Zastavte sKartu, je zbytečná!

Redakce DR

Redakce Deníku Referendum zveřejňuje otevřený dopis místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška a předsedy Národní rady zdravotně postižených Václava Krásy Petru Nečasovi. Po předsedovi vlády chtějí, aby zastavil zavedení takzvané sociální karty.

Vážený pane předsedo vlády,

my, účastníci happeningu před MPSV ČR, se na Vás obracíme s naléhavou výzvou, aby Vláda ČR uložila ministru práce a sociálních věcí, panu Jaromíru Drábkovi, pozastavit vydávání Karet sociálních systémů (tzv. sKarty) občanům pobírajících dávky sociální péče. K této výzvě nás vedou tyto důvody:

- Na smlouvu mezi MPSV ČR a Českou spořitelnou a.s. je podán podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a to ve věci nedodržení zadávacích podmínek obchodní veřejné soutěže.

- Senát Parlamentu ČR projednává návrh zákona senátora Zdeňka Škromacha, Boženy Sekaninové a dalších, kterým se mění zákony související se zavedením Karty sociálních systémů (senátní tisk 385). Návrh zákona je v současné době projednáván ve Výborech Senátu a je velmi pravděpodobné, že Senát návrh zákona schválí a bude postoupen k projednání Poslanecké sněmovně. Navrhovanou úpravou se omezuje platební funkce Karty sociálních systémů pouze na oblast dávek pomoci hmotné nouze. Jedná se o zásadní změnu, a tudíž je logické počkat s distribucí sKaret na ukončení legislativního procesu tohoto zákona.

Samotný systém zavádění tzv. sKaret považujeme za zbytečný. Příjemcům dávek přináší pouze komplikace. Systém není výhodný pro příjemce dávek ani pro stát. Často zmiňovaný argument, že MPSV ČR uspoří 200 - 250 mil. korun distribucí dávek prostřednictvím sKaret, považujeme za falešný a nepravdivý. A kdyby stát chtěl opravdu ušetřit a byť necitlivě zpoplatnil zasílání poštovních poukázek, nemusí tak činit prostřednictvím komerčního subjektu. Především ale zavedení celého systému stojí obrovské prostředky, protože Úřady práce musí mít doplněný software a vyčleněné pracovníky na tuto agendu. Tvrzení, že celý systém nestojí stát ani korunu je zcela nesmyslné. Budou utraceny veřejné prostředky, a to z dávek jednotlivých občanů, které jim byly přiznány.

Vážený pane předsedo vlády,

dovolujeme si Vás seznámit s dalšími argumenty, proč nelze přijmout Kartu sociálních systémů:

- Ztotožňujeme se se stanoviskem ombudsmana, který odmítá propojení veřejné listiny (průkazka ZTP) s platební kartou. Ombudsman vyzval zákonodárce, aby podali ústavní stížnost, neboť tento princip je nepřijatelný.

- Zavedení tohoto systému je ukázkovým příkladem nepřímé diskriminace, tak jak ji charakterizuje zákon č. 189/2009 Sb., tzv. antidiskriminační zákon (obecné ustanovení diskriminuje určitou skupinu občanů k přístupu ke službám).

- Je lživé tvrzení České spořitelny a.s. i MPSV ČR, že v zahraničí jsou funkční projekty distribuce dávek prostřednictvím platebních karet (jsou uvedeny státy Itálie, Holandsko, Polsko, Španělsko, Rusko a další). NRZP ČR zadala průzkum užívání platebních karet při distribuci dávek. Ve všech výše uvedených zemích je tento systém používán pouze u tzv. chudinských dávek, kde hrozí, že tyto dávky nebudou použity k nákupu potravin.

- Většina bankomatů je pro různé osoby nepřístupná jak z hlediska vzdálenosti, tak i bariérovosti. Tudíž je zřejmé, že desítky tisíc lidí si nebudou moci vybrat finanční prostředky. Pokud je budou vybírat z jiných bankomatů než ČS, zaplatí za každou transakci 40,- korun, pokud je budou vybírat u obchodníků, tzv. cash back, platí se za každou transakci 6,- korun, přičemž výběr je limitován do určité částky.

- Přibližně 40 % seniorů a osob se zdravotním postižením pobírá dávky prostřednictvím poštovních poukázek. Tato služba je poskytována bezplatně. Zavedením Karty sociálních systémů bude každý příjemce muset platit za doručení peněz poštovní poukázkou.

- Všichni držitelé sKarty si budou muset otevřít účet u České spořitelny a.s., který bude určen pouze k transakcím s těmito dávkami. Je zcela nelogické, aby občan, který má účet u jakékoliv banky a doposud mu byly dávky poskytovány na tento účet, byl povinen si otevřít extra účet u České spořitelny, aby mu přišly dávky na tento speciální účet a z tohoto účtu si je příjemci dávek převáděli na svoje standardní účty.

- MPSV ČR neustále uvádí, že držitelé sKaret si budou moci nakupovat jejich prostřednictvím v obchodních řetězcích, prodejnách COOP a podobně. Je to zcela účelová a nepravdivá argumentace. Příspěvek na péči je určen na nákup služeb a nikoliv na nákup potravin, na což jsme přitom MPSV ČR neustále upozorňováni. Poskytovatelé služeb nemají platební terminály a je možno jim platit pouze hotově, anebo převodem z účtu na účet. Avšak jakákoliv jiná transakce z účtu sKarty bude zpoplatněna.

- ČS sdělila, že na každém bankovním účtu sKarty musí zůstat minimální zůstatek. To znamená, že příjemce dávky si ji nebude moci vybrat celou, což například u příspěvku na mobilitu, který činí 400,-, je zcela nesmyslné.

- Výběry z bankomatů jsou dále limitovány tím, že bankomaty umí vydávat bankovky pouze se sudými čísly. Takže například, když příjemce dávky bude mít na speciálním účtu k sKartě zůstatek 380,- korun, tak si z bankomatu bude moci vybrat pouze 200,- korun.

- Zásadním problémem sKarty jako platební karty je skutečnost, že sKarta bude při různých žádostech kopírována jako důkaz toho, že žadatel je držitelem průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Řada dávek je tímto kopírováním dokladu podmíněna. Tímto kopírováním však druhá strana bude mít k dispozici identifikační číslo platební karty, což je velmi nebezpečně z důvodu zneužití této karty. Na internetu je možnost se dostat k detailním informacím o této kartě.

- Odmítáme současný stav, kdy smlouvy o založení speciálního bankovního účtu se uzavírají na pobočkách Úřadu práce. Stát tak prostřednictvím Úřadu práce dělá dealera privátnímu subjektu České spořitelně a. s. Domníváme se, že tím došlo k porušení všech principů, které jasně definují úlohu státu a úlohu privátních subjektů.

Vážený pane předsedo vlády,

předložili jsme Vám řadu argumentů, které jasně ukazují na nesmyslnost zavádění Karty sociálních systémů. Věříme, že po jejich zvážení vláda uloží ministru práce a sociálních věcí pozastavit distribuci karet sociálních systémů.

V úctě

Za účastníky happeningu:

Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Ing. Jan Bartošek, místopředseda KDU-ČSL

V Praze 30. srpna 2012