Lidovečtí senátoři chtějí změnit zákon o zdravotních pojišťovnách

Vratislav Dostál

Senátoři KDU-ČSL si kladou za cíl oddělení zdravotních pojišťoven od zdravotnických zařízení, zamezení jejich vzájemného ovládání a jejich účelových fúzí, či důsledné odstranění možných střetů zájmů u členů jejich správních a dozorčích rad.

Senátoři klubu KDU-ČSL se chystají podat legislativní návrh, jehož cílem je důsledné oddělení zdravotních pojišťoven od zdravotnických zařízení, zamezení jejich vzájemného ovládání a ovládání stejnou ovládající osobou, zamezení účelových fúzí zdravotních pojišťoven a důsledné odstranění možných střetů zájmů u členů správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven.

Současná právní úprava provozu a činnosti zdravotních pojišťoven je totiž podle lidovců vzhledem ke změnám ve zdravotnickém systému do značné míry nevyhovující.

KDU-ČSL proto bude navrhovat takovou právní úpravu, jež bude podle jejich slov vycházet ze zkušeností posledních dvou desetiletí a expertních doporučení odborné veřejnosti.

Konkrétně lidovci chtějí zajistit jednotnou právní úpravu pro všechny zdravotní pojišťovny založenou na principu neziskovosti a zavést spravedlivý systém voleb do orgánů zdravotních pojišťoven umožňující účast všech občanů povinně odvádějících pojistné na zdravotní pojištění.

Podle nich totiž současná situace omezuje jak pasivní, tak aktivní volební právo většiny občanů, což podle jejich názoru znamená, že není zajištěno, aby členové orgánů pojišťoven sledovali výhradně zájem pojištěnců své pojišťovny.

KDU-ČSL chce také posílit kontrolu a dohled nad zdravotními pojišťovnami a zavést osobní odpovědnost členů orgánů zdravotních pojišťoven za hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky.

„V důsledku toho se nebude moci stát, že by náklady špatného hospodaření některé pojišťovny museli nést daňoví poplatníci, ale členové správní rady této pojišťovny ze své nečinnosti nenesli žádnou odpovědnost,“ uvedli lidovci v tiskovém prohlášení.

Další z lidoveckých návrhu chce vytvořit záruky dostupnosti hrazené zdravotní péče pro pojištěnce, včetně právního mechanismu, jak se z pozice nemocného těchto nároků rychle a účinně domoci.

V současnosti se totiž podle nich stává zejména pacientům s potřebou nákladné péče, že jsou smluvními zdravotnickými zařízeními odmítáni z úhradových důvodů, případně je jejich péče odkládána nad meze přijatelné medicínsky, avšak u své zdravotní pojišťovny se nedomůžou včasného řešení problému.

Senátoři KDU-ČSL chtějí také zajistit transparentnost smluvních vztahů mezi pojišťovnou a zdravotnickými zařízeními.

„Toto opatření odstraní pochybnosti, že ze zdravotních pojišťoven jsou vyváděny peníze cestou ,příliš výhodných´ smluv s vybranými zdravotnickými zařízeními, ať už cestou nepřiměřeně vysoké úhrady zdravotní péče jako takové, nákladů na zdravotnické prostředky či léky,“ uvedla strana.

V neposlední řadě chtějí vytvořit jasná a férová pravidla pro fúze zdravotních pojišťoven tak, aby k fúzím docházelo pouze tehdy, je-li to prospěšné jejich pojištěncům.

KDU-ČSL je přesvědčena, že jejich návrhy přinesou ochranu prostředků zdravotního pojištění, které jsou podle nich v současné době ve velké míře zneužívány a vyváděny mimo zdravotnictví.

    Diskuse (0 příspěvků)