Špidla: Vládní návrh zákona o Šumavě je sporný a neřeší problém

Vratislav Dostál

Kromě ekologických organizací a vědců ze stínové rady kritizuje vládní zákon o Šumavě také ČSSD. Podle jejich stínového ministra životního prostředí Vladimíra Špidly návrh zákona neodpovídá z žádného hlediska významnosti problému šumavského parku.

Taktéž opoziční sociální demokraté kritizují vládní návrh zákona o Národním parku Šumava. Podle jejich stínového ministra životního prostředí Vladimíra Špidly návrh ministra Tomáše Chalupy neodpovídá z žádného hlediska významnosti problému spojeného s Národním parkem Šumava. Chalupův zákon už dříve kritizovali ekologové a Stínová vědecká rada Národního parku Šumava.

Špidla ve čtvrtek připomněl, že sociální demokraté považují šumavský park z pohledu ochrany životního prostředí za zcela mimořádné území, jehož význam přesahuje české hranice. „Dlouhodobé zachování jeho přírodní hodnoty považuje ČSSD za celonárodní zájem. Proto řešení tohoto problému v Parlamentu České republiky věnuje mimořádnou pozornost,“ uvedl expředseda ČSSD a stínový ministr životního prostředí.

Připomněl také, že zákonodárcům nyní leží na stole dva návrhy o Národním parku Šumava, první vypracovalo ministerstvo životního prostředí, druhý Plzeňský kraj. Zákonodárci tak nyní podle Špidly stojí před značně obtížným úkolem, jak zajistit zájem ochrany životního prostředí a současně jej uvést do souladu s ostatními oprávněnými zájmy na tomto rozsáhlém území.

„Současná verze vládního návrhu bohužel ze žádného hlediska neodpovídá významnosti problému spojeného s Národním parkem Šumava. Mění většinu území Národního parku z pohledu ochrany přírody na chráněnou krajinnou oblast. A to považuje sociální demokracie za opravdu chabý výsledek,“ zdůraznil Špidla.

Podobně jako ekologové či vědecká obec i Špidla kritizuje, že Chalupův návrh zákona nebyl řádně legislativně projednán, což by se podle něj u vládních předloh nemělo stávat. „Neprošel mimo jiné schválením legislativní rady Vlády ČR. Proto jsou v něm podle názoru mnohých renomovaných expertů hrubé a neopravitelné legislativní chyby. Za spornou lze považovat i soulad s Ústavou České republiky,“ uvedl Špidla s tím, že vládní předloha proto nepředstavuje spolehlivou základnu pro projednání tak důležité věci zákonodárným sborem.

„Jistou výhodou je, že se v současné době ve Sněmovně nachází Plzeňská předloha, která bohužel také není dokonalá a vyžaduje ještě poměrně velmi mnoho obtížné a citlivé práce, aby odpovídala očekáváním a významnosti svého zadání. Přesto je vhodnější základnou a dává naději na dosažení potřebného konsensu v této pro zájmy státu významné otázce,“ vysvětlil Špidla.

„Národní park Šumava považuji za Katedrálu svatého Víta české ochrany životního prostředí. Pevně věřím, že se tak Šumava konečně, jak doufám dočká dobrého zákona, který nezbytně ke svému rozvoji potřebuje,“ uzavřel Špidla. Vládní předlohu zákona o Šumavě kritizují ekologové, Strana zelených či Stínová vědecká rada. Předloha mění zóny parku a umožňuje zásahy proti kůrovci i v nejpřísněji chráněné oblasti. Návrh zásadně změní dosavadní pravidla péče o národní park.

Chalupův zákon například navrhuje zmenšit území doposud ponechané přírodě o 5 500 hektarů, začít kácet v pralese na Smrčině, v kaňonů Křemelné, či kolem Ptačího potoka v Modravských slatích. Kácení v těchto místech bylo dosud nelegální. Zároveň rozšiřuje zóny, ve kterých je možné stavět sjezdovky a hotely.

Ráj pro developery vznikne kombinací Chalupova návrhu a nedávno schváleného zákona o Státním pozemkovém úřadě, který dal šumavským obcím právo získat bezúplatně státní pozemky v zastavěném území nebo zastavitelné ploše právě v těchto zónách parku. Zatímco v jiných chráněných územích, obce pozemky získají pouze za podmínky, že na nich postaví pouze veřejně prospěšné stavby, na Šumavě je tato podmínka explicitně zrušena. V nově rozšířených třetích zónách parku se tedy bude moci stavět cokoliv.

Podle Chalupy ale zákon parku přinese lepší stabilitu a efektivnější ochranu přírody. „Od mého příchodu na ministerstvo v lednu 2011 jsem jasně deklaroval, že nový návrh zákona o Národním parku Šumava je jednou z mých priorit. Mojí snahou bylo předložit takový zákon, který vyslyší i názory vědců, starostů, ekologů nebo zástupců občanských sdružení, které mají k zákonu co říci. Jsem proto rád, že se toto úsilí zúročuje a že kabinet náš návrh podpořil," uvedl již dříve ministr životního prostředí pro server iDnes.cz.

Taktéž podle prvního místopředsedy vládní TOP 09 Miroslava Kalouska je Chalupův návrh zákona přijatelným kompromisem. Podle Strany zelených je ale zjevné, že cílem zásadní změny pravidel formou nového zákona je legalizace jeho dosavadního nezákonného postupu.

Světový svaz ochrany přírody (IUCN) již loni varoval, že v případě přijetí takových pravidel by Šumava přišla o mezinárodně uznávaný statut národního parku a byla by vyškrtnuta ze světového seznamu národních parků, který vede OSN. Za zachování Národního parku Šumava a zajištění ochrany unikátní přírody apelovalo na ministra Chalupu a poslance také 72 ředitelů evropských národních parků a předních evropských odborných institucí.