Sobotkova vláda schválila legislativní plán na letošní rok

Vratislav Dostál

Koaliční vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL ve středu schválila Plán legislativních prací pro rok 2014. Obsahuje hlavní cíle a závazky, které vychází z koaliční smlouvy. Součástí plánu je 165 legislativních úkolů s prioritními body.

Vláda Bohuslava Sobotky ve středu schválila Plán legislativních prací pro rok 2014, návrh na poskytnutí pomoci Ukrajině ve výši padesáti milionů korun a prodloužení smlouvy o pronájmu letounů JAS-39 Gripen mezi Českou republikou a Švédskem. Plán legislativních prací vlády pro rok 2014 obsahuje hlavní cíle a závazky, které vychází z koaliční smlouvy a programového prohlášení. Vláda jej schválila po měsíci od svého jmenování. Součástí Plánu je celkem 165 legislativních úkolů s prioritními body.

Za hlavní své letošní úkoly vláda označuje valorizaci důchodů (zákon o důchodovém pojištění, předkládá ministryně práce a sociálních věcí), zastavení daňových úniků (zákon o daních z příjmů, zákon o prokazování původu majetku předkládá ministr financí), zrušení zdravotnických poplatků (zákon o veřejném zdravotním pojištění, předkládá ministr zdravotnictví), nastartování aktivní politiky zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti, zákoník práce, předkládá ministryně práce a sociálních věcí) či transparentnější pravidla pro financování politických stran (zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, předkládá ministr vnitra a ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu).

Za další své úkoly vláda považuje postihování účtů jednoho z manželů v exekuci, řešení bagatelních sporů a nákladů řízení (občanský soudní řád a exekuční řád, předkládá ministryně spravedlnosti), vyřešení kritického navýšení počtu lidí žijících v nedůstojných podmínkách ubytoven (novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, předkládá ministryně práce a sociálních věcí) a zrušení jednoho inkasního místa (zákon o daních z příjmů, předkládá ministr financí).

Vláda také schválila Výhled legislativních prací na léta 2015 až 2017. Plán i Výhled legislativních prací vlády pro léta 2015 až 2017 byly sestaveny na základě podkladů jednotlivých ministerstev. Zajišťují především plnění Programového prohlášení vlády, plnění aktuálních legislativních závazků České republiky vůči Evropské unii a z části také záměr jednotlivých ministerstev provést změny v již existujících právních předpisech.

Za klíčovou normu vláda považuje zákon o sociálním bydlení a zvýšení kontroly a kvality potravin.V rámci Výhledu legislativních prací vláda projedná také aktuální seznam předpisů Evropské unie, jež je nutné implementovat do právního řádu České republiky.