Rusnokova vláda schválila programové prohlášení

Vratislav Dostál

Kabinet Jiřího Rusnoka na svém pátečním mimořádném zasedání schválil své programové prohlášení. Za klíčové považuje obnovení hospodářského růstu a boj s nezaměstnaností. Ve středu s prohlášením předstoupí před Poslaneckou sněmovnu.

Vláda Jiřího Rusnoka v pátek schválila své programové prohlášení. Nyní ho rozešle zákonodárcům a ve středu s ním předstoupí před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o důvěru. Vláda chce především obnovit důvěru ve veřejné a státní instituce, oživit ekonomiku a snížit nezaměstnanost. V dokumentu mimo jiné připomíná, že hospodářský výkon země klesá již šesté čtvrtletí po sobě.

„Naše vláda proto bude usilovat  —  v čase do řádných nebo předčasných parlamentních voleb — o obnovení důvěry a odpovědnosti, bez nichž nemohou státní instituce plnohodnotně zabezpečovat dané úkoly,“ píše se v úvodu dokumentu.

Do konce řádného volebního období Poslanecké sněmovny zbývá maximálně necelých deset měsíců, proto se chce Rusnokova vláda zaměřit pouze na aktuální, někdy naléhavá rozhodnutí, která je nutno učinit v tomto krátkém období.

„Není jich rozhodně málo. Ve velké většině byla připravena odcházející vládou a je přirozeným zájmem nás všech zachovat v tomto smyslu nezbytnou kontinuitu rozhodování — přirozeně s korekcemi, často podstatnými, odpovídajícími našemu vládnímu programu,“ upozorňuje Rusnokův kabinet v prohlášení.

Dokument je členěn do krátkých oddílů dle jednotlivých vládních resortů. Začíná tématem zahraniční politiky a Evropské unie, končí obranou, vnitřní bezpečností, veřejnou správou a justicí.

Jedním z programových cílů Rusnokovy vlády ve vztahu České republiky k EU je dokončení jednání o legislativě navazující na dohodu o víceletém finančním rámci EU na roky 2014-2020 a vytvoření předpokladů pro efektivní a transparentní využití prostředků z fondů Evropské unie.

„V rámci aktuálních jednání o stabilizaci hospodářské a měnové unie, která je i prvořadým zájmem České republiky, podpoří vláda všechny kroky směřující k hlubší koordinaci hospodářské a fiskální politiky. Vláda rovněž podpoří stabilizaci a obnovu důvěry v evropský finanční sektor,“ slibuje vláda.

Za klíčový úkol považuje Rusnokův kabinet obnovení ekonomického růstu. „Základní cestou k tomu musí být především využití všech investičních příležitostí, které může stát pozitivně ovlivnit. Neprodleně budou identifikovány všechny dostupné zdroje investic v rámci veřejné správy a ve státem ovládaných podnicích tak, aby v co nejkratším čase mohly podpořit rozvoj české ekonomiky,“ píše se v dokumentu.

Vláda chce také zajistit finance z Fondu solidarity EU na odstranění následků škod způsobených povodněmi. V oblasti finančního trhu vláda považuje za prioritní zejména dokončit legislativní proces změn stavebního spoření, družstevního peněžnictví, pojišťovacího zprostředkování a směnárenské činnosti.

Pokud jde o resorty zemědělství a životního prostředí, Rusnokův kabinet slibuje, že bude podporovat všechny aktivity směřující k zajištění výroby kvalitních potravin a zejména ke zvýšení zastoupení regionálních potravin na trhu, včetně čerstvých potravin s prokazatelným původem.

V oblasti životního prostředí bude prý vláda usilovat o racionální ochranu přírody a krajiny a o její rozvoj. „Soustředíme se zejména na soustavné zlepšování kvality ovzduší, především v nejvíce zatížených regionech České republiky,“ uvádí se v dokumentu s tím, že kabinet zajistí co nejrychlejší zahájení programu Nová zelená úsporám včetně jeho financování s delší perspektivou.

Další klíčovou agendou vlády má být boj proti nezaměstnanosti. Za zásadní řešení přitom považuje obnovení hospodářského růstu, který může přinést nová a trvalá pracovní místa. Vláda pokládá také za nezbytné obnovit intenzivní, neformální dialog se sociálními partnery v rámci tripartity, kde očekává konstruktivní přístup partnerů k řešení naléhavých problémů obnovení hospodářského růstu.

V oblasti bydlení se vláda chystá zaměřit na podporu vzniku nájemních a sociálních bytů včetně bytů pro seniory. Vláda také připraví prováděcí předpisy k novému Občanskému zákoníku a navrhne zkrácení vázací doby nájemních bytů vystavěných s podporou ministerstva pro místní rozvoj. Chce také přijmout koncepci sociálního bydlení.

V kapitole věnované obraně a bezpečnosti, Rusnokův kabinet uvedl, že nebude tolerovat žádné druhy rasové, etnické, národnostní, třídní a sociální nesnášenlivosti a nenávisti. Zároveň prý bude věnovat zvýšenou pozornost analýze příčin radikalizace. Důrazný a důsledný postup proti všem formám extremismu a postihování snah o porušování zákona ze strany stoupenců protidemokratických ideologií považuje vláda za jeden ze svých zásadních úkolů.

Vláda se také například chystá předložit novelu zákona o soudech a soudcích, která zavede kariérní postup zaměstnanců justice. Jmenování do funkce soudce by mělo být podmíněno alespoň pěti lety praxe, absolvováním funkce justičního kandidáta a povinným výběrovým řízením.

Programové prohlášení v počtu dvou set výtisků vláda v pátek odeslala do Poslanecké sněmovny. Zákonodárci nyní mají několik dnů na jeho prostudování. Ve středu pak rozhodnou, zda Rusnokův kabinet získá důvěru dolní komory. Bude k tomu potřebovat většinu všech přítomných poslanců.

„Věřím, že řada z nich se zachová podle svého nejlepšího uvážení a zvolí cestu stability, byť na tu krátkou dobu do příštích voleb, než cestu dalšího politického handrkování a nejistoty, která pravděpodobně bude následovat poté, pokud vláda důvěru nedostane,“ uvedl premiér v pátek na tiskové konferenci.

    Diskuse