Do zítřka je možné připomínkovat návrh Státní energetické koncepce

Vratislav Dostál

Ekologové ministru životního prostředí vzkazují, že jediný odpovědný krok k přírodě i obyvatelům České republiky je odmítnutí současné podoby koncepčního dokumentu. Je totiž zcela v rozporu s jím prezentovanými představami o recyklaci odpadů.

Vyhodnoťte více variant řešení — to požadují ekologické organizace Arnika a Hnutí DUHA po ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi z ODS, jehož úřad bude posuzovat Aktualizaci Státní energetické koncepce. Zároveň mu vzkazují, že jediný odpovědný krok k přírodě i obyvatelům České republiky je odmítnutí současné podoby koncepčního dokumentu. Je totiž zcela v rozporu s jím prezentovanými představami o recyklaci odpadů. Schválení koncepce by mimo jiné znamenalo, že brány spaloven budou opouštět značná množství dioxinů a dalších toxických látek.

Aktualizaci Státní energetické koncepce nyní z hlediska vlivů na životní prostředí posuzují úředníci Chalupova ministerstva (takzvaný proces SEA). Vyjadřovat se k dokumentu je přitom možné do úterý. Ekologické organizace ve svých připomínkách požadují, aby Státní energetická koncepce byla posouzena ve více variantách. Samy předložily dva konkrétní a propracované návrhy, jak by mohla česká energetika v budoucnu vypadat: studie Chytrá energie a Energetická (r)evoluce. Schválena by následně měla být ta, která efektivně zajistí dostatek energie a zároveň bude nejméně poškozovat životní prostředí.

Vznikem spaloven v každém kraji podle plánu ministra Chalupy by se významně zvýšila produkce nebezpečných dioxinů. Brány spaloven by každé dva roky opouštělo zhruba stejné množství dioxinů, jako bylo v padesáti tisících tunách kontaminované zeminy a suti ze staré zátěže ve Spolaně Neratovice. Spalovny by v popílku, popelu a strusce produkovaly i další toxické látky, například asi čtyři až osm tun arzenu ročně.

Připomínkování Aktualizace Státní energetické koncepce podle ekologů ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi umožňuje ukázat, že myslel vážně svá prohlášení o recyklaci. Aktualizace Státní energetické koncepce totiž počítá s tím, že se v roce 2040 bude spalovat ve spalovnách dvě třetiny komunálních odpadů. To je v přímém rozporu s opakovanými veřejnými prohlášeními ministra Chalupy, že jeho cíl je recyklovat padesát procent komunálních odpadů přibližně do roku 2023 a třicet až pětatřicet procent komunálních odpadů spalovat.

„Tomáš Chalupa má do úterý čas odmítnout koncepci svého stranického kolegy Martina Kuby, která je založena na nerealistickém předpokladu spálit ve spalovnách dvě třetiny všech komunálních odpadů a zmrazit tím recyklaci na současné evropsky podprůměrné úrovni. Tomáš Chalupa tak dostal šanci, aby ukázal, že jeho prohlášení v médiích byla myšlena vážně,“ uvedl vedoucí programu Odpady v Hnutí DUHA Ivo Kropáček.

„Byl bych příjemně překvapen, kdyby ministr životního prostředí Chalupa svému stranickému kolegovi zabránil v zamořování České republiky toxickými látkami. Sám totiž spalovny paradoxně podporuje. Kromě produkce nebezpečných látek, které zatíží naše životní prostředí, by nás vybudování kontroverzních spaloven vyšlo na desítky miliard. Uskladnit by také bylo nutné asi 630 tisíc tun strusky a popela ročně, což je pro představu vlak dlouhý z Prahy skoro do České Třebové,“ dodal vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj Jan Nezhyba ze sdružení Arnika. Podotýká také, že masivní výstavba spaloven může rodinám významně zdražit teplo.

Ekologové také připomínají, že Česká republika každý rok vyhodí na skládky nebo do spaloven recyklovatelné suroviny za tři miliardy korun. Podle nich jsme také v České republice doposud nevyčerpali možnosti, které nabízí důkladná recyklace. Upozorňuje na to kampaň Nespaluj, recykluj! sdružení Arnika i Program Odpady Hnutí DUHA.

„Spalovny by zničily tisíce tun kvalitních druhotných surovin, pokud bychom je ale recyklovali, uspoříme mnohem více energie, než se získá jejich spálením. Zároveň nebude nutné vytěžit a dovézt tisíce tun ropy i jiných surovin. Stejně tak bychom získali tuny kvalitního kompostu pro využití na zahrádkách a v zemědělství,“ tvrdí ekologové.