Komu byl určen premiérův projev

Milan Hanyš

Za vyjádřením premiéra není nutné vidět jen snahu podpořit český export, nebo zalíbit se Václavu Klausovi. Je třeba též vyjít vstříc zájmům Petra Kellnera, který má v Číně velké plány s Home Creditem.

Kdyby Nečasovi tak moc záleželo na exportu členů Svazu průmyslu a dopravy do Ruska a Číny, mohl by pro to udělat podstatně víc. V sousedním Německu například studuje zhruba dvacet pět tisíc čínských studentů, výměnné pobyty probíhají již na úrovni středních škol. Němci vědí, proč to dělají: usnadňuje to byznys a vytvářejí se kontakty, jež otevírají cestu ke kulturní a obchodní výměně. Takový cíl však vyžaduje kvalitní školství a účinnou stipendijní politiku, ale byl by dlouhodobě účinnější než krátkodobé projevy servility.

Jenže v premiérově brněnském projevu jde spíš o něco, či někoho jiného. Klíčovým politickým a ekonomickým hráčem je zde Petr Kellner, který má se svým Home Creditem velké plány v Číně: růst počtu úvěrů je zde zatím meziročně až trojnásobný. Získat licenci na celostátní působení však nebude jen tak a Klaus i Nečas tak možná jen dělají to, co potřebuje on.

Součástí snahy o získání licence jsou Kellnerovy rozsáhlé lobbistické akce: Livie Klausová spolu s místopředsedou senátu Zdeňkem Škromachem či Petrem Dvořákem, ředitelem České televize, nedávno přivezli do Číny práva na vysílání kresleného Krtečka. Podle novináře Reflexu Jaroslava Plesla by měl na podzim — v rámci přednáškového turné - dorazit i sám Václav Klaus. „Když je Petr Kellner schopen přivézt do Pekingu Klause, vypovídá to v zahraničí mnohé o moci, kterou disponuje v Praze“, napsal Plesl (Reflex 34, 23. srpna 2012).

Snad tedy nejde tak moc o podnikatele ze Svazu průmyslu a dopravy, ale o opravdu velký byznys, který se bez politického krytí těžko obejde. Jedna věc je export, řekněme třeba škodovek, nebo piva, kde jde zejména o poměr značky, kvality a ceny; jinou věcí je energetika, bankovnictví, či pojišťovnictví. Zvláště v Číně se takový byznys bez lobbingu a politických kontaktů neobejde. Získá-li Home Credit celostátní licenci v Číně, bude zde mít fakticky monopol na drobné spotřebitelské úvěry a zajištěné pohádkové zisky.

Ti opravdu velcí zdejší hráči mají své zájmy zejména na východě, nikoli v EU. Možná bychom se proto měli připravit na změnu kurzu českých politických elit. Nečas, který ještě nedávno kritizoval nyní se probudivšího Schwarzenberga za instalaci lobbisty s podezřelou minulostí a vazbami Michala Kuzmiaka generálním konzulem v Šanghaji, dnes už zřejmě mění kurz. Otázka je, jestli to adresáti ještě ocení.

Možná, že toto bude jeden z posledních Nečasových projevů a jeho politická agonie bude brzo ukončena. Klausův muž Martin Kuba, jehož jméno se jako jméno nástupce skloňuje v poslední době nejčastěji, by byl vůči Petru Kellnerovi a jeho čínským plánům nepochybně ještě vstřícnější. Spravedlivé rozhořčení nad Nečasovými nevhodnými výroky tak nakonec může otevřít cestu daleko cyničtějším politikům.