Mládek navrhuje prodloužení těžby na Dole Paskov do konce roku 2016

Vratislav Dostál

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhne vládě Bohuslava Sobotky prodloužit těžbu na Dole Paskov do konce roku 2016. Podle ministra průmyslu Jana Mládka budou státní náklady na postupné utlumení těžby téměř neutrální.

V úsilí zabránit skokovému nárůstu počtu lidí bez práce v regionu navrhuje ministerstvo průmyslu a obchodu Sobotkově vládě prodloužit těžbu na Dole Paskov do konce roku 2016. Po jednání se všemi zainteresovanými stranami to v úterý v Ostravě prohlásil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z ČSSD.

„Státní náklady na tuto investici do postupného utlumení těžby budou činit 1,1 miliardy korun a ve srovnání s očekávanými výpadky na daních, pojištění a výnosech z těžby, jež by nastaly v případě uzavření dolu firmy OKD v roce 2014, jsou nákladově téměř neutrální,“ uvedl Mládek.

„Prodloužení zaměstnaneckých úvazků na Dole Paskov se v příštích letech týká v průměru 1800 lidí s tím, že se současně vytváří prostor pro jejich částečné uplatnění na jiných parcovištích OKD,“ zdůraznil s tím, že by taková státní podpora byla v souladu s dokumenty Evropské unie.

V moravskoslezském regionu, trpícím dlouhodobě druhou nejvyšší nezaměstnaností v České republice, jež nyní dosahuje v kraji deseti procent, by tak vláda získala další dva roky na to, aby komplexem opatření napomohla tvorbě nových pracovních míst. Patří k nim mimo jiné státem hrazené programy na rekvalifikaci, další prorůstová opatření či získání zahraničních investorů.

S návrhem ale nesouhlasí hnutí ANO, podle jejího předsedy a ministra financí Andreje Babiše je neakceptovatelný, sanaci má podle něj zajistit OKD. Podle ministerstva průmyslu by ale pozitivní finanční efekt navrhované varianty snížil rizika celkového ekonomického fungování společnosti OKD a další možné ohrožení pracovních míst. Mělo by ttak navíc dojít k rovnoměrnému rozprostření nákladů na krytí ztrátové těžby na období zhruba tří let.

Mládek také upozornil, že jeho resort předkládá vládě návrh usnesení, jímž schválí poskytnutí státní podpory na pokrytí nákladů souvisejících s uzavřením Dolu Paskov těžební společnosti OKD jen za předpokladu, že tuto podporu schválí Evropská komise a bude splněn závazek těžební společnosti provozovat na své náklady ztrátovou těžbu na tomto dole do 31. prosince 2016.