Zatracená slůvka

Robert Bartoš

Proč by se české ženy nemohly nepřechylovat, tak jako se nepřechylují ženy většiny zemí světa? Návrh Přemysla Sobotky na zrušení koncovky -ová je však třeba dotáhnout do dokonalosti.

V poslední době mě zaujalo velmi důležité téma, s nímž hodlá získat přízeň obyvatelstva při volbě prezidenta Přemysl Sobotka. Zaměřil se na používání a nutnost zrušení přechylování ženských cizích jmen. Neboli koncovku -ová. Myslím, že názor pana kandidáta jde správným směrem. On sice hovoří pouze o jménech cizích, převzatých do češtiny, ale domnívám se, že z hlediska makroekonomického pravicového a tržního přístupu je ve svých závěrech nedůsledný. Abychom vyhověli neoliberální teorii optimalizace nákladů a zamezili jsme zbytečnému plýtvání, bylo by potřeba zrušit neekonnomickou koncovku u jmen všech. Proč by se české ženy nemohly nepřechylovat, tak jako se nepřechylují ženy, troufám si tvrdit, většiny zemí světa? A také to funguje. Protesty Ústavu pro jazyk český jsou zřejmě jen reliktem socialistického myšlení. Je samozřejmé, že i ženy končící na takzvaného "tvrďáka" neboli Y (např. Černý), by musely při ohýbání končit na tvrďáka vždy, ale myslím si, že i to náš talentovaný a elastický národ překoná.

Vždyť podívejme se jen na to, jaké vícenáklady je třeba vynaložit na přilepení koncovky k mužskému jménu. Při tištění takového slova s koncovkou vyletí vícenáklady na toner do astronomické výše, a to v dnešní době rozpočtové krize není jistě žádoucí. Veškeré úřady, v nichž řádí přebujelá feminizace, by  podle expertízy agentury FakhFakh ušetřily v průměru na jednu stranu A4 až 1.23.-Kč, což by při milionech stran, které ročně vytisknou ministerstva, soudy, státní zastupitelství, ČEZ, Dopravní podnik a další instituce se státní účastí vedlo k výrazným úsporám na výdajové stránce státního rozpočtu. Je téměř jisté, že by takovou snahu ocenily i finanční trhy a možná by Česká republika obdržela od ratingových agentur další zvýšení hodnocení na AAA+++, neboli vůbec nejlepší možné na světě. Ministra financí by jistě neminula další mezinárodní cena za nejlepšího chemika, totiž pardon, ekonoma.

Pro silně nespokojené ženy, anebo osoby, které chtějí být za každou cenu přechýleny, je představitelné, že by parlament vypracoval přílepek zákona o přilepení -ová ke jménu. Jednalo by se pochopitelně o nadstandard, který by byl spojen s finanční spoluúčastí. Magistrát by v návaznosti na tuto novelu vypracoval prováděcí předpis, který by stanovil zavedení speciální karty pro používání koncovky -ová. Takzvanou OVÁ CARD. Kartu by po transparentním výběrovém řízení vyrobila firma SOBOVÁ.

Závěrem jen prosba: opravdu si dávejme pozor na slůvka s touto neblahou koncovkou; netiskněme ji a ani ji nevyslovujme, pokud nechceme dopadnout jako Řecko.