidátů, o tom by se rozhodovalo v primárkách bez ohledu na pohlaví kandidáta. Třetí otázka se týká kumulace funkcí.

Podle Sobotky je totiž zřejmé, že kumulaci funkcí není možno řešit jen vnitrostranickými usneseními. „Pokud by byl tento návrh v referendu schválen, připravil by ÚVV svým usnesením výčet placených veřejných funkcí, u nichž by byl zakázán souběh zákonem buď absolutně, nebo jen v případě souběhu výkonu uvolněných (placených) funkcí,“ vysvětlil Sobotka.

Návrhem vnitrostranického referenda se sociální demokraté inspirovali u Sociálně demokratické strany Německa, jejíž členové v loňském roce schvalovali koaliční smlouvu. „Korespondenční hlasování zaznamenalo v SPD vysoký zájem členů (více než osmdesát procent) a vedlo k vnitřnímu oživení fungování této politické strany,“ připomněl předseda ČSSD.

Hlasování v ČSSD by podle něj mohlo proběhnout korespondenční cestou, která je nejméně organizačně a finančně náročná. Formální podobu pravidel a přesný způsob hlasování navrhuje vedení sociálních demokratů uskutečnit v zásadě tak, jak ho provedla SPD.

    Prosíme, podpořte naši práci

    Společně jsme přispěli ke konci éry Andreje Babiše. Nikdy by to nebylo možné bez vás. Naše práce ale není u konce. Denně budeme dohlížet na to, aby se slibované změny opravdu staly.

    Vaše podpora určuje naši sílu.

    Spolu #jsmeDR.

    Diskuse