Vláda se zbavuje odpovědnosti za rušení lůžek, tvrdí asociace nemocnic

Vratislav Dostál

Asociace českých a moravských nemocnic v otevřeném dopise adresovaném zákonodárcům kritizuje postup vlády Petra Nečase, která nechává otázku ohrožení a případného rušení desítek regionálních nemocnic na zdravotních pojišťovnách.

Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) zveřejnila otevřený dopis adresovaný poslancům. Podle zástupců asociace by zákonodárci měli posoudit nezbytnost, účelnost a odpovědnost vlády za postup při rušení nemocnic a to, zda zvolený postup bez jakékoli odpovědnosti odpovídá požadavkům demokratického právního státu.

„Dovolujeme si obrátit se na všechny poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za situace, kdy vláda nepřevzala odpovědnost za probíhající kroky ke zrušení řady regionálních nemocnic, nestanovila jasná, jednoznačná a veřejná kritéria restrukturalizace nemocnic a neujistila občany, že nedojde k rozsáhlému rušení nemocnic,“ uvedla asociace v úvodu dokumentu s tím, že takové stanovisko vyjadřuje odpověď předsedy vlády Petra Nečase na dopis, který mu před časem zaslala Rady Asociace českých a moravských nemocnic.

Asociace poslance upozornila, že nesouhlasí s tím, kterak Nečasova vláda otázku ohrožení a následného zrušení desítek regionálních nemocnic nechává „plně“ na zdravotních pojišťovnách, které nemají žádnou odpovědnost před občany a které nikdo nevolil.

Zatím přitom zdravotní pojišťovny potvrdily pokračování činnosti pouhých dvaapadesáti nemocnic z celkového počtu 189 a současně prý pokračuje hrubý a nevybíravý tlak na rušení jednotlivých oddělení a pracovišť ve zbývajících nemocnicích. „To u malých a řady středních nemocnic nutně povede k hlubokému ekonomickému propadu a neodvratitelnému zániku zbytku nemocnice,“ upozornila asociace.

Podle ní navíc již v současnosti takový postup přináší destabilizaci do většiny nemocnic, vede k rozpadu roky budovaných lékařských týmů, k neočekávaným a nezdůvodnitelným přesunům pacientů a k narušení dělby práce mezi nemocnicemi. Potenciálně ohrožené nemocnice mají současně podle zástupců Asociace českých a moravských nemocnic již jen z tohoto důvodu problémy s dodavateli a ztížený přístup k úvěrům a jiným bankovním produktům, bez nichž je provoz nemocnic nemyslitelný.

„Ačkoli proces restrukturalizace nemocničních lůžek je v samém počátku, již se vyskytují prvé problémy s umístěním pacientů z rušených pracovišť. A to dokonce i ve fakultní nemocnici (FN Hradec Králové). Náklady na péči jsou přitom ve fakultních nemocnicích 1,5 — 2 x vyšší, než vyžadovala péče v regionálních nemocnicích,“ vysvětlili autoři dopisu.

AČMN se ale především domnívá, že se stát nemůže vzdát odpovědnosti za zajištění základního ústavního práva občanů na zdravotní péči a zásadní rozhodnutí o síti a počtu nemocnic předat korporacím, jejichž úkolem je pouze zajistit chod veřejného zdravotního pojištění a financování zdravotní péče. Dále je názoru, že stát nesmí připustit zasahování do zákonné odpovědnosti krajů za poskytování zdravotní péče na jejich území v rozporu s ústavou, která dovoluje zasahovat do činnosti územně samosprávných celků — tj. i nemocnic krajů a měst — jen k ochraně zákona a jen způsobem stanoveným zákonem.

Pro AČMN je v neposlední řadě nepřijatelné, aby vláda výkon svých exekutivních funkcí zakládala na memorandech zdravotních pojišťoven a aby zdravotnictví i v jiných otázkách bylo řízeno memorandy.

„Tím spíše, že poslední memorandum zdravotních pojišťoven ze dne 20. 6. 2012 otázku kritérií pro omezování nemocniční péče spíše zamlžilo. Poté, co se odborné společnosti České lékařské společnosti v naprosté většině distancovaly od odborných kritérií, uváděných zdravotními pojišťovnami, zůstaly mezi nimi jen požadavky na personální a technické vybavení, které je stanoveno právními předpisy a jejich nedodržování je nemyslitelné, a počty provedených zdravotních výkonů. I toto poslední kritérium je naprosto neobjektivní, neboť počty těchto výkonů stanovovaly nemocnicím samy zdravotní pojišťovny a pouze tyto počty hradily,“ uvedla asociace v dopise zákonodárcům.

Právě proto, že vláda podle podle autorů dopisu rezignovala na svou ústavní povinnost rozhodovat o základních otázkách výkonu práv občanů při zajištění nemocniční péče a odmítla za takové rozhodování nést odpovědnost, vyzvala asociace poslance, aby zvážili uplatnění ústavní odpovědnosti vlády Poslanecké sněmovně. Podle zástupců asociace by poslanci měli posoudit nezbytnost, účelnost a odpovědnost za postup při rušení nemocnic a to, zda zvolený postup bez jakékoli odpovědnosti odpovídá požadavkům demokratického právního státu.