Nový web pomůže lidem, kteří chtějí volit ekologicky

Vratislav Dostál

ČSSD, TOP 09 a Strana zelených předkládají podle webu závazky, jejichž splnění by vedlo ke zlepšení stavu životního prostředí. Lidovci jsou v některých částech programu životnímu prostředí nakloněni, jejich konkrétní řešení jsou ale často nejasná.

Při rozhodování koho volit pomůže voličům nový web. Připravila ho asociace Zelený kruh, svůj počin její členové zdůvodnili tím, že téma životního prostředí a účasti veřejnosti na rozhodování rozděluje strany více než kdykoliv předtím. Zároveň zdůrazňují, že většina kandidujících subjektů své skutečné pozice zahaluje do obecných a nepřehledných slibů. Ambicí webu je právě tuto nepřehlednost rozkrýt.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Na webu si lze přečíst mimo jiné publikaci Co strany skutečně plánují pro životní prostředí?, která shrnuje konkrétní odpovědi stran na konkrétní otázky. Anketní otázky přitom vycházely z dvanácti hlavních výzev pro životní prostředí, tedy z dokumentu, jenž shrnuje zásadní problémy, které minulá vláda zanechala té nadcházející. Web obsahuje také takzvaného Průvodce programy. Tato infografika shrnuje konkrétní návrhy, které mají významné dopady na životní prostředí.

„Zelený kruh v uplynulých měsících ohodnotil práci ministra životního prostředí, odcházející vlády i sněmovny. Následně jsme připravili priority neziskových organizací pro ochranu životního prostředí a nechali na ně reagovat kandidující strany. Spolu se shrnutím programů to představuje výběr informací, které mohou pomoci se rozhodnout nejen ochranářům či poustevníkům, ale všem lidem, kteří si váží okolí, v kterém žijí,“ uvedl Daniel Vondrouš.

Júlia Sokolovičová zdůraznila, že zejména pohled na programy stran v kombinaci s anketou mnohé napovídá. „Česká strana sociálně demokratická, TOP 09 a Starostové a zvláště pak Strana zelených srozumitelně předkládají závazky, jejichž splnění by vedlo ke zlepšení stavu životního prostředí. KDU-ČSL je v některých částech svého programu životnímu prostředí nakloněna, její konkrétní řešení jsou ale často nejasná,“ uvedla Sokolovičová.

Všechny ostatní relevantní subjekty, mezi které řadí KSČM, ODS, ANO, SPOZ a Úsvit přímé demokracie, pak ve svých předvolebních závazcích ohled na životní prostředí prakticky nezmiňují, či přímo předkládají návrhy, které by podle názoru expertů vedly ke zhoršení stavu.

Podle ekologů se zároveň ukazuje, že velmi silné zastání mají obce ohrožené těžbou uhlí, a to u ČSSD, KDU-ČSL, SZ, SPOZ i TOP 09. Většina uvedených stran souhlasí se zachováním limitů těžby u Horního Jiřetína či Litvínova, další odmítají vyvlastňování domovů kvůli těžbě. Ještě širší skupina stran se staví proti dotacím pro elektřinu z nových jaderných bloků v Temelíně. Novou finanční podporu jaderné elektřiny nevylučují pouze ODS, KSČM a Hlavu vzhůru.

Naopak většina stran (ANO, Hlavu vzhůru, KDU-ČSL, KSČM, ODS, SPOZ) odmítá zvyšování poplatků za znečištění ovzduší na straně průmyslu. Některé ze subjektů na tuto otázku odpověděly vyhýbavě. A to i přesto, že ovzduší plné prachu a toxických zplodin představuje vážný problém ohrožující zdraví lidí zejména v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, a stávající pokuty jsou dlouhodobě hodnoceny jako málo motivační pro modernizaci průmyslových provozů.

Kamila Plocková z organizace Čisté nebe připomněla, že se v anketě zaměřili také na postoje lídrů jednotlivých stran v Moravskoslezském kraji k problematice ovzduší. „Chtěli jsme vědět, jak konkrétně budou řešit problém s ropnými lagunami, jak zajistí, aby byla dodržována zákonná norma karcinogenního benzo(a)pyrenu a jak přistupují k otázce kontroly lokálních topenišť,“ vysvětlila Plocková.

„V odpovědích nás politici ujišťovali, že dané problémy budou mít po jejich zvolení prioritu. My bychom nicméně spíše uvítali konkrétní představy o způsobu řešení a jasný postoj k otázce kontroly lokálních topenišť,“ dodala.

„Garantovat ČEZu prodejní cenu elektřiny z nových reaktorů vnímá naštěstí většina oslovených politických stran jako hloupý nápad, který by měl mnohamiliardové dopady do peněženek spotřebitelů. Na druhou stranu jen malá část z nich by chtěla napravit problém dnešního zvýhodnění společnosti ČEZ v podobě směšně nízké, mezinárodním dohodám neodpovídající odpovědnosti za jadernou škodu,“ dodal už dříve Edvard Sequens ze sdružení Calla.

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA pak pochválil záměr ČSSD, TOP 09 a Strany zelených přijmout potřebný zákon, který sníží závislost České republiky na drahých fosilních palivech. „Strany sice obecně proklamují, že lidé by měli mít možnost účastnit se na rozhodování v případě dotčení jejich práv, ale s ohledem na to, že v minulosti pro naplnění tohoto principu mnoho neudělaly, lze málo důvěřovat tomu, že se skutečně zasadí o respektování práv lidí,“ uzavřel Pavel Černohous z Ateliéru pro životní prostředí.

    Diskuse