Sociální demokraté mají plán pro vznik nových mateřských školek

Vratislav Dostál

Opoziční ČSSD považuje situaci, kdy kvůli neschopnosti vládní koalice není pro téměř šedesát tisíc dětí místo ve veřejných mateřských školách, za neudržitelnou. Podle nich je třeba situaci řešit systémově.

Opozičním sociálním demokratům se nelíbí stav, kdy není takřka pro šedesát tisíc dětí místo v mateřských školkách. Podle jejich stínového ministra školství Marcela Chládka je stávající situace neudržitelná. „Sociální demokracie považuje za neudržitelnou situaci, kdy kvůli neschopnosti vládní koalice není pro téměř šedesát tisíc dětí místo ve veřejných mateřských školách,“ uvedl Chládek.

Podle něj není možné, aby se ministerstvo školství k rodinám s dětmi obracelo zády a vinu za problém nedostatečné kapacity školek svalovalo na obce a starosty. „Ministerstvo a vláda jsou tu od toho, aby problémy řešily, nikoli je zametaly pod koberec,“ zdůraznil Chládek a dodal, že ČSSD považuje za nutné situaci řešit systémově. Chládek proto navrhl sadu opatření, jejichž realizace by podle něj vedla k nápravě.

Prvním opatřením je využití stávajících peněz z fondů Evropské unie. „Realokaci nevyčerpaných peněz z operačního programu OPVK, kde je podle informací ministerstva školství k dispozici pět miliard korun, u kterých hrozí, že o ně Česká republika přijde,“ vysvětlil Chládek. „Tyto peníze je nutné realokovat na rozvoj předškolního vzdělávání v ČR — rozšíření kapacity předškolních zařízení,“ dodal.

Dalším opatřením, které sociální demokraté navrhují, je přesměrování peněz z fondů Evropské unie v novém plánovacím období do rozvoje předškolního vzdělávání. „ČSSD je pro vytvoření nové prioritní osy tak, aby peníze z fondů EU, které jsou určeny pro rozvoj školství, směřovaly v plánovacím období 2014-2020 také do předškolního vzdělávání — rozšíření kapacity předškolních zařízení,“ uvedl Chládek.

Třetím krokem, který by pomohl napravit stávající stav, je podle Chládka založení fondu bezúročných půjček při ministerstvu financí, které by pro realizaci nových školek využívali starostové. Chládek zdůraznil, že ČSSD vnímá problém v oblasti předškolního vzdělávání jako zásadní. „Jsme proto připraveni projednat tyto návrhy napříč politickým spektrem tak, abychom situaci co nejdříve řešili,“ vysvětlil stínový ministr školství.

ČSSD je podle Chládka také přesvědčena, že jako rychlé řešení nedostatečné kapacity mateřských školek by mohlo posloužit rozšíření zařízení pomocí například montovaných staveb či dřevostaveb. „Výhoda tohoto řešení je především rychlost, kdy taková stavba je vybudována během třech měsíců,“ uzavřel Chládek s tím, že dalším plusem těchto staveb je jejich multifunkčnost, neboť se mohou velice rychle transformovat například ve startovací byty pro rodiny s dětmi.

    Diskuse