ProAlt: současné složení Poslanecké sněmovny není legitimní

Vratislav Dostál

Podle ProAltu nemůže Poslanecká sněmovna poskytovat vládě důvěru, neboť ji sama nemá. Dolní komora podle iniciativy není způsobilá ke schvalování zákonů, které by měly dostatečnou demokratickou autoritu.

Iniciativa ProAlt považuje současné složení Poslanecké sněmovny za nelegitimní. „Sněmovna nemůže poskytovat vládě důvěru, kterou sama nemá. Není způsobilá ke schvalování zákonů, které by měly dostatečnou demokratickou autoritu,“ uvedla iniciativa v tiskovém prohlášení.

To, že poslanci neuznali za vhodné po sérii korupčních skandálů a zneužívání bezpečnostních složek státu rozpustit stávající Poslaneckou sněmovnu, pokládá ProAlt za poslední kapku do poháru trpělivosti občanů. „Domáháme se možnosti rozhodnutí občanů, rozhodnutí lidu jakožto jediného zdroje moci, o složení klíčového zastupitelského sboru ve státě. Požadujeme okamžité rozpuštění Sněmovny a předčasné volby,“ uvedla iniciativa.

Její mluvčí Pavel Novák připomněl, že se v dolní komoře vyskytují subjekty, v míře doposud nebývalé, které neprošly ohněm voleb. Nejde přitom dle jeho slov pouze o přeběhlickou stranu LiDem, nýbrž i o stranu NS-LEV21, hnutí Pro sport a zdraví, Jihočeši 2012.

„Všechny tyto subjekty v současné sněmovně prosazují svou agendu. Nehodnotím, o jakou agendu jde, ale pouze prostý fakt, že nemají žádný mandát k jejímu prosazování. Nepovažuji za normální, že nějaký subjekt formuluje program až po volbách a jako jeho nositele využije paraziticky poslance zvolené v jiných dresech,“ upozornil mluvčí ProAltu.

„Situaci, kdy padla vláda trojkoaličních korupčníků kvůli kupčení s mandáty poslanců a především kvůli v podstatě nasazení armády proti civilistům, považujeme za hluboce znepokojující,“ doplnil další z mluvčích iniciativy Ondřej Lánský.

„Je sice dobře, že se společnost zbavila neoliberální a protilidové vlády diletantů, avšak je třeba začít řešit dlouhodobé problémy společnosti. Neochota rozhodující části poslanců, prezidenta republiky i většiny médií jasně se postavit za jediné politicky správné řešení — rozpuštění sněmovny a předčasné volby — je alarmující,“ dodal Lánský.

Zdůraznil přitom, že vznik Rusnokovy vlády je důsledkem neochoty politické elity řešit situaci ihned a radikálně. „Demokratický právní řád a parlamentní republika není ohrožena touto vládou, ale právě liknavostí a touhou neopustit pozice,“ tvrdí Lánský.

„Hysterie Petra Nečase: jeho řeči o „ištvángate“, nesmysly o státních zástupcích, kteří zavírají nevinné, čisté poslance — o vazbě přitom ve skutečnosti rozhodují soudci — , desinterpretování rozhodnutí Nejvyššího soudu, které je samo o sobě šokující, to vše patří k staronové politické kultuře,“ doplnil Novák.

„Takové, která je založena na řecké lži, pozitivní a negativní motivaci, kmotrovském lotrovství a dalších obyčejích, které nám přinesly vlády Mirka Topolánka a Petra Nečase, celou dobu své existence v čele s přeběhlíkem Miroslavem Kalouskem. Sněmovna, v které vládne podobná politická kultura, nemůže vytvořit legitimní vládu, nemůže přijímat legitimní zákony, musí okamžitě skončit,“ uzavřel Novák.

Hlasování o rozpuštění Poslanecké sněmovny, jejímž iniciátorem byli sociální demokraté, proběhlo ve středu. K rozpuštění dolní komory chybělo čtyřiadvacet hlasů. Návrh sociálních demokratů, podle kterých lze současnou politickou krizi vyřešit pouze vypsáním předčasných voleb, podpořili pouze zástupci KSČM a Věcí veřejných. Celkově pro rozpuštění dolní komory hlasovalo šestadevadesát zákonodárců. Potřeba jich bylo 120.

  Diskuse
  DF
  July 22, 2013 v 7.16
  Poslanci a jejich stoličky
  Zcela souhlasím s ProAltem v hodnocení poslanců a jejich motivací při hlasování o rozpuštění sněmovny. Veřejnost se radikalizuje, některé hlasy doporučují defenestraci. Mezi přáteli obíhají historické reminiscence, z nichž jedna je obzvláště výmluvná. Cituji: Oliver Cromwell, 20.4.1653, proslov k parlamentu:
  "Je nejvyšší čas ukončit vaše zasedání, jež jste zostudili opovrhováním vším dobrým a poskvrnili všemi neřestmi. Nejste než sebranka a odpůrci blahodárné zprávy. Nejste než nájemní ničemové. Svou zemi byste prodali za kus bídného žvance. Svého Boha byste zradili pro pár drobných jako Jidáš. Je ve vás vůbec něco dobrého? Existuje nějaká hanebnost, jež by vám nebyla vlastní? Věřící nejste o nic víc, než je můj kůň. Zlato je vaším Bohem. Kdo z vás neumlčel své svědomí za úplatek? Je mezi vámi alespoň jeden, jenž by sebenepatrněji hájil zájmy Commonwelthu? Vy mrzké děvky! Což jste svým nestoudným pletichařením a podlostmi neznesvětili toto posvátné místo? Jak hnusně odporní jste celému národu, jež vás pověřil k napravování křivd! Tak tedy, seberte si své saky paky, zamkněte za sebou a ve jménu Boha - jděte!"
  Nebou-li mít občané důvěru v parlament, budou hledat jinou reprezentaci a jiné vůdce - a ejhle - cesta k autokracii je otevřená! ProAlt odůvodněně varuje před touto cestou a já se připojuji. Dana Ferenčáková