Síla myšlenek je důležitější než způsob organizace

Pavel Holubec

Pavel Holubec se nad článkem analyzujícím úspěchy a neúspěchy hnutí Occupy Wall Street vrací k povaze tohoto hnutí a uvažuje nad tím, co dál.

Síla hnutí Occupy nespočívala v konsensuálním způsobu přijímání rozhodnutí, nýbrž v nasazení účastníků těchto hnutí za společně sdílenou myšlenku. Takto alespoň argumentuje velice zajímavý článek Counter-power as common power: beyond horizontalism, který analyzuje úspěchy a neúspěchy hnutí Occupy Wall Street.

Článek ukazuje, že úspěch OWS stál především na:

1. adoptování momentálně ve světě úspěšné formy (permanentní stanování na hlavním náměstí), která tak bez dalšího vysvětlování rezonovala mezi lidmi a umožnila rychlé nabírání sympatizantů

2. na aktualizaci myšlenky, kterou lidé sdíleli ještě předtím, než hnutí vzniklo, a která se ve společenském povědomí zformovala na Egyptském Tahríru, ve Španělsku a jinde - a která byla v Occupy Wall Street přinesena do samého jádra systému.

Článek též argumentuje, že horizontální způsob organizace a přijímání rozhodnutí sice přivedl na náměstí široký okruh sympatizantů, ale nebyl a ani nemohl být s to splnit očekávání právě těchto sympatizantů a podporovatelů.

Na hnutí Occupy Wall Street se nelze dívat jako ne neúspěšné. Foto Occupywallst.org

Evidence totiž ukazuje, že model široké a demokratické participace na rozhodování není schopen formulovat žádnou alternativu ke kapitalismu, ani neumožňuje pružně a adekvátně reagovat na momentální situace a na mocenskou protiofenzívu. Adorování této formy (procesu) tak lze považovat za její fetišizaci, a to bohužel znemožňuje narušení a změnu existujících mocenských struktur - což byly právě naděje a očekávání, která byla ve hnutí Occupy vkládána.

Jak však článek ukazuje na dalších místech, nelze to ale číst ani tak, že by Hnutí Occupy bylo neúspěšné.

Přinejmenším v USA totiž řada myšlenek, vysvětlujících aktuální poměry (krizi) a jejich příčiny (sociální nerovnost a nesouměřitelnost: 1 % vs. 99 %), do širšího společenského povědomí skutečně pronikla (o čemž svědčí např. nebývalý zájem o dílo Karla Marxe), a to i přes veškerou snahu amerických mainstreamových médií o jejich potlačení a překroucení.

Jak článek dále poznamenává, povaha současné moci není výlučně hierarchická ani centralizovaná, není to žádná moc nad námi, která autoritativně řídí naše životy. Dnes přeci nejde o žádné svrhnutí krále, prezidenta ani strany. Mocenské struktury jsou nyní rozptýlené a distribuované, působící jak na nás, tak skrze nás. Dnes se totiž každý snadno může stát agentem systému, jak velice sugestivně vykresluje známá scéna z filmu Matrix.

Jelikož onen zásadní mocenský a ideologický boj se v současnosti odehrává v každém z nás, povaze tohoto boje je třeba přizpůsobit i taktiku jeho vedení. Mít jasno ve strategii a cílech, jak velice správně poznamenal Noam Chomsky během diskuse v pražské Městské knihovně, je sice nezbytné, ale i na taktice záleží.

Žijeme přeci v informační společnosti. A to mimo jiné znamená, že rozhodujícím činitelem politicko-ekonomických střetů se stávají informace a dezinformace, ale také, že důležitým taktickým cílem se stává zmatení a dezorientace protivníka. A jestliže úhlavním nepřítelem státu je podle Chomského jeho vlastní obyvatelstvo, nemůžeme se divit, že jsme systematicky mateni a ohlupováni.

Ponechme proto v dnešní „tekuté“ době stranou diskuse o způsobech organizace státu, voleb, anebo demonstrací, a soustřeďme se raději na myšlenky, které naše aktivity aktualizují!

  Diskuse
  June 18, 2014 v 12.59
  The wreck of the plaza: after the squares
  Přidávám ještě jeden odkaz na velice podnětný článek k tématu:

  http://roarmag.org/2014/06/the-wreck-of-the-plaza/

  Jen pár citací:

  "This is what building the new world in the shell of the old means today: an assembly ringed by cops."

  "The task is quite simple, and it is monstrously difficult: in a moment of crisis and breakdown, we must institute ways of meeting our needs and desires that depend neither on wages nor money, neither compulsory labor nor administrative decision, and we must do this while defending ourselves against all who stand in our way.“