Za Zbigniewem Romaszewským

Petr Pospíchal, Anna Šabatová

Někdejší mluvčí československo-polské solidarity Anna Šabatová a Petr Popsíchal připomínají svého přítele, který zemřel minulý čtvrtek ve Varšavě.

Ve čtvrtek 13. února zemřel ve Varšavě Zbigniew Romaszewski. Bylo mu 74 let. Vzděláním fyzik, povahou vytrvalý a cílevědomý romantik, pro kterého čin byl víc než jakákoliv slova. Byl členem Výboru na obranu dělníků (KOR), v době výjimečného stavu po prosinci 1981 byl zakladatelem a členem vedení podzemní Solidarity.

V téže době společně se svojí ženou Žofií zorganizoval tajné vysílání Rádia Solidarnosc. Dva roky byl vězněn. Později byl účastníkem rozhovorů u kulatého stolu, na nichž bylo počátkem roku 1989 dohodnuto konání prvních téměř svobodných voleb, ve kterých poprvé mohli kandidovat představitelé Solidarity. V těchto volbách se stal senátorem, jímž byl později ještě šestkrát opětovně svolen a zůstal jim až do roku 2011.

Zbigniew Romaszewski býval účastníkem schůzek, na nichž se v pohraničních horách setkávali polští a českoslovenští disidenti. S velkým nasazením pomáhal rovněž nezávislým hnutím v Rusku a v pobaltských zemích. Po dlouhá léta byl jedním z nejvýznamnějších polských aktivistů, kteří usilovali o svobodu a demokracii. Těmto hodnotám obětoval velkou část svých životních sil.

Připomínáme si jej jako významnou postavu emancipačních hnutí moderních polských dějin, jako pokračovatele polské národní tradice odvahy a odporu a rovněž jako svého přítele. Jeho rodině, přátelům a kolegům vyslovujeme upřímnou soustrast. Jeho památce věnujeme tichou vzpomínku.

Praha 16.února 2014

Anna Šabatová

Petr Pospíchal

někdejší mluvčí Polsko-československé Solidarity