Otevřený dopis romských organizací Petru Nečasovi a vládě

Redakce DR

Společenská atmosféra se vůči Romům nebezpečně vyhrocuje, především v důsledku vymyšlených případů přepadení. V reakci na tuto situaci napsaly romské organizace otevřený dopis vládě a premiérovi.

Vážený pane premiére, vážení členové vlády,

obracíme se na vás kvůli tomu, že společenská atmosféra se vůči Romům nebezpečně vyhrocuje, především v důsledku vymyšlených případů přepadení.

Naši reakci bezprostředně vyvolaly dva poslední případy: v Liberci se mladá dívka pořezala a svedla to na Romy, poté se sama přiznala, že jde o lež. V Břeclavi patnáctiletý chlapec oznámil, že jej přepadli Romové, protože jim nedal cigaretu. Vyšetřování následně zjistilo, že si to celé vymyslel. Romské organizace evidují již minimálně devět případů, kdy si údajně napadení vymysleli, že je přepadli Romové. Každý z těchto případů přitom vyvolal silné negativní emoce vůči Romům. Tyto případy se množí hlavně v poslední době, takže hrozí, že jejich počet bude i nadále narůstat.

To staví Romy do nebezpečné situace. Protiromských demonstrací se nezúčastňují jen místní lidé, ale i extremističtí násilníci, kteří se snaží Romy napadnout v místech jejich bydliště. Romové se pochopitelně v atmosféře vyvolané každým z těchto výmyslů bojí, nepouštějí své děti ven, často je kvůli tomu ani neposílají do školy, jsou z takových situací velmi frustrovaní. A s nimi i ostatní Romové žijící v České republice i jinde.

Z toho plynou další společenské konsekvence. Zhoršuje se vzájemné soužití a rozpadá se společenská soudržnost. Je tak pravděpodobnější než dříve, že příště se Romové budou bránit sami, protože žádnou podporu od státu necítí. A že bude více než nyní docházet k pokusům o zastrašování Romů či k jejich přímému napadání druhými.

Jsou s tím i spojeny otázky, které by českou vládu mohly a měly zajímat. Například:

Je správné, aby zesílení policejních hlídek, výjezdy těžkooděnců či použití vrtulníků v době demonstrací, které probíhají kvůli výmyslům, hradila policie?

A kdo se bude věnovat romským dětem, které utrpěly psychickou újmu kvůli zhoršení atmosféry v místě a následné demonstraci?

Chceme vás proto požádat, abyste začali těmto a podobným případům a s tím spjatou situací Romů věnovat zvýšenou pozornost.

Podle vyjádření některých odborníků nelze výše popsaný výmysl, který vzbudí ohrožení druhých a přivodí negativní emoce vůči nim, trestně stíhat. Chceme vás proto požádat, aby Vláda ČR vypracovala a navrhla zákon, podle něhož by takové osočování bylo možné trestně stíhat.

Rádi bychom vás také požádali, abyste se jako členové vlády mnohem více veřejně vyjadřovali ke škodlivosti vymyšlených nebo přehnaných kauz, protože ty nebezpečně vyhrocují společenskou atmosféru a zesilují averzi vůči Romům až na samu hranici snesitelnosti. Kdo jiný než společenské autority by měl uvádět věci na pravou míru?

A chtěli bychom vás také požádat, jestli byste se mohli zamyslet nad obnovením funkce ministra pro lidská práva a menšiny. Problematika lidských práv i problematika národnostní zrušením tohoto postu dost utrpěly. Máme dojem, že vaše vláda nevěnuje lidským právům dostatečnou pozornost. A že pro nápravu situace a zlepšení obrazu Romů v očích veřejnosti mnoho nedělá, což by odborník z pozice ministra dělat mohl.

S pozdravem

O.s.Romodrom

Romea

Romské sdružení Čačipen

Slovo 21

V Praze, dne 24.5.2012