Ministerstvo práce přidá na sociální služby půl miliardy

Vratislav Dostál

Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová navýší peníze určené na sociální služby. Poskytovatelé tak budou moci dostat dalších 500 milionů korun. Ministerstvo by je — ve spolupráci s kraji — mohlo začít rozdělovat od července.

Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová navýší o půl miliardy peníze určené na sociální služby. Podle tiskového odboru ministerstva se jedná o mimořádné opatření, které je možné uskutečnit díky spolupráci resortu práce a sociálních věcí s Kalouskovým ministerstvem financí.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Lidé se zdravotním postižením i vyššího věku pomoc od státu skutečně potřebují. Proto jsem ráda, že jim budeme moci poslat další peníze,“ uvedla Müllerová. „Kromě toho v sociálních službách pracuje na padesát tisíc lidí a významným úkolem MPSV je právě podpora zaměstnanosti,“ dodala.

Podle místopředsedy stínové vlády KSČM pro sociální strategii Miroslava Opálky tak Müllerová sice splnila svůj slib, avšak dle jeho mínění je třeba se tázat, proč tak složitě zajišťuje stát svůj podíl na funkčnosti péče o potřebné. Připomněl také, že podfinancování sociálních služeb předkládá ve své kapitole ministerstvo každoročně.

„Vždy byla kolem toho velká nespokojenost Asociace krajů, poskytovatelů a zřizovatelů sociálních služeb, organizací sdružujících zdravotně postižené a dalších. Navíc vždy šlo o vděčné kritické téma pro média. A nakonec se v průběhu každého roku další peníze našly,“ uvedl Opálka.

„Kladu si tedy otázku, zda jde o zkoušku trpělivosti, podcenění situace či připravovanou půdu pro projevení schopností ministrů práce a sociálních věcí a vstřícnosti ministra financí,“ dodal. V rozpočtu ministerstva bylo totiž začátkem roku 2013 na sociální služby 6,05 miliard korun, což je o přibližně 360 milionů korun méně, než byly celkové loňské výdaje.

Poskytovatelé sociálních služeb i kraje poukazovali na to, že je třeba peníze navýšit. Ministerstvo proto situaci zanalyzovalo a od dubna začalo rozdělovat sto milionů korun z rezervy. Resort tak dofinancoval sociální služby, kterým by bez těchto peněz hrozil zánik.

Podle tiskové mluvčí ministerstva Štěpánky Filipové vedla Müllerová jednání o dalších penězích, které by ještě pomohly v letošním roce sociálním službám. „A byla úspěšná,“ uvedla Filipová s tím, že klíčem pro rozdělování nových dotací bude konkrétní situace poskytovatele a jednotlivých krajů. Prioritně peníze půjdou těm zařízením, kterým by hrozil zánik a není za ně alternativa.

V kontextu s návrhy na navýšení dotací jednotlivým poskytovatelům už úředníci resortu oslovili krajské úřady. Jejich návrhy pak v souladu s Principy a prioritami dotačního řízení pro rok 2013 posoudí dotační komise.

Konat by se měla v červenci a hned poté by se peníze měly začít vyplácet. Do budoucna ministerstvo podle Filipové plánuje upravit způsob výpočtu dotace tak, aby se lépe dodržely zásady čerpání peněz ze státního rozpočtu, tedy účelnost, efektivnost a hospodárnost.

Dotace by se měly nově vypočítávat na základě metody vyrovnávací platby. Při ní se vychází z průměrných nákladů na jednotlivé druhy sociálních služeb a povinného podílu spolufinancování z dalších zdrojů. Fakticky by to mělo znamenat , že peníze, které stát poskytuje na dotacích na sociální služby, tvoří asi jednadvacet procent všech zdrojů na danou oblast. Další finance poskytují kraje, obce, neziskové organizace apod.

Ministerstvo také navrhlo o jeden rok odložit účinnost novely zákona o sociálních službách, podle které mělo od roku 2014 přejít dotační řízení na kraje. Podle ministerstva je třeba vše důkladně připravit, tak aby změna znamenala funkční a přínosný systém pro všechny.

Dotace na sociální služby jsou účelové peníze, které každým rokem na základě dotačního řízení rozděluje ministerstvo práce a sociálních věcí. Poskytovatelé o ně žádají vždy koncem roku předchozího, o žádostech rozhoduje dotační komise a výsledky se mimo jiné zveřejňují na webu.

    Diskuse