Referendum v Plzni nebude kvůli ČSSD

Martin Marek

Autor popisuje okolnosti neschválení návrhu na konání referenda o stavbě obchodního centra v Plzni. Z jednání zastupitelů ČSSD vyvozuje závěr,že tuto stranu nezajímají občané ani její program. Je ovládána lobbisty a zájmy místních politiků.

ČSSD v pondělí posunula v Plzni hranici pohrdání občany a demokracií o další stupeň, podařilo se jí v tom předběhnout i ODS, která je svým pohrdáním občany a občanskou společností známa už od dob tatíčka zakladatele.

Pro referendum, okleštěné o jednu z navržených otázek, hlasovali i zastupitelé ODS. Většina zastupitelů ČSSD však byla proti nebo se zdržela. Přitom právě hlasy ČSSD, strany, která má referendum ve svém programu a ještě před rokem se bila v prsa, že spojí s krajskými volbami referenda o krajských otázkách, potopily referendum v Plzni a plivnuly do tváří téměř dvaceti tisícům Plzeňanek a Plzeňanů, kteří si referendum podle zákona vyžádali.

Občané Plzně nechtějí další obchoďák

V Plzni si po téměř roce snahy občané vymohli možnost rozhodnout svými hlasy v referendu o tom, jak má vypadat jedno z nejcennějších území města mezi vlakovým nádražím a náměstím na dolní části Americké třídy. A především chtěli hlasovat o tom, zda v samotném centru Plzně vyroste obří obchodní centrum, které denně přitáhne tisíce dalších aut do centra města i na zklidněné nábřeží řeky Radbuzy.

Snaze o vypsání referenda předcházelo dvouleté občanské úsilí o zabránění výstavbě obří krabice nákupního centra OC Aréna/Corso Americká jinými dostupnými prostředky. Více než 9200 lidí podepsalo petici, ve které odmítali další obchodní centrum, žádali veřejnou diskusi a architektonickou urbanistickou soutěž na celé území.

Opakovaně chodili vystupovat na jednání zastupitelstva, vyžádali si svými podpisy projednání změny územního plánu dle zákona o obcích v zastupitelstvu, psali články, pořádali demonstrace, našli zastání u architektů, urbanistů, památkářů, architektonické komory… Vše marně, vládnoucí plzeňská koalice ODS a ČSSD byla hluchá.

Proto se v září loňského roku občané Plzně rozhodli, že využijí posledního nástroje, který mají, a pokusí se vyvolat místní referendum, jež by zabránilo postavení OC Aréna/Corso Americká. Referendum by rozhodlo o změně územního plánu a zavázalo zastupitele podniknout všechny kroky, které jim zákon umožňuje, pro zabránění stavbě obří nákupní krabice v samotném centru Plzně.

Po deseti měsících přípravný výbor a s ním několik stovek dobrovolníků nasbírali téměř patnáct tisíc podpisů občanů města Plzně pod návrh na uspořádání místního referenda. Potřebných deset procent voličů je něco málo více než 13 300 podpisů.

Magistrát města Plzně při přezkoumávání návrhu nedodržel zákon a návrh přezkoumával déle, než mu umožňuje zákon, na což upozornili i právníci Transparency International. Nakonec tři dny po uplynutí zákonné lhůty vrátil magistrát přípravnému výboru návrh zpět s tím, že chybí více než 2000 podpisů do zákonné hranice pro vypsání referenda.

Část podpisů magistrát označil jako neplatné zcela svévolně. V Plzni se vzedmula vlna nespokojenosti a během pouhých sedmi dnů přípravný výbor svůj návrh doplnil o dalších téměř pět tisíc podpisů a vrátil jej magistrátu. Ze strany magistrátu následovaly další obstrukce, přehledně je shrnuje dokument — historie návrhu přípravného výboru.

Průtahů ze strany plzeňského magistrátu využil plzeňský primátor Baxa a rozhodl se, že vyhlásí své referendum pouze o jedné z otázek navržených přípravným výborem a to na základě stanoviska ministerstva vnitra k referendu v Plzni, které několik dní tajil před veřejností, novináři i zastupiteli a předložil jej zastupitelům na stůl až při jednání zastupitelstva.

Tento návrh všichni zastupitelé kromě ODS odmítli a opozice požádala o svolání mimořádného zastupitelstva, které mělo rozhodnout o návrhu vyhlášení referenda ve znění otázek předloženém přípravným výborem.

Pondělní mimořádné jednání zastupitelstva města Plzně jednalo o návrhu přípravného výboru vyhlásit místní referendum Plzni, který podpořilo svým podpisem téměř dvacet tisíc občanů. Návrh přípravného výboru byl magistrátem prohlášen za bezvadný, zastupitelé tedy rozhodovali pouze o tom, zda referendum vyhlásí nebo nevyhlásí.

Předem deklarovaly podporu referendu kluby zastupitelů TOP 09, Občané.cz a KSČM. Místní pravicové uskupení Pravá volba pro Plzeň si svoji podporu referendu rozmyslelo a hlasování se zdrželo. Rozhodnutí o vypsání referenda tudíž leželo na velké koalici občanských a sociálních demokratů.

Jak hlasovala ODS

Občanští demokraté předem avizovali, že nepodporují žádná referenda (kromě těch, která sami nevyhlásí, viz euro) a ústy náměstka Petra Runda a krajského kmotra Jurečka dokonce záměr OC Aréna/Corso Americká během roku vítali.

Primátor Martin Baxa (ODS) u petičních stánků referenda opakoval, že on sám je ze strany, která referenda nepodporuje. Zamítavý postoj ODS tedy nikoho nepřekvapil.

Překvapila jen snaha plzeňského primátora Baxy narychlo a netransparentně vyhlásit referendum o jedné z otázek, kterou si sám vybral, a donutit tak přípravný výbor podat žalobu na neplatnost referenda ještě před krajskými volbami.

Náhlý ideologický názorový obrat primátora Plzně je ještě lépe pochopitelný při pohledu na čtvrté místo kandidátky ODS pro krajské volby.

Referendum potopila ČSSD

Sociální demokraté mají ve svém programu referenda jak na místní, tak na krajské a celostátní úrovni. Nikdo, kdo je levicově orientovaný, by nečekal, že referendum, které si občané vyžádali podle zákona, potopí právě ČSSD.

Plzeňská ČSSD před týdnem vydala rozhořčenou tiskovou zprávu, v níž předseda plzeňské ČSSD a náměstek primátora Martin Zrzavecký obviňuje primátora Baxu z populismu a zneužití veřejné funkce za to, že chtěl vyhlásit své vlastní referendum a nikoli referendum, které si vyžádali občané.

Sociální demokraté zároveň veřejnost ujistili, že budou podporovat referendum, jež si vyžádali občané, případně, že jsou ochotni dle požadavků občanů návrh na vyhlášení referenda upravit. Přesto ČSSD v pondělí návrh na vyhlášení referenda nepodpořila.

Někteří zastupitelé z ČSSD se zdrželi, byli proti nebo nehlasovali vůbec, a to přestože byli přítomni. Ze čtrnácti zastupitelů ČSSD čtyři hlasovali proti (!), dva nehlasovali vůbec (!), tři včetně Zrzaveckého a senátora Bise se zdrželi. Radní pro dopravu Šimák raději nepřišel a pouze čtyři zastupitelé ČSSD byli pro návrh na vyhlášení místního referenda v Plzni. Devět z přítomných zastupitelů ČSSD tak hlasovalo proti referendu.

K vyhlášení referenda chybělo přesně sedm hlasů.

ČSSD smrdí od paty až k hlavě

Proč to celé vlastně píšu? Chci na stránkách levicového Deníku Referendum všechny dosud naivní obhájce sociálních demokratů na konkrétním aktuálním plzeňském příkladě upozornit, že ČSSD se v pohrdání občany a nerespektování demokratických pravidel nikterak neliší od ODS.

ČSSD je stejnou stranou jako ODS, nezajímají ji občané, ani občanská společnost a je ovládána lobbisty, kmotry, zájmy místních politiků, i jejich vlastní nekompetentností a neschopností. Nezajímají ji občané ani její vlastní program.

Vzývání Jiřího Dientsbiera jako kandidáta „občanské společnosti“ je tak naprostý výsměch. Jeho podpora a vystrčení do popředí má pouze zakrýt politickou špínu ve straně mafiánů, anebo v lepším případě podržtašků ODS, kterou jsme viděli v pondělí v Plzni, nebo už předtím v kraji Ústeckém, Jihomoravském, Jihočeském, Brně, Liberci, Praze…

Nyní si, vy naivní, co stále věříte v ČSSD, škrtněte ze svého seznamu další velké město, město Plzeň. ČSSD se v Plzni ani jednou (!) za celé tři roky nezabývala nesouhlasem a protesty občanů proti OC Aréna/Corso Americká a to ani jako opoziční strana před volbami 2010, natož jako strana vládnoucí.

Nevyhlášení referenda v Plzni je dalším stupněm pohrdání právním státem a demokracií ze strany ODS a ČSSD. Co bude následovat? Nevyhlášení voleb? Změna Ústavy po Běloruském vzoru…?