Ministryně práce představila plán podpory zaměstnanosti

Vratislav Dostál

Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová z TOP 09 zveřejnila plán, který by měl pomoci vytvořit nová pracovní místa a dát lidem bez práce šanci. Má sedm bodů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo plán, který by měl podpořit vznik nových pracovních míst. „Máme dostatek financí, abychom pomohli firmám i obcím udržet a také vytvořit nová pracovní místa“, uvedla ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová z TOP 09. Očekává prý, že díky novým opatřením získají práci desítky tisíc lidí. Součástí plánu je sedm konkrétních opatření, na která vyčlenilo ministerstvo sedm miliard korun.

Podle Müllerové se pomocí nového sedmibodového plánu a peněz od státu i z Evropské unie chce její ministerstvo pokusit rozhýbat zájem firem o zaměstnávání lidí a také podpořit ty, kteří stojí o pracovní příležitost. Úřady práce aktivně informují firmy, jak mohou čerpat peníze na vytvoření pracovních míst, a očekává se, že by letos mělo vzniknout několik desítek tisíc nových míst.

Prvním opatřením ministerstva je podpora mladých a absolventů. Ministerstvo prý výrazně podpoří vznik míst pro mladé lidi do třiceti let. Zaměstnavatelé na nově přijatého mladého zaměstnance z evidence úřadu práce budou moci maximálně jeden rok získávat od státu měsíční příspěvek až čtyřiadvacet tisíc korun (hrubá mzda plus odvody).

Zároveň budou moci jednorázově čerpat peníze na vybavení, které potřebují pro zřízení místa. Ministerstvo rovněž podpoří čerstvé absolventy škol při hledání práce. Od poloviny roku letošního roku má dojít ke spuštění regionálních projektů v krajích, kde na individuální poradenství při hledání zaměstnání, případně rekvalifikace čerstvých absolventů, dá stát až jednu miliardu korun.

Projekt nazvaný „Odborné praxe pro mladé do třiceti let“ je určený pro mladé uchazeče o práci, kteří jsou v evidenci úřadu práce více než čtyři měsíce a zároveň disponují minimální nebo žádnou pracovní zkušeností. Projekt stát nabídne 3 200 lidem.

Další opatření má podpořit zaměstnání matek a dlouhodobě nezaměstnaných. Ministerstvo finančně plánuje podporu firem zaměstnávající na zkrácené pracovní úvazky matky s dětmi nebo lidi, kteří pečují o blízkou osobu, a také nezaměstnané, kteří jsou delší dobu bez práce.

Zaměstnavatelům úřad práce nabídne vyšší příspěvek, jakýsi bonus navíc za to, že ve srovnání s plným úvazkem dají práci více lidem a zohlední jejich osobní možnosti. Zároveň tím ministerstvo podle Müllerové pomůže i dlouhodobě nezaměstnaným, kteří již ztratili pracovní návyky a pro začátek je mohou získat zpět i díky práci na částečný úvazek.

Třetím plánovaným opatřením chce ministerstvo v rámci projektu Vzdělávejte se pro stabilitu od dubna letošního roku výrazně zjednodušit podmínky pro firmy, které žádají o peníze z projektu určeného na zachování pracovních míst.

Aby firmy získaly dotaci, musely dosud prokazovat, že jim meziročně klesly tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb minimálně o dvacet procent, a to za období tří měsíců předcházejících podání žádosti na jednoho zaměstnance. Nově se tento pokles podle plánu ministerstva práce bude posuzovat za provozovnu (firmy mohou mít pobočky v různých částech země) či organizační složku-jednotku, která spadá pod jediné identifikační číslo.

Zcela bude zároveň zrušena podmínka, podle které musel zaměstnavatel dokázat, že minimálně jeden měsíc byla na jeho straně překážka v práci vůči zaměstnanci, kterého chce zařadit do odborného rozvoje v rámci projektu.

Ponechána naopak zůstane podmínka, která říká, že rozsah výpadku v přidělování práce zaměstnancům byl 20% — 60% (jeden až tři dny v týdnu) stanovené týdenní pracovní doby za jeden měsíc před podáním žádosti. Rozpočet projektu plánovaného do srpna 2015 je 400 milionů korun.

Čtvrtým opatřením chce ministerstvo práce a sociálních věcí lepším zaměřením rekvalifikací aktuálně reagovat a respektovat potřeby každého regionu. Zaměstnanci úřadu práce prý budou daleko více než dosud diskutovat se zaměstnavateli a řešit zaměření rekvalifikací podle jejich potřeb.

Pátý bod plánu ministryně Müllerové se jmenuje Zaměstnej sám sebe, buď OSVČ. Jeho součástí je, že ministerstvo podpoří i ty nezaměstnané, kteří se rozhodnou začít podnikat. Úřady práce nabídnou vzdělávací aktivity pro budoucí OSVČ a také finanční pomoc.

Nezaměstnaní, kteří předloží smysluplný podnikatelský záměr (ten úřad práce individuálně posoudí), budou moci získat čtyřicet až osmdesát tisíc korun. Lidé se ale budou muset zavázat, že svoji živnost budou provozovat nejméně po dobu, na které se s úřadem dopředu dohodnou (obvykle prý jeden až dva roky).

V rámci předposlední bodu nabídne úřad práce obcím a neziskovým organizacím dotace na mzdy. Pokud zaměstnají občany z evidence uchazečů o zaměstnání na nových pracovních místech, budou moci získat až patnáct tisíc korun (mzda plus odvody) měsíčně na jednoho zaměstnance.

Müllerová nakonec připomněla, že již od ledna letošního roku nabízí její ministerstvo a úřady práce kvalitnější a rozsáhlejší poradenství nejen lidem, kteří hledají práci, nýbrž prý také zaměstnavatelům, starostům obcí a měst a sociálním partnerům.

Lepší komunikace a přenos informací mezi kontaktními a krajskými pracovišti úřadu práce a firmami má podle ministryně zvýšit kontakt i nabídku pracovních míst.