Aktivní politika zaměstnanosti bude naší prioritou, slibuje ministr práce

Vratislav Dostál

Ministr práce a sociálních věcí František Koníček jednal s řediteli Krajských úřadů práce. Zavázal se, že prosadí personální posílení úřadů, maximální využití možnosti financování z Evropských fondů a účelnější nastavení výplat sociálních dávek.

Ministr práce a sociálních věcí František Koníček plánuje personálně posílit úřady práce, maximálně využit možnosti financování z Evropských fondů a účelněji nastavit podmínky pro výplaty sociálních dávek. Uvedl to po jednání s řediteli Krajských úřadů práce.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Počet zaměstnanců na úřadech práce by se měl zvýšit až o sedm set. Návrh řešení, který již schválila porada ekonomických ministrů (PEM), by měla projednat příští týden vláda Jiřího Rusnoka. Podle ministra práce a sociálních věcí je jedině tak možné zajistit, aby úřady práce plnily své poslání a pomáhaly lidem v návratu na pracovní trh.

Podle Koníčka na to po transformaci, při které úřadům přibyla práce a povinnosti, nikoli však lidé, peníze a funkční technika, nemají dostatečné kapacity. „Osobně považuji organizační, personální i technickou stabilizaci úřadu práce s posílením důrazu na aktivní politiku zaměstnanosti za prioritu,“ vysvětlil Koníček.

„Proto je nutné zvýšit počet zaměstnanců. Mělo by jít jak o nově přijaté, tak i částečně převedené lidi z ministerstva,“ dodal ministr. První fáze bude dle jeho slov probíhat od září do konce letošního roku a úřad by měl během ní přijmout 319 nových zaměstnanců.

Další lidi by měli začít nastupovat od ledna 2014. V této etapě se bude se jednat o pracovníky, kteří v tuto chvíli řeší pro úřady práce jednotlivé projekty. Protože se jedná o odborníky, kteří znají danou problematiku z praxe, je v zájmu Úřadu práce ČR (ÚP ČR), aby se stali jeho kmenovými zaměstnanci.

„Všichni zamíří primárně do regionů s nejvyšší nezaměstnaností. Podstatné je, že to budou lidé, kteří budou působit v terénu a zlepší komunikaci a informovanost zaměstnavatelů, samospráv a dalších složek trhu práce. V neposlední řadě budou pracovat i se samotnými uchazeči,“ zdůraznila po jednání ředitelka Generálního ředitelství ÚP ČR Marie Bílková.

Personální navýšení úřadů podle ní zjednoduší komunikaci nejen s nezaměstnanými, nýbrž také například s firmami v dané lokalitě. Úřady práce se dle jejích slov zaměří také na mnohem účelnější kontrolu vyplácení příspěvku na bydlení. V tuto chvíli připravuje Generální ředitelství společně s ministerstvem práce a sociálních věcí návrh na změnu.

„Jeho podstatou je důraz na ještě účinnější kontrolní mechanismy, a to už v době, kdy úřad bude rozhodovat o přiznání dávky,“ vysvětlila Bílková. Další oblastí, na kterou se účastníci porady zaměřili, je co největší využití financí z evropských fondů. V tuto chvíli probíhá na ministerstvu revize již probíhajících projektů.

Jejím cílem je přehodnocení jednotlivých programů a eventuální převod prostředků na ty, které jsou nejúspěšnější. Tak aby i nadále pomáhaly lidem v návratu do zaměstnání, a to v 

co nejkratší době.

Ministerstvo a úřady práce se také intenzivně zabývají agendovými informačními systémy pro výplatu nepojistných dávek. Na základě posudků právního stavu by měl být do tří týdnů hotový materiál pro vládu, který bude obsahovat návrh řešení přechodného období do doby zadávacího řízení.

Jedním z bodů celodenního jednání byla i situace na Ostravsku. Podle nejnovějších informací, které mají úřady práce přímo z regionu, je pravděpodobné, že situace nebude tak hrozivá, jak to vypadalo ještě před téměř dvěma týdny. Podle tehdejšího krizového scénáře se mohlo hromadné propouštění dotknout více než dvanácti tisíc lidí.

Podle dostupných informací prý ale nyní akciové společnosti OKK Koksovny ani EVRAZ Vítkovice Steel hromadné propouštění neplánují. Přesto nadále považuje Úřad práce ČR danou věc za vážnou. O situaci v Moravskoslezském kraji budou proto jednat mimo jiné i zástupci tripartity.

    Diskuse