Ministerstvo prostředky na živou kulturu našlo. Demonstrace přesto bude

Vratislav Dostál

Podle iniciativy Zachraňte kulturu 2013 důvod pro konání demonstrace za živou kulturu trvá i přesto, že ministerstvo kultury slíbilo úspory na vlastním provozu a navýšení grantů, které předtím drasticky krátilo.

Ministerstvo kultury ve středu oznámilo, že prostředky na živou kulturu ve svém rozpočtu najde. Údajně ve výši loňské částky, z vlastních rezerv a kvůli opatřením směřujícím k redukci svého úřadu.

Podle zástupců iniciativy Zachraňte kulturu 2013, která svolala na čtvrteční odpoledne před ministerstvo demonstraci, nicméně důvod k veřejným protestům nadále trvá. Upozorňují na absenci systémových řešení, netransparentní tvorbu rozpočtu bez potřebných analýz, nulový dialog s kraji a obcemi o vícezdrojovém financování a další klíčové potíže.

„Jsme rádi, že se nám spolu se zástupci grantových komisí a dalšími iniciativami podařilo přesvědčit ministerstvo k navýšení prostředků alespoň na loňskou úroveň. Už ta ale byla na hranici přežití, vládou schválená Koncepce účinnější podpory umění počítala pro léta 2012 i 2013 s částkou na Kulturní aktivity o čtyřicet procent vyšší. Proto považujeme za zásadní dále jednat a mimo jiné poukazovat na hluboké podfinancování celého resortu,“ uvedl za iniciativu její mluvčí Adam Borzič.

Organizátoři protestů vnímají pozitivně ještě jeden „vedlejší efekt“: kvůli jejich protestům státní úřad sáhnul na vlastní provoz a přesunul peníze na to, kvůli čemu je ministerstvo opravdu zřízeno — tedy na samotnou kulturu.

„Ministerstvo k navýšení — ovšem k navýšení na již tak velmi omezenou podporu roku 2012 — přistoupilo po sérii masivních protestů a podpisů pod petici Zachraňte kulturu 2013," uvedla iniciativa v tiskovém prohlášení.

S textem petice se neztotožnili pouze zástupci kulturní obce, nýbrž i osobnosti napříč širokým společenským spektrem, jedním z  podporovatelů je například předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Kromě petice vznikly další otevřené dopisy a iniciativy, apelující na řešení krizové situace v podpoře živé kultury.

Kritici vytýkají ministerstvu kultury především nesystémové rozhodování o podpoře živé kultury a nekompetentní manažerské vedení. Upozorňují například na to, že v 90.letech minulého století byli všichni náměstci ministra odborníky, zatímco v současnosti to jsou prioritně politici, kteří žádný dialog s experty nevedou.

„Demonstrace se rozhodně bude konat. Zvýšení z destrukčních čísel pro letošní rok na čísla kritická z minulého roku nadále potvrzují letitý likvidační trend kulturní politiky ministerstva a vzniklou situaci řeší jen pro tuto chvíli,“ vysvětlil Borzič s tím, že chtějí přimět příslušná zodpovědná místa, aby uvedla v život dlouhodobější mechanismy, které budou zárukou stabilního a transparentního prostředí podpory živé kultury.

Pokud stávající vedení ministerstva kultury nebude schopno na výzvy iniciativy závazně reagovat, dodržovat vlastní platnou státní kulturní politiku a vytvořit efektivní systém podpory živé kultury, trvají zástupci iniciativy nadále na odvolání vedení ministerstva, jmenovitě ekonomického náměstka Martina Sankota a ministryně kultury Aleny Hanákové.

Projekty tzv. živé kultury zahrnují nezávislá divadelní a taneční představení, výstavy výtvarného umění, koncerty a festivaly, vydávání kulturních časopisů, autorská čtení, literární festivaly a mnohé další aktivity. Peníze na tyto projekty jsou rozdělovány v otevřených grantových soutěžích pomocí odborných grémií.

  Diskuse
  February 16, 2013 v 8.9
  Chybí článek, že demonstrace proběhla, jak proběhla, kdo promluvil a co z toho vzešlo či vzejde.

  Nebo jsem ho na DR přehlédl?
  February 18, 2013 v 9.23
  V dnešním Právu ministrině snižování
  celkových výdajů na kulturu popírá, dle jejich doložených čísel se příspěvek na kulturu naopak zvýšil. Jen s tím, že stát dá sice méně, ale zase o dost více přispěje EU. Tak jak to s těmi výdaji tedy je? Kdo z nás dělá voly? Myslím, že to je zásadní otázka.