Gajdůšková nabádá pacienty k bojkotu léků, které pojišťovny neproplácejí

Vratislav Dostál

Svaz pacientů ČR vyzval pacienty, aby po lékařích žádali předepisování pouze plně hrazených léků. Podle místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové na to mají právo, neboť dle zákona musí v káždé lékové skupině existovat lék plně hrazený pojitovnami.

Od začátku letních prázdnin přestaly pojišťovny pacientům připlácet na menší balení některých léků na bolest, alergii či kašel, které bylo doposud možné koupit na recept i volně. Podle zákona přitom musí v každé lékové skupině musí existovat lék, který je plně hrazen pojišťovnami.

Viceprezidentka Svazu pacientů ČR a místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůškova z ČSSD proto pacienty vyzvala, aby po lékařích žádali předepisování jen plně hrazených léků.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Máte na ně právo ze zákona. Doporučujeme proto pacientům, aby požadovali po svých ošetřujících lékařích předepisování léků,  které již nemusí doplácet a v praxi tak trvali na dodržení ústavního principu práva na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění,“ uvedla na webu sociálních demokratů Gajdůšková.

Pokud pacientům bude podle ní přesto sděleno, že takový lék pro jejich nemoc neexistuje nebo zjistí, že je takový lék neúčinný, žádá je, aby o takovém případu informovali buď pacientského ombudsmana nebo přímo Svazu pacientů ČR.

„Pojišťovny přestaly hradit 150 dalších léků. Jsou mezi nimi léky na bolest, alergie a kožní problémy. Lidé tak mají mimo to, co odvádí na zdravotní pojištění, zaplatit další půl miliardu korun podnikatelům ve zdravotnictví,“ vysvětlila místopředsedkyně Senátu.

Ministerstvo přitom podle ní tvrdí, že opatřením neomezují přístup ke zdravotní péči, neboť v každé lékové skupině existuje lék, který je plně hrazen pojišťovnou. Gajdůšková nicméně upozorňuje na praxi, která se dle jejích slov od slibu Hegerova resortu liší.

„Z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno čím dál tím méně léků a pacienti platí čím dál tím více. Tato nerovnost je ještě znásobována tím, že pokud je pacient léčen v tzv. odborném centru, pak dostává  zdarma i léky, které mají v běžné lékárně mnohdy nemalé doplatky,“ uvedla Gajdůšková.

Podle ní ministr zdravotnictví Leoš Heger evidentně nevnímá nejen nesoulad svých opatření s právem občanů garantovaným ústavou, nýbrž i nerovnost, kterou svými opatřeními způsobuje mezi  jednotlivými aktéry poskytujícími zdravotní péči nebo podnikajícími ve zdravotnictví.

„Vzhledem k hlasovací mašinérii Poslanecké sněmovny a chybějící empatii vládních  stran nelze v této chvíli dosáhnout nápravy jinak, než že občané nepřistoupí na nerovná pravidla v péči o jejich zdraví,“ tvrdí Gajdůšková a nabádá pacienty, aby po svých lékařích vyžadovali předepisování léků, které jsou plně hrazeny a na které již tedy nemusí doplácet.