Místní referendum o stavbě obchodního centra v Plzni nebude. Aspoň zatím

Vratislav Dostál

Zastupitelé Plzně neschválili referendum o stavbě obchodního centra Aréna. Pro jeho vypsání bylo sedmnáct z jednačtyřiceti přítomných zastupitelů, především z TOP 09, Občanů.cz. Zastupitelé ČSSD hlasovali nejednotně. Referendum podpořili pouze čtyři.

Plzeňští zastupitelé v pondělí neschválili místní referendum o stavbě obchodního centra Aréna. Znamená to, že se referendum neuskuteční společně s krajskými volbami. Podle informací Deníku Referendum se iniciátoři petiční akce za vypsání referenda obrátí se správní žalobou ke krajskému soudu, který může městu konání plebiscitu nařídit.

Pro vypsání referenda bylo sedmnáct z jednačtyřiceti přítomných zastupitelů. O tom, zda má město vyhlásit referendum s dvěma otázkami, tedy i se změnou územního plánu, hlasovaly jednotlivé kluby takto:

ODS: pro 0, proti 5, zdrželi se 0, nehlasovali 7, nepřišli 2;

ČSSD: pro 4, proti 4, zdrželi se 3, nehlasovali 2, nepřišli 1;

TOP 09: pro 5, proti 0, zdrželi se 0, nepřišli 2;

Občané.cz: pro 4, proti 0, zdrželi se 1;

Pravá volba: pro 0, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 1;

KSČM: pro 4, proti 0, zdrželi se 0, nepřišli 1.

Plzeňští sociální demokraté přitom ještě minulý týden deklarovali, že uznávají obecný princip přímé demokracie, k jehož nástrojům patří i referendum. A dodali, že chtějí podpořit smysluplný návrh referenda, který bude vycházet z požadavků občanů. Zdůraznili také, že se nebrání ani tomu, že by místní referendum mohli na základě jednání s občany sami iniciovat.

Přesto se jejich klub na jednotném stanovisku neshodl. Pro vypsání referenda hlasovali nakonec pouze čtyři. Proti referendu hlasovali také čtyři, tři z nich se hlasování zdrželi. Podle Plzeňského deníku řadu z nich přesvědčil předběžný účet spočtený ekonomickým náměstkem primátora Martinem Zrzaveckým.

„Jednal jsem s vlastníky pozemků v dotčeném území, kde by se měl referendem měnit územní plán. Podle předběžných odhadů jsme za částkou pět miliard korun," uvedl Zrzavecký s tím, že spojená škoda´ byla při rozhodování zastupitelů největším problémem.

Redakce Deníku Refedrendum po pondělním hlasování zastupitelů požádala Zrzaveckého o komentář ke způsobu, jakým se sociální demokraté k otázce místního referenda postavili. Nejednotu zastupitelského klubu ČSSD zdůvodnil tím, že koncept referenda nebyl připraven tak, aby reflektoval všechny souvislosti, a také všechny důsledky — zejména ty, které se týkají ekonomických dopadů na hospodaření města Plzeň.

„Je důležité zdůraznit, že se nejednalo o stanovisko zastupitelského klubu ČSSD jako celku, které by pro jeho členy bylo závazné. Bylo na každém jednotlivém zastupiteli, jak se pod tíhou relevantních argumentů rozhodne,“ zdůraznil Zrzavecký s tím, že zastupitelé ČSSD nemohou ignorovat postoje bezmála dvaceti tisíc občanů, kteří podpisové archy, podporující referendum, podepsali.

„Zároveň ovšem nemohou ignorovat ani fakt, že pozemky, které by měly případnou změnou územního plánu změnit svůj statut, jsou ve vlastnictví soukromých majitelů, a ti si je zakoupili za tržní ceny,“ vysvětlil předseda klubu zastupitelů ČSSD v Plzni.

Podle něj by případná změna územního plánu logicky vyvolala řadu žalob a ve finále by měla zásadní dopady na městské finance v řádu stovek milionů korun. „Přece nemohu zvednout ruku pro něco, na co město nemá a nikdy mít nebude, nechci uvést Plzeň až do bankrotu," doplnil v rozhovoru pro Plzeňský deník Petr Osvald z ČSSD. Naopak zastupitelé KSČM, TOP 09 a většina Občanů.cz tvrdí, že lidé mají na referendum právo. A to i v podobě, kterou navrhoval pětiční přípravný výbor.

Podle zmocněnce přípravného výboru Martina Marka podají iniciátoři petice za referendum žalobu. „Je možné, že soud uzná, že druhá otázka je nehlasovatelná, ale bude posuzovat každou otázku zvlášť, stejně jako to měli udělat zastupitelé," vysvětlil Marek pro ČTK s tím, že soud také stanoví termín konání plebiscitu, zřejmě při lednových prezidentských volbách.

Podle aktivistů hlasování mnohých zastupitelek a zastupitelů nelze označit za nic jiného než výsměch zákonům České republiky a výsměch jednoznačně deklarované vůli občanek a občanů města Plzně. „Ve včerejší diskuzi a hlasování prohrála vůle občanů a vyhrála zvůle většiny zastupitelstva,“ uvedli na svém facebookovém profilu.

Návrh přípravného výboru na vyhlášení místního referenda v Plzni se týká prostoru po bývalém Domu kultury Inwest v dolní části Americké třídy, na kterém má vyrůst obří nákupní centrum. Podle architekta a člena přípravného výboru Filipa Kastla úspěch referenda a kladné odpovědi v něm mohou získat čas k hledání a ustavení uceleného konceptu nejen dotčené lokality, nýbrž i blízkého okolí na protějším břehu řeky Radbuzy.

„Celé okolí by mělo být navzájem provázané a patřit k sobě, nikoliv být tvořeno střípky arogantní a egoistické architektury, jako je to v případě návrhu Corso Americká nebo možného rozšíření sousedního OC Tesco. Výsledky zkoumání by měly být dobrým podkladem pro hledání alternativního investora/investorů, který má ochotu pro smysluplné spolubudování města, které slouží a bude sloužit hlavně jeho obyvatelům,“ vysvětlil architekt a člena přípravného výboru Kastl.

Plzeňští zastupitelé nejednali o prostoru po Domu kultury poprvé, dosud však všechny podněty občanů odmítali. Členové přípravného výboru již dříve opakovaně upozornili, že jsou připraveni obrátit se na soud, pokud by snad chtěli zastupitelé či úředníci vyhlášení místního referenda bránit.

    Diskuse