Chraňte přírodu a neriskujte pokuty, vyzývají aktivisté ministra Chalupu

Vratislav Dostál

Ekologové upozorňují, že ministr životního prostředí vystavuje Českou republiku možným finančním postihům za nedodržení závazků v ochraně přírody. Sankce mohou podle nich činit dvacet tisíc euro denně a navrhuje je Evropská komise.

Ministertsvo životního prostředí se nebojí vystavovat Českou republiku možným finančním postihům za nedodržení závazků v ochraně přírody, a to v čase ekonomické recese a škrtů ve státním rozpočtu. Upozorňují na to zástupci vědců, rybářů a ekologů ze sdružení Arnika.

Náměstkovi ministra Tomáši Tesařovi proto předali požadavek tisíců lidí, kteří žádají doplnění národního seznamu cenných lokalit soustavy Natura 2000. Kromě plného znění peticevýzvy Tesař pro ministra Tomáše Chalupu obdržel také symbolickou truhlu s národním přírodním pokladem a vzkazy od občanů. Sankce za nevyhlášení lokalit mohou podle ekologů činit dvacet tisíc euro denně a navrhuje je Evropská komise.

Některé evropsky významné lokality přitom čekají na zapsání na seznam deset let. „Za největší nedostatek považuji, že odpovědní činitelé vůbec váhají, zda je lepší Labské údolí a Slavíkovy ostrovy chránit nebo zabetonovat,“ uvedla v tiskovém prohlášení Jana Vitnerová, vedoucí programu Ochrana přírody ze sdružení Arnika.

Přestože podle ní rozšíření o tyto jedinečné kouty české přírody odborníci pravidelně navrhují, ministerští úředníci je dodnes nevyslyšeli. „Zítra je Mezinárodní den biologické rozmanitosti a česká příroda si rázný krok k její lepší ochraně zaslouží,“ doplnila Vitnerová.

Podle ekologů navíc dochází k paradoxní situaci, kdy se na jednom z nejunikátnějších míst České republiky, na Labi nedaleko Děčína, plánuje stavba kontroverzního jezu. Pokud by podle nich Ředitelství vodních cest vybudování tzv. plavebního stupně prosadilo, byl by zničen domov mnoha chráněných druhů flóry i fauny, například bobra evropského nebo drobnokvětu pobřežního.

„Negativně by ovlivnil populaci úhořů v celých Čechách, kteří údolím Labe proplouvají také. Právě úhoři jsou již dnes vzácní natolik, že jejich populaci chrání zvláštní evropská směrnice. Znamenal by také podstatnou překážku pro návrat lososů do českých řek a zamezil jejich rozmnožování,“ doplnili aktivisté v tiskovém prohlášení.

„Labem a jeho přítoky migrují desítky druhů ryb, přičemž případnou stavbou budou nejvíce ohroženi lososi a úhoři,“ upřesnil Pavel Vrána z Českého rybářského svazu s tím, že losos obecný je chráněný druh, zahrnutý do soustavy Natura 2000, u něhož hrozí zvýšená úmrtnost při poproudové i protiproudové migraci. „Přitom na znovuvysazení lososa do českých řek už byly vynaloženy milióny korun,“ dodal.

Odborníkům se přitom podle ekologů celý záměr betonářské lobby jeví jako ekonomicky přinejmenším pochybný až zcela zbytečný. „Je jednoznačné, že plánovaná stavba za sedm miliard korun zničí jedinečné části přírody. Pozitivní ekonomické dopady však nedokáže nikdo doložit, rentabilitu stavby navíc zpochybnil v roce 2009 i Nejvyšší kontrolní úřad,“ vysvětlili.

Neplněním mezinárodních závazků se navíc podle ekologických aktivistů Česká republika vystavuje hrozbě pozastavení dotací nebo dokonce pokut, které mohou být uděleny i opakovaně.

K důsledné ochraně přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů rostlin i živočichů se přitom Česká republika zavázala ještě před vstupem do Evropské unie. Českým ekologickým organizacím dala již současně za pravdu i Evropská komise, když vyzvala vládu České republiky, aby urychleně doplnila národní seznam evropsky významných lokalit v síti Natura 2000. Podle ekologů se jedná sedmadvacet míst a deset ohrožených druhů.

    Diskuse (0 příspěvků)