Sociální služby jsou podfinancované, upozornila Žitniková ministra práce

Vratislav Dostál

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková se sešla s ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem. Tématem schůzky bylo především financování sociálních služeb.

S ministrem práce a sociálních věcí Františkem Koníčkem jednala předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Schůzky se zúčastnil také předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil. Odboráři ministra upozornili především na pofinancovanost sociálních služeb.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Žitníková Koníčkovi připomněla dlouhodobý požadavek odborářů na zvýšení platů zaměstnancům v sociálních službách, informovala ho o problémech poskytování ošetřovatelské péče v sociálních službách a o problémech s její úhradou a upozornila na celkové podfinancování sociálních služeb.

Jednání bylo podle odborářů konstruktivní. Ministr resort zná, na ministerstvu totiž dříve působil jako náměstek a rámcově se sociálním službám věnoval. Koníček odborářům přislíbil, že si od své předchůdkyně Ludmily Müllerové vyžádá podklady ke zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách. Další jednání s odboráři na toto téma povede až po prostudování materiálů.

Odboráři se s Koníčkem také dohodli, že kvůli poskytování zdravotní péče a jejím úhradám se sejdou odborníci z obou ministerstev a budou hledat způsoby řešení. Pokud jde o financování sociálních služeb, ministr Koníček chce, aby se vytvořilo to, po čem dlouhodobě volá odborový svaz: aby se určily ceny za služby a aby se stanovily priority.

Současně se ministr zavázal, že povede dialog s kraji, aby bylo možné řešit financování sociálních služeb přes ně. Koníček zároveň chce, aby mu odbory sdělily svá stanoviska k nejpalčivějším problémům, aby vytyčily odborové priority a informovaly ho o tom, co považují za urgentní.

V této souvislosti předsedkyně Žitníková zdůraznila, že priority odborového svazu jsou neměnné a že jimi jsou lidé, a to jak zaměstnanci, tak také klienti. Použila příměr členky výkonné rady odborového svazu Jany Hnykové, dle které současní zaměstnanci s jejich nízkými platy nebudou mít na to, aby v budoucnosti byli klienty sociálních služeb.

Koníček v širším kontextu také hovořil o problémech svého resortu jako celku. Situace dle jeho slov není dobrá, resort má obrovské problémy s vyplácením dávek. Snížily se stavy zaměstnanců, nový počítačový systém je nespolehlivý. Úřady práce a sama jejich činnost je téměř před kolapsem. V nových právních normách jsou zásadní chyby, jednotlivé platné zákony jdou proti sobě, lidé jsou v nejistotě.

Žitníková ministrovi připomněla, že odboráři na většinu chyb, o kterých hovořil, upozorňují již několik let a že jejich připomínky je možné použít k nápravě těch nejpalčivějších problémů. Koníček nakonec Źitnikové nabídl, aby rozšířila kolegium jeho poradců. Nabídku Žitníková přijala.

    Diskuse