Omezení akademických svobod zákonnou cestou je vážnější než výstřelek prezidenta

Karolína Chloubová

Zveřejňujeme projev Karolíny Chloubové, který pronesla na čtvrteční demonstraci za obranu akademických a občanských svobodna Hradčanském náměstí.

Odsuzujeme počínání prezidenta Zemana. Není a nebude zvykem, aby prezident zasahoval do záležitostí akademické obce a znevažoval závěry vědeckých rad, rektorátu, akreditační komise. Alespoň dokud máme parlamentní demokracii, ne absolutismus, není možné, aby prezident dělil profesory do dvou kategorií — podle svého vkusu. Na to iniciativa Za svobodné vysoké školy nepřistoupí — přistoupíte na to Vy?

Iniciativa Za svobodné vysoké školy sepsala otevřený dopis, který míří na širokou veřejnost a zejména na akademiky, aby podpisem odsoudili počínání prezidenta. Dopis během velice krátké doby podepsalo 1610 lidí a z toho 11 docentů, aspirantů na profesorský titul. Tito stvrzením podpisu solidárně odmítli převzít si titul od prezidenta v případě, že se situace nevyjasní.

Prezident se pod naším tlakem umoudřil, docenta Putnu profesorem jmenuje, ale titul mu z vlastních rukou nepředá. Nevysvětlil uspokojivě, proč s ním takto neuctivě jedná. Nebo snad přijímáte prezidentovo vysvětlení, že neuznává ty vysokoškolské pedagogy, kteří svobodně vyjadřují svou homosexualitu na průvodech hrdosti? My ne! Odmítáme jakoukoli homofobii.

Prezidentovo chování nelze akceptovat. Naše výzva proto stále trvá. Pokud prezident říká, že jeden z našich profesorů není hoden převzít titul z jeho rukou, a není schopen udat relevantní důvod proč, my říkáme, že naopak prezident není hoden tyto tituly našim budoucím profesorům předávat.

Akademická svoboda a nezávislost je pro nás důležitá! Heslo, se kterým se nyní opět ztotožňuje celá řada akademiků a studujících, když se staví na jejich obranu. Nezapomínejme ale, že akademické svobody jsou v ohrožení permanentně! A především — není to ani zdaleka jen prezident, kdo útočí.

I když vláda prezidenta nyní slovy odsuzuje, je to především ona, která nerespektuje fungování akademických samospráv. A je to vláda, která začala s vysokými školami jednat jako s podřízenými. Postoj vlády ke kauze kolem jmenování je proto ukázkou čirého pokrytectví!

Snahy akademické svobody oklešťovat, podřizovat fungování vysokých škol manažerskému principu nebo nahrazovat veřejné financování vzdělání zaváděním školného — tyto snahy jsou zde přítomné přinejmenším od takzvané Bílé knihy terciárního vzdělávání.

V současné době se stále projednává novela vysokoškolského zákona. Ta přímo navazuje na reformu vysokého školství, která vyvolala nejsilnější studentské protesty od listopadu 1989 — známé jako Týden neklidu — a následně rezignaci ministra Josefa Dobeše.

Stávající novela obsahuje řadu problematických bodů, které omezují pravomoci akademických senátů, proponují manažerský model řízení a přinášející mnoho nejistot. Není pochyb, že omezení akademických svobod zákonnou cestou je daleko vážnější než jeden výstřelek prezidenta.

Jak řekl rektor Karlovy Univerzity Hampl: „Opět se ukázalo, že okamžiky, kdy je takovýchto razantních vystoupení třeba, jsou v této zemi až příliš časté.“ Buďme stále ve střehu!

Ať už to bude nekvalitní reforma vysokých škol, vládní nebo prezidentská zvůle — na rovinu říkáme, že akademické svobody budeme bránit i zítra, i za rok — se stejným nasazením!

  Diskuse
  MT
  May 27, 2013 v 15.25

  ... diktátor Zeman podepíše nepředává, čimž ponižuje Putnu (pokud si Putny nevážím, nikdo mi nemůže zakázat ho ponížit) - ale samotné agendy se chce prezident zbavit

  Díkybohu ...

  dost netypický diktátor omezující akademické svobody ...

  ... hysterický blábol ...