Evropský parlament žádá propuštění Liou Siao-poa

Olga Lomová

Evropský parlament přijal minulý týden ve čtvrtek usnesení, v němž žádá okamžité propuštění Liou Siao-poa a věnuje se v širší míře otázkám lidských práv a vlády zákona v Číně.

V usnesení, které Evropský parlament přijal 21.1. se uvádí, že dosavadní jednání mezi Evropou a Čínskou lidovou republikou na téma lidských práv, zejména dialog EU-Čína, který byl zahájen v r. 2000, dosáhla pouze zanedbatelných výsledků. V Číně dodnes nedošlo k ratifikaci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Orgány Čínské lidové republiky nedostávají svým závazkům, které učinily před Radou pro lidská práva a nedodržují ustanovení Deklarace OSN o zastáncích lidských práv přijaté Valným shromážděním OSN dne 9. prosince 1998.

Unikátní výběr informací ze světa, které v češtině nenajdete nikde jinde. Podpořte Deník Referendum!
×

Jako jednu z příčin tohoto stavu usnesení pojmenovává malou koordinovanost a nízkou efektivitu evropské zahraniční politiky vůči Číně. S politováním se zde konstatuje, že obchod a hospodářské vazby mezi Čínou a Evropou zastínily nezbytné demokratické reformy, úctu k lidským právům a prosazování vlády zákona.

Podle usnesení musí být rozvoj hospodářských vztahů s Čínou doprovázen účinným politickým dialogem a požaduje se zde, aby se dodržování lidských práv stalo nedílnou součástí nové rámcové dohody, která se v současné době s Čínou vyjednává.

Plný text rezoluce

    Diskuse