Sociální služby jsou podfinancované, upozornila Žitniková ministra práce

Vratislav Dostál

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková se sešla s ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem. Tématem schůzky bylo především financování sociálních služeb.

S ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem jednala předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Schůzky se zúčastnil také předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. Odboráři ministra upozornili především na pofinancovanost sociálních služeb.

Žitníková Koníčkovi připomněla dlouhodobý požadavek odborářů na zvýšení platů zaměstnancům v sociálních službách, informovala ho o problémech poskytování ošetřovatelské péče v sociálních službách a o problémech s její úhradou a upozornila na celkové podfinancování sociálních služeb.

Jednání bylo podle odborářů konstruktivní. Ministr resort zná, na ministerstvu totiž dříve působil jako náměstek a rámcově se sociálním službám věnoval. Koníček odborářům přislíbil, že si od své předchůdkyně Ludmily Müllerové vyžádá podklady ke zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách. Další jednání s odboráři na toto téma povede až po prostudování materiálů.

Odboráři se s Koníčkem také dohodli, že kvůli poskytování zdravotní péče a jejím úhradám se sejdou odborníci z obou ministerstev a budou hledat způsoby řešení. Pokud jde o financování sociálních služeb, ministr Koníček chce, aby se vytvořilo to, po čem dlouhodobě volá odborový svaz: aby se určily ceny za služby a aby se stanovily priority.

Současně se ministr zavázal, že povede dialog s kraji, aby bylo možné řešit financování sociálních služeb přes ně. Koníček zároveň chce, aby mu odbory sdělily svá stanoviska k nejpalčivějším problémům, aby vytyčily odborové priority a informovaly ho o tom, co považují za urgentní.

V této souvislosti předsedkyně Žitníková zdůraznila, že priority odborového svazu jsou neměnné a že jimi jsou lidé, a to jak zaměstnanci, tak také klienti. Použila příměr členky výkonné rady odborového svazu Jany Hnykové, dle které současní zaměstnanci s jejich nízkými platy nebudou mít na to, aby v budoucnosti byli klienty sociálních služeb.

Koníček v širším kontextu také hovořil o problémech svého resortu jako celku. Situace dle jeho slov není dobrá, resort má obrovské problémy s vyplácením dávek. Snížily se stavy zaměstnanců, nový počítačový systém je nespolehlivý. Úřady práce a sama jejich činnost je téměř před kolapsem. V nových právních normách jsou zásadní chyby, jednotlivé platné zákony jdou proti sobě, lidé jsou v nejistotě.

Žitníková ministrovi připomněla, že odboráři na většinu chyb, o kterých hovořil, upozorňují již několik let a že jejich připomínky je možné použít k nápravě těch nejpalčivějších problémů. Koníček nakonec Źitnikové nabídl, aby rozšířila kolegium jeho poradců. Nabídku Žitníková přijala.