Starostka Strýčkovic politikům: zachovejte si věcnost. A nejezděte k nám

Vratislav Dostál

Starostka Markéta Kastnerová zveřejnila v pátek prohlášení, ve kterém žádá politiky a novináře, aby neeskalovali situaci ve Strýčkovicích. Tu zneužil mimo jiné předseda hnutí Úsvit Tomio Okamura k ostrým protiromským výrokům.

Obec Strýčkovice, která administrativně spadá pod obec Srbice, se v posledních dnech dostala do centra pozornosti médií a některých politiků kvůli sousedským sporům, které vyvrcholily tím, že tři členové jedné místní rodiny házeli kameny do oken jiné rodiny. Píše o tom starostka obce Markéta Kastnerová. Zároveň uvádí situaci na pravou míru.

Situaci v obci totiž zneužili někteří politici a novináři k protiromským výrokům. Například deník Právo minulý týden v pátek napsal, že ještě donedávna žila stovka obyvatel Strýčkovic poklidným a spokojeným životem. „Poslední rok ale tady zažívají doslova peklo. Vesničku terorizuje romský klan, který se tu usadil poté, co ho vyštvali lidé z jiné obce kvůli násilnostem." píše autor článku Patrik Biskup.

Uvedenou citaci převzal a upravil předseda hnutí Úsvit Tomio Okamura a ještě tentýž den použil ve svém blogu nazvaném Ne českému Romanistánu: „Ještě donedávna žila stovka obyvatel poklidným a spokojeným životem. Poslední rok ale tady zažívají doslova peklo. Přistěhoval se a vesničku terorizuje romský klan, který se tu usadil poté, co ho vyštvali lidé z jiné obce kvůli násilnostem".

Přitom podle Kastnerové v obci žije jedna romská rodina: matka a čtyři synové. „Žádní další příslušníci romské menšiny či sociálně slabí občané v obci nežijí,“ uvedla starostka Strýčkovic. A zatímco Kastnerová vyzývá k věcnému tónu, Okamura situaci dramatizuje.

„Každý před těmito Romy raději uhne z cesty. Jejich výpravy se opakují s pravidelností, když si vyzvednou sociální dávky a nakoupí za ně alkohol. Opilí pak ztrácejí pud sebezáchovy, nemají úctu k životu jiného člověka. Chodí po vsi a vykřikují, že jsme bílé svině, že nás rozsekají sekerou a vypálí domy,“ uvedl poslanec Úsvitu.

„Smějou se nám do obličeje, že se jim nemůže nic stát, protože mají papíry na hlavu,“ dodal Okamura. Část citovaného výroku opět převzal z Práva, jejím autorem je údajně sedmdesátiletý muž, který tak popisuje peripetie v obci.

I Kastnerová sice píše, že se incidenty u členů rodiny opakují a že již v minulosti narušovali občanské soužití, avšak upozorňuje na neuspokojivou sociální situací rodiny včetně závažných zdravotních indispozic dvou z dospělých členů domácnosti.

Zároveň veřejnost ubezpečuje, že po posledním incidentu zasáhla policie a zadržela a obvinila dva pachatele. Policie podle ní postupuje v dané situaci adekvátně a zajišťuje ochranu majetku a zdraví občanů. Média a novináře pak nabádá, aby situaci neeskalovali.

„Ráda bych tímto vyzvala všechny politické představitele, kteří se chystají navštívit Strýčkovice, aby od tohoto záměru ustoupili. Naopak žádám, aby všichni, kteří se k situaci hodlají vyjadřovat, napomohli k jejímu zklidnění a neeskalovali ji. Prosím také média, aby o situaci informovala věcně a přiměřeně její povaze,“ uvedla.

Okamura nicméně v pátek avizoval, že se chystá navštívit jednání tamního zastupitelstva. Cílem jeho návštěvy je prý nabídnout konkrétní pomoc místním občanům v situaci, kterou označuje za terorizování slušných lidí parazitující menšinou.

„Tomio Okamura navštíví zasedání zastupitelstva obce, setká se s místními občany, aby zjistil všechny podrobnosti a na základě toho přípraví návrhy konkrétních řešení. Tomia Okamuru doprovodí místopředseda poslaneckého klubu hnutí Úsvit poslanec Marek Černoch," píše se v dnešní tiskové zprávě Úsvitu.

Přitom Kastnerová zdůrazňuje, že situaci bude i nadále řešit s Policií ČR a ve vedení obce, v případě potřeby i přímo s občany obce. „Nemohu akceptovat, aby se podobné incidenty opakovaly, situaci však řeším s kompetentními orgány. Okresní soud v Domažlicích už také zahájil řízení ve věci opatrovnictví dvou členů romské rodiny," vysvětlila.

  Diskuse
  March 28, 2014 v 20.05
  Jaký druh novin je Právo?
  Ten článek v Právu jsem včera četl a nevěděl jsem, co si myslet o tom, že to ten celostátní deník takhle bez bližšího ověřování publikuje. Mezitím je na Novinkách u toho článku 1063 komentářů. Nečetl jsem je samozřejmě všechny, ale namátkou jsme na žádný nerasistický nenarazil.

  U tohoto článku v DR je tedy zatím komentář jeden. Takhle se konstruuje realita, ve které žijeme.

  Co s tím Právo udělá? Asi nic.
  March 31, 2014 v 12.31
  články v Právu
  Poslední trend, kdy Právo na titulní stránce uveřejňuje šokující zprávy o "cikánské kriminalitě", není nijak překvapující. Jako středolevý deník nemá za zadkem žádné větší penězovody, takže se musí na trhu udržet tím, co se poptává.

  A moc dobře ví, že pouhým zdůrazněním enticity pachatelů se rasismu nedopustí.
  March 31, 2014 v 20.15
  Kdo s tím co udělá?
  S rasistickými články v Právu a na Novinkách by mělo něco dělat především státní zastupitelství; a nemělo by ani čekat, až někdo podá trestní oznámení, protože je velmi nepravděpodobné, že by nikdo ze státních zástupců ani Právo ani Novinky.cz nečetl, a podle Trestního řádu (141/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů), § 2, odstavec 3: „Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.‟

  Přitom podle Trestního zákoníku (40/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů) možná rasistické články Práva nenaplňují skutkovou podstatu paragrafu 355 „Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob‟, dokud si jejich autoři dávají pozor, aby výslovně nenapsali „Takoví jsou všichni Romové,‟ ale zdůrazňováním národnosti pachatelů trestných činů a přestupků, zveličováním oněch přečinů a zdůrazňováním a zveličováním zpráv typu „Romové odmítli práci,‟ se určitě dopouštějí podněcování k nenávisti vůči skupině osob podle paragrafu 356 („Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod‟). Pro státní zástupce, kteří by snad i o tom pochybovali, zašel Patrik Biskup ještě o paragraf dál (§ 357) a vymyšlením „romského gangu‟ se dopustil šíření poplašné zprávy.

  Když poplašné zprávy z Práva šíří a nenávist vůči Romům podněcuje Tomio Okamura, je kryt velkorysou poslaneckou imunitou, jak nedávno rozhodl Nejvyšší soud v případu tří trafikantů, nicméně pokud opravdu vyrazí na zasedání zastupitelstva Strýčkovic, měla by být přítomna policie, jeho vystoupení zdokumentovat a podle precedentu Davida Ratha ho zatknout při činu; důvod k uvalení vazby je zřejmý, zcela zjevně hrozí pokračování v trestné činnosti.

  Doslova Trestní zákoník říká:

  § 355
  Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

  (1) Kdo veřejně hanobí
  a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
  b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,

  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  a) nejméně se dvěma osobami, nebo
  b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

  § 356
  Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

  (1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

  (2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
  b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.

  § 357
  Šíření poplašné zprávy

  (1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

  (2) Kdo zprávu uvedenou v odstavci 1 nebo jinou nepravdivou zprávu, která je způsobilá vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa anebo bezdůvodnou záchrannou práci integrovaného záchranného systému sdělí soudu, orgánu Policie České republiky, orgánu státní správy, územní samosprávy, nebo jinému orgánu veřejné moci, právnické osobě, fyzické osobě, která je podnikatelem, anebo hromadnému informačnímu prostředku, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 opětovně,
  b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
  c) způsobí-li takovým činem značnou škodu,
  d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, nebo,
  e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
  b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.