Resort životního prostředí konečně začal posuzovat energetickou koncepci

Vratislav Dostál

Ekologické organizace v pondělí předložily vlastní návrhy pozitivního řešení. Požadují porovnání různých variant a odstranění již dříve zjištěných závažných nedostatků vládního návrhu.

Ministerstvo životního prostředí začalo posuzovat vliv návrhu Státní energetické koncepce na životní prostředí. Ekologické organizace se nicméně obávají,  že půjde pouze o formální proces s předem daným závěrem. Trvají na tom, aby ministerstvo v souladu se zákonem zajistilo porovnání různých variant koncepce a výběr nejlepší z nich.

Proto v pondělí ekologové předložili i své vlastní pozitivní návrhy řešení. Současně trvají na odstranění nejvážnějších nedostatků koncepce, na které ve svých připomínkách již v loňském roce upozornilo 3 700 občanů. Konkrétně ekologické organizace předkládají dva vlastní návrhy energetické koncepce: dokumenty Chytrá energie a Energetická (r)evoluce. Oba vznikly v loňském a předloňském roce ve spolupráci se zahraničními experty.

Jedná se o konkrétní, důkladně propočítané návrhy na reformu české energetiky, jejichž realizace by zajistila dostatek energie pro všechny české domácnosti, srazila jejich účty a současně snížila závislost naší ekonomiky na devastující povrchové těžbě uhlí, nebezpečných jaderných elektrárnách i ruské ropě a plynu.

„Při práci na koncepčních materiálech Chytrá energie a Energetická (r)evoluce jsme usilovali o minimalizaci dopadů energetiky na životní prostředí. Uvítáme, když experti ministerstva životního prostředí posoudí, zda jsou naše návrhy skutečně šetrnější než vládě předložená koncepce ministra průmyslu,“ uvedl Karel Polanecký z Hnutí DUHA. „V případě snižování spotřeby fosilních paliv nebo produkce jaderných odpadů nepochybně vyhrajeme,“ dodal.

Jan Nezhyba ze sdružení Arnika připomněl, že návrh ministra průmyslu Martina Kuby z ODS nesmyslně počítá s podstatnou úlohou kontroverzních spaloven na energetickém mixu České republiky. Nevládní organizace proto důrazně žádají, aby byly důkladně posouzeny i jejich dopady na životní prostředí, a to včetně produkce nebezpečných látek jako jsou dioxiny a těžké kovy.

„Pálení použitých obalů a papíru vrátí jen zlomek energie ve srovnání s tím, kolik se jí spotřebovalo při jejich výrobě. Bioodpady je zase šetrnější kompostovat. Spalování je druhý nejhorší způsob, jak s odpady naložit,“ zdůraznil Nehyba.

Podle Jana Rovenského z Greenpeace dobrou zprávou je, že se ministerstvu průmyslu nepodařilo procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí úplně zabránit. Naopak špatnou zprávou podle něj je to, že Chalupovo ministerstvo životního prostředí se z ní zjevně chystá udělat formální bezobsažnou frašku.

„Vzhledem k tomu, že vládní návrh energetické koncepce obsahuje pouze jednu jedinou variantu, bude zaručeně nakonec vybrána z těch posuzovaných ta nejlepší i nejhorší zároveň. Rádi bychom tuto pozoruhodnou soutěž jediného závodníka se sebou samým trochu zpestřili předložením našich vlastních podrobných návrhů energetické koncepce. Pokud skončí Chalupovi v šuplíku nebo v koši, jenom tím potvrdí náš pocit, že je to tak celé domluvené předem,“ uvedl Rovenský.

Ačkoli veřejné posouzení koncepce je podle zákona povinné, premiér Nečas jej před časem totiž označil za „lunetický nápad“ a ministerstvo průmyslu jej víc než půl roku odkládalo. Posouzení možných dopadů na životní prostředí (tzv. SEA — Strategic Environmental Assessment) je dalším krokem zákonného procesu, na jehož konci bude moci teprve vláda koncepci schválit.

Materiál připravený ministerstvem průmyslu má podle ekologických organizací řadu závažných chyb. Především nepracuje dostatečně s potenciálem energetické efektivity a nerespektuje potřebu výrazného snížení emisí skleníkových plynů kvůli riziku globální změny klimatu. Předpokládá také masivní finanční podporu kontroverzních projektů, jako jsou nové jaderné reaktory nebo spalovny nevytříděného komunálního odpadu. Souhrn závažných výhrad ekologických organizací je v příloze tiskové zprávy.