Přípravný výbor chce referendum v Plzni spojit s prezidentskými volbami

Vratislav Dostál

Členové přípravného výboru referenda proti stavbě obchodního centra Aréna v Plzni podali k soudu návrh na vyhlášení místního referenda. Přípravný výbor požaduje spojení referenda s prezidentskými volbami, které proběhnou v polovině ledna příštího roku.

Členové přípravného výboru referenda proti stavbě obchodního centra Aréna v Plzni podali v pátek k plzeňskému Krajskému soudu návrh na vyhlášení místního referenda, které svým podpisem podpořilo téměř dvacet tisíc občanů regionu. Přípravný výbor požaduje spojení referenda s prezidentskými volbami, které proběhnou 11. a 12. ledna 2013.

„Návrh na vyhlášení místního referenda v Plzni jsme podali v pátek 5. října 2012 datovou schránkou prostřednictvím advokátní kanceláře Šikola & partneři, která pro nás žalobu zpracovala,“ uvedl mluvčí a zmocněnec přípravného výboru Martin Marek s tím, že se rozhodli podat žalobu na vyhlášení místního referenda v Plzni poté, co o jím předloženém návrhu zastupitelé údajně v rozporu se zákonem nerozhodli.

„Přestože plzeňští zastupitelé jednali o našem návrhu několik hodin, nakonec o referendu nerozhodli v souladu se zákonem. Zákon o místním referendu zastupitelům dává pouze dvě možnosti, a to rozhodnout o vyhlášení nebo rozhodnout o nevyhlášení referenda,“ vysvětlil Marek.

Nevyhlášení referenda je podle něj možné pouze pokud by byly navržené otázky nehlasovatelné. „Jinou možnost zastupitelé ze zákona nemají. I přesto někteří zastupitelé na jednání zastupitelstva deklarovali, že otázky považují za hlasovatelné, ale pro vyhlášení referenda hlasovat nebudou. Podle našeho názoru tak jednoznačně porušili zákon o místním referendu,“ doplnil Marek.

Podle přípravného výboru navíc výsledek jednání zastupitelstva nepřinesl žádné platné usnesení, neboť zastupitelé neschválili ani vyhlášení referenda, ani jeho nevyhlášení. „Primátor předložil jménem Rady města Plzně návrh čtyř usnesení, zastupitelstvo však hlasovalo pouze o dvou, a to o vyhlášení referenda o obou otázkách a následně o vyhlášení referenda o první otázce. O druhé otázce ani o nevyhlášení referenda zastupitelé vůbec nehlasovali.“ vysvětlil Marek.

„Jsme přesvědčeni, že zastupitelé odmítli vzít na sebe politickou zodpovědnost a rozhodnout o vyhlášení referenda, což může vycházet i z toho, že Rada města Plzně předložila referendum k hlasování ve formě, která není v souladu se zákonem o místním referendu. Přestože zastupitelé věděli, že náš návrh je oprávněný, rozhodli se zachovat pasivně a vyhlášení referenda ponechat na soudu,“ doplnil Marka Petr Vaněk, který je také členem přípravného výboru.

Přípravný výbor v žalobě navrhuje vyhlášení referenda o obou navržených otázkách, a to v termínu prezidentských voleb 11 a 12. ledna 2013. „Od počátku chceme, aby se referenda v Plzni mohlo zúčastnit co nejvíce Plzeňanek a Plzeňanů, proto navrhujeme spojení referenda s termínem prezidentských voleb,“ vysvětlil Vaněk.

Termín místního referenda s konečnou platností určí soud, který o žalobě přípravného výboru rozhodne do třiceti dnů, tedy nejpozději 5. listopadu 2012. Podle členů přípravného výboru by soudci měli posuzovat hlasovatelnost jednotlivých otázek bez ohledu na hypotetické ekonomické dopady referenda na městský rozpočet.

„Taková úvaha nepřísluší ani soudu ani zastupitelům, ale výlučně občanům, kteří budou v následném referendu hlasovat,“ tvrdí aktivisté.

    Diskuse