Ministerstvu práce hrozí kvůli sKartám pokuta deset milionů korun

Vratislav Dostál

Ministerstvo práce porušilo zákon o ochraně osobních údajů, neboť poskytlo České spořitelně informace o příjemcích dávek neoprávněně. Resort musí do konce června zjednat nápravu. Ve středu o tom informoval Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ukončil kontrolu zpracování osobních údajů při vydávání karty sociálních systémů. Podle zjištění úředníků nakládá ministerstvo práce a sociálních věcí s osobními údaji uživatelů sKaret neoprávněně.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Resort, který spravuje TOP 09, musí do konce června zjednat nápravu, hrozí mu pokuta ve výši až deseti milionů korun. A to i v případě, že ministerstvo systém do konce června upraví.

„Z výsledků kontroly je třeba dovodit, že ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) neoprávněně předává osobní údaje oprávněných osob a příjemců dávek České spořitelně, a.s. aniž by k tomu byl zákonný důvod. Odstranit závadný stav bylo uloženo ve lhůtě do 30. 6. 2013. S MPSV bude zahájeno správní řízení,“ uvedl úřad v tiskovém prohlášení.

Podle ředitele úřadu Igora Němce se musí ministerstvo s touto problematikou vypořádat. Buď systém zastaví a vrátí se k původnímu stavu, nebo přijde do parlamentu s návrhem zákona. „Situaci paní ministryni Ludmile Müllerové nezávidím," uvedl Němec.

Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová pro server iDnes.cz uvedla, zvolí cestu změny zákona. „Všechny kroky bude MPSV s Úřadem pro ochranu osobních údajů průběžně konzultovat,“ doplnila Filipová.

„Dnešní rozhodnutí Úřadu na ochranu osobních údajů je samozřejmě nepříjemné. Na ministerstvu už nějakou dobu usilujeme o to, abychom změnili sKartu v lepší službu pro občany a vyhověli také námitkám dohlížejících úřadů,“ uvedla pak v rozhovoru pro Český rozhlas ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová.

Podle jejích slov ministerstvo co nejdříve zveřejní zásadní změny zákona, díky kterým se nová sKarta stane nejen vstřícnější vůči klientům, ale vyřeší také problémy, na které Úřad pro ochranu osobních údajů upozornil.

S Müllerovou souhlasí místopředseda lidovců Jan Bartošek, který se zakázkám na software pro výplatu sociálních dávek systematicky věnuje. „Jestliže ÚOOÚ dojde k závěru, že MPSV nemá data poskytnout, pak je jediným řešením změna příslušného zákona, ne smlouvy státu s Českou spořitelnou. Zaplacením pokuty se totiž protiprávní stav nezmění,“ uvedl Bartošek již v úterý.

Bartošek zároveň upozornil, že zákon o bankách výslovně uvádí, že banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu je povinna při výkonu své činnosti postupovat obezřetně, zejména provádět obchody způsobem, který nepoškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů a neohrožuje bezpečnost a stabilitu banky.

Místopředseda lidovců také připomněl, že banka a pobočka banky z jiného než členského státu nesmí podle zákona uzavírat smlouvy za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné, pro banku, zejména takové, které zavazují banku nebo pobočku banky z jiného než členského státu k hospodářsky neodůvodněnému plnění nebo plnění zjevně neodpovídajícímu poskytované protihodnotě. Smlouvy uzavřené v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Lidovci se proto podle Bartoška domnívají, že buď oba smluvní partneři (stát a Česká spořitelna) ziskovost zamlčují, nebo je smlouva pro Českou spořitelnu opravdu nápadně nevýhodná a pak lze brát její platnost v potaz.

Na základě těchto skutečností se KDU-ČSL rozhodla podat trestní oznámení na neznámého pachatele se skutkovou podstatou zneužití pravomoci úřední osoby, zneužití osobních údajů a porušení povinností při správě cizího majetku.

Právní předpisy ani smluvní vztahy ministerstva práce a sociálních věcí totiž podle Bartoška neomezují provedení systému karet sociálních systémů založeného na platformě stávajících podmínek. „Systém, umožňující výplatu prostřednictvím více bank je evidentně výhodnější jak pro ministerstvo práce a sociálních věcí, tak pro příjemce dávky,“ uzavřel Bartošek.

    Diskuse