Prevratné voľby v Indii

Radovan Geist

Parlamentní volby v nelidnatější zemi světa přinesly výrazné politické změny. Dokáže se nová vládní strana zabavit stínu vlastní minulosti? Nad jednou z nepochybných událostí roku se na JeToTaku zamyslel Radovan Geist.

Voľby, ktoré zaznamenali najvyššiu voličskú účasť v histórii samostatnej Indie (vyše 66 %), môžu mať transformatívny vplyv na stranícku scénu. Indický národný kongres (INC), ktorý dlhé desaťročia dominoval na politickej scéne, zaznamenal najhoršiu volebnú porážku. Keďže v novom parlamente neobsadí ani desať percent kresiel, nemôže si nárokovať post vodcu opozície. Na druhej strane, víťazná Indická ľudová strana (BJP) získala dosť hlasov na to, aby dokázala vytvoriť jednofarebnú vládu, čo sa doteraz žiadnej strane okrem INC nepodarilo.

Od prelomenia monopolu pôvodnej strany Indiry Gándhíovej koncom osemdesiatych rokov mala India iba koaličné vlády. Vládne väčšiny záviseli viac-menej od spojenectiev v menších stranách, ktoré mali často iba regionálny charakter. Najnovšie voľby môžu signalizovať návrat k dominancii veľkých celonárodných strán. Presnejšie, jednej z nich. A to by mohlo znamenať ďalšie zásadné zmeny v charaktere indického politického života.

Bezprostrednou príčinou drvivého víťazstva BJP boli rozpačité výsledky koaličných vlád vedených INC. Z ekonomického hľadiska sa nechali voľne unášať rozbúrenými vodami globálnej ekonomiky. Po rokoch hospodárskeho boomu, živeného masívnym prílevom zahraničných investícií, ktoré hľadali alternatívu ku krízou postihnutým Spojeným štátom a Európe, prišiel pád. Hospodársky rast klesol na polovicu, krajinu postihol odlev zahraničného kapitálu. INC a jeho koaliční partneri nedokázali plniť ani svoj program redistribúcie a sociálnej spravodlivosti. K tomu si vláda Manmohana Singha pripočítala korupčné škandály a vnútrokoaličné rozpory.

Aj preto sa masa voličov, ktorí by sa radi videli ako „stredná trieda“, postavila za BJP. No prísľub slušného vládnutia a znovunaštartovania dynamického rastu ďalšou liberalizáciou ekonomiky vysvetľuje jej víťazstvo len čiastočne. V prijímaní ekonomického liberalizmu a ochotou nechať sa „korumpovať mocou“ je medzi BJP a INC málo podstatných rozdielov.

Dôležitú úlohu tu hrajú kultúrne otázky. Ideovo a politicky je nová vládna strana zakorenená v hinduistickom komunálom nacionalizme. Proti tradičnému sekularizmu INC stavia zdôrazňovanie kultúrnych identít, rozdeľujúcou čiarou je náboženstvo. BJP sa stala súčasťou politickej tradície, pre ktorú je India predovšetkým „hinduistická“.

Oficiálne to neznamená intoleranciu náboženských menšín — moslimov, kresťanov a budhistov. Skúsenosti však volajú po ostražitosti. Nastupujúceho predsedu vlády Narendru Modiho aj v jeho strane považujú za stúpenca tvrdšieho nacionalistického krídla. Ako bývalý premiér zväzového štátu Gudžarát nesie politickú spoluzodpovednosť za výbuch násilia medzi hinduistami a moslimami v roku 2002.

Ak sa plnenie sľubov o zodpovednej a slušnej politike a o zlepšovaní života ukáže veľmi komplikované, nová vláda sa môže vrátiť k osvedčenému rozdúchavaniu komunálnych vášní.

    Diskuse